Open menu

Duurzame strategie in de bouw  (door Paul Blonk van Navander en de Erasmus Hogeschool)

- beperk de vraag / de behoefte 
- de behoefte duurzaam realiseren
- realisatie zo duurzaam mogelijk

Beperk de vraag van
- nieuw vastgoed
- nieuwe bouwgrond
- bouwmaterialen (trias mineralica)
- energie (trias energetica)

Bouw duurzaam
- duurzaam vastgoed
- duurzame locatie
- schone bouwmaterialen  (bamboe, leemstuck, gerecycled ect)
- schone energie

Realiseer zo duurzaam mogelijk
- vastgoed verduurzamen
- bouwgrond reversibel maken
- bouwmaterialen recyclebaar
- niet duurzame energie zo efficient mogelijk

Meer sloop, hergebruik en recycling
Reuse, herbestem, transformeer
Passief & zelfbouw (earthships)
Minimaliseer
Strobalen huis
Autarkisch bouwen
Amfibisch bouwen
Natuurlijk isoleren
Gezond klimaat
Energie oogsten
Energetisch gebouw Zonzijde/schaduwzijde koelen verwarmen
Nul energie = maximale complexiteit
Energie uit de gevel
Innovaties in de gevel
Bouwen in componenten
Materiaal innovaties
Compenseer groen
Complexere schoonheid
Bouwen in (eco)systemen industrial ecology
Ecosysteemdiensten leverend.

Hier een ppt over dit onderwerp. 

Wat te doen tegen tekorten?

Hogere productiviteit 

- prefab en plug&play
- predictive maintenance.
- smart industry combinateer software, data-uitwisseling en hardware voor efficiëntere slimmere productie met automatisering en autonomie van apparaten. 
- exoskeletten en persoonsgebonden techniek

Door digitalisering van het hele maakproces – van materiaal en toeleveranciers tot aan klant, onderhoud en hergebruik, kan met data slimmer en efficiënter gewerkt worden. 
- Vereenvoudiging van processen en anderzijds specialisatie in geïntegreerde en complexe (high
end) systemen.

Talent aantrekken.

zoals vrouwen, mensen met een niet westerse achtergrond, arbeidsgehandicapten. Ook willen we de uitstroom tegengaan.
-  flexibele werktijden
-  open hiring, job carving.
-  modern belonen en geld voor tijd: meer uren werken. 

Meer tijdelijke vakkrachten 
Meer mensen kiezen en behouden voorwerken in de techniek, bouw en energie
Meer statushouders en mensen van buiten de EU die een verblijfstatus hebben willen we meer kansen bieden in onze sectoren en tijdelijk vakkrachten van buiten de EU.

10 jaar garantie op werk

Een Gouden Poort ofwel een 10-jarig werken en ontwikkelgarantie voor iedereen die techniek kiest; Deelnemende bedrijven committeren zich aan de arbeidsmobiliteit tussen verschillende technische sectoren te vergroten en loopbaanpaden over technische sectoren heen te
bieden te bieden. Meer modulaire, maatwerk leerwerktrajecten. In techniekcentra waar lerenden kunnen experimenteren met nieuwe technologie, aantrekkelijk voor zowel jongeren, zij-instromers als werkenden. 

Meer docenten
Om de bestaande tekorten aan techniekdocenten te verminderen stelt het bedrijfsleven 1.000 extra (hybride) docenten beschikbaar voor alle onderwijsniveaus vanaf 2023.
Van de overheid vragen we een toegespitste bevoegdheidsmodule voor hybride techniekdocenten, zodat ze snel kunnen beginnen, hulp bij het matchen van vraag en aanbod en financiële ondersteuning bij de inzet van deze docenten.

Meer promotie

We gaan een nieuw programma techniekpromotie in het primair en voortgezet onderwijs.