E-Learning

Ga aan de slag. Succes !

Duurzame strategie in de bouw  (door Paul Blonk van Navander en de Erasmus Hogeschool)

- beperk de vraag / de behoefte 
- de behoefte duurzaam realiseren
- realisatie zo duurzaam mogelijk

Beperk de vraag van
- nieuw vastgoed
- nieuwe bouwgrond
- bouwmaterialen (trias mineralica)
- energie (trias energetica)

Bouw duurzaam
- duurzaam vastgoed
- duurzame locatie
- schone bouwmaterialen  (bamboe, leemstuck, gerecycled ect)
- schone energie

Realiseer zo duurzaam mogelijk
- vastgoed verduurzamen
- bouwgrond reversibel maken
- bouwmaterialen recyclebaar
- niet duurzame energie zo efficient mogelijk

Meer sloop, hergebruik en recycling
Reuse, herbestem, transformeer
Passief & zelfbouw (earthships)
Minimaliseer
Strobalen huis
Autarkisch bouwen
Amfibisch bouwen
Natuurlijk isoleren
Gezond klimaat
Energie oogsten
Energetisch gebouw Zonzijde/schaduwzijde koelen verwarmen
Nul energie = maximale complexiteit
Energie uit de gevel
Innovaties in de gevel
Bouwen in componenten
Materiaal innovaties
Compenseer groen
Complexere schoonheid
Bouwen in (eco)systemen industrial ecology
Ecosysteemdiensten leverend.

Hier een ppt over dit onderwerp. 

Duurzaam bouwen