Open menu

symzwl

MBO goes Green

Symposium Duurzaam MBO, 8 juni 2011

gehouden bij Doepark Nooterhof, ROC Landstede, Zwolle

Global Goals 2015 duurzaamste mbo-studentenproject van Nederland

Rob van Kessel, voorzitter van het College van Bestuur van Landstede, opende het symposium voor 130 deelnemers. Hij zei dat het earthship mensen aantrekt van over heel de wereld en dat nu het bedrijfsleven vaker de vraag stelt er bijeenkomsten te mogen houden.
Het is een prachtig park met waterspeeltuin, mooie wilde bloemen en veel groen. Een earthship krijgt elektriciteit van wind en zon, water van regen en sneeuw, verwarming en koeling door de zon en de aarde en het voedsel van in en om het gebouw.   

Vervolgens ontving Van Kessel uit handen van schrijver Herman Radstake het eerste exemplaar van het boekje Succesverhalen in het MBO. Het bevat mooie voorbeelden van duurzame projecten en lessen het MBO.

Rob de Vrind (netwerk DMBO) vertelde dat de kring van participanten steeds groter wordt en dat het netwerk in de toekomst gaat vallen onder CINOP. Hij gaf vele voorbeelden van hoe je aan de slag kan gaan met duurzaamheid in burgerschap en in de verschillende vakgebieden. "Het is allemaal niet zo moeilijk", stelde hij.
Hans de Jong, duurzaamheidscoördinator van Landstede, vertelde over Doepark Nooterhof, het Earthship en het belang van aandacht voor de natuur in het onderwijs.
Vervolgens presenteerden studenten acht projecten die zich kandidaat stelden voor het duurzaamste mbo-studentenproject van Nederland.

1. Het Duurzame Groene Woud (door studenten Urban Design Koning Willem I College, Den Bosch)
Het groene woud ligt tussen 's-Hertogenbosch, Tilburg en Eindhoven. Het zou duurzamer kunnen worden door elektrische auto's op de trein te zetten voor lange afstanden en perrons te maken op verschillende etages. Er zouden grote kassen gebouwd kunnen worden voor voedselproductie - warmteopslag - maar ook fietspaden zodat fietsers droog en zonder wind door de kassen kunnen (die dan ook met de mooiste vegetaties kunnen worden aangekleed). Verder zouden bomen (op dijken) zodanig geplaatst kunnen worden dat er (door tunneling) meer wind gaat richting windmolens.

2. Reparatie van computers en transporteren naar hulpbehoevende landen (studenen ICT, Deltion, Zwolle)
Bij de IT-afdeling van Deltion repareren studenten computers of halen ze alle data ervanaf en installeren ze opnieuw. De computers komen van bedrijven en instellingen en Deltion geeft ze een tweede leven. Er komen verzoeken binnen uit Roemenië, Afghanistan en vele andere landen om de computers te mogen afnemen.

3. Energiebesparing bij een café en grote bakkerij (studenten Energie en Klimaat, Koning Willem I College, Den Bosch)
Studenten hebben onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van een café en een bakkerij om energie te besparen. Het café bevond zich in een historisch pand dat veel beter geïsoleerd kon worden door lekke kozijnen te vervangen, dubbel glas in te brengen en de warmte uit de keuken te gebruiken bij de verwarming van het pand. Bij de bakkerij kon de warmte van de ovens hergebruikt worden om een naastliggende verpakkingshal te verwarmen. De aanpassingen zouden in 1,5 jaar kunnen worden terugverdiend.

4. Fair trade het Noorden (ROC Noorderpoort, Groningen)
Groepen studenten werden in dit project ontvangen in een hal waar ze een bedrijf moesten starten. Ze mochten zelf bedenken waarin en moesten er een folder en logo bij maken. Vervolgens kregen ze les in maatschappelijk verantwoord ondernemen en fair trade en moesten ze (met dit in het achterhoofd) het businessplan aanpassen. Om de realiteit binnen te brengen, gingen ze in gesprek met acteurs die problemen aanscherpten, of kregen ze kaartjes waarop een calamiteit of tegenslag op stond. De studenten vonden het interessant en hadden veel geleerd op een leuke manier.    
5. PV panelen op vrachtwagens (techniek afdeling Koning Willem I College, Den Bosch)
Heineken gebruikt vrachtwagens. De laadklep wordt veel gebruikt maar omdat ze weinig afstanden afleggen, raakt de accu snel leeg. Die zou kunnen worden aangevuld met energie uit zonnepanelen op het dak (of zonnefolies langs alle kanten). De studenten hebben dit doorgerekend en maken er nu een echt project van waarin werkelijk wordt proefgedraaid.

6. De bouw van windmolens (afdeling techniek ROC van Amsterdam)
Drie werkgroepen van vier studenten hebben scholing gehad in de techniek achter windmolens. Vervolgens heeft elke werkgroep zelf een ontwerp gemaakt en hebben ze de windmolens daadwerkelijk gebouwd. Eén was demontabel, de rotorbladen waren verschillend en bij één draaide niet alleen de kop in de wind maar zelfs de hele molen. Prachtig werk.

7. Hulp aan Bosnië (diverse afdelingen Koning Willem I College)  
In Bosnië heeft een vreselijke oorlog gewoed en nog steeds kan het land alle hulp gebruiken. 50 studenten van heel verschillende opleidingen hebben er een school opgeknapt. De watergedragen verf en ander materiaal werd lokaal gekocht om de economie er te stimuleren. Allerhande ongebruikt speelgoed werd uit Nederland meegenomen en uitgedeeld aan de kinderen daar. Daarbij hebben ze de kinderen een prachtige dag bezorgd met allerhande (oud Hollandse) spelletjes. Het afscheid van de kinderen en het dorp was ontroerend en de excursie naar de verschrikkingen uit de oorlogstijd liet een grote indruk achter. Het project is uitgevoerd zonder subsidie en de studenten hebben van alles gedaan om de reis-, verblijf en materiaalkosten van 450 euro per persoon in te zamelen.

8. Global Goals 2015 (Frieslandcollege)
Studenten hebben een leerbedrijf waarin ze (in een auto op aardgas en in gekleurde overalls) gaan langs bedrijven om ze te laten participeren in het realiseren van de milleniumdoelen. Daarnaast organiseren ze allerhande activiteiten. Het enthousiasme en de presentatie was meer dan goed. De dames sloten af met het uitbrengen van een toost (met groene champagne) op een betere toekomst. Meer info zie hier.

De jury verkoos Global Goals 2015 als het duurzaamste project van Nederland. Energiebesparing bij een café en bakkerij werd tweede en Reparatie van Computers derde.

De workshops gingen over:

De duurzaamheid-doe-je-zelf-show: In deze wedstrijd worden vragen gesteld over duurzaamheid. Eén van de opdrachten is bijvoorbeeld spullen als afval goed te scheiden. Zo mag kristalglas niet in de glasbak omdat er loodoxide in zit. Een zaklamp mag niet zomaar bij het restafval want eerst moet de batterij eruit. De winnaar is natuurlijk degene die de meest vragen en opdrachten goed uitvoert.
Make the link - Climate eXchange 
Gratis Flexibel interactief lespakket, 7 modules, via webplatform contact met Malawi, Kenia, Senegal, Bulgarije en Verenigd Koninkrijk, Budgetjes beschikbaar voor actieplan van leerlingen, Mogelijkheid volgen campagnetraining door leerlingen, Eco-competitie tussen deelnemende scholen, Indien gewenst ondersteuning voor de docent. Voor nog meer info zie hier

(Milieu-)ethiek en duurzame besluitvorming door Rob de Vrind Milieuproblemen spelen een steeds belangrijkere rol in de samenleving. Vandaar dat (milieu-)ethiek en het nemen van duurzame besluiten steeds belangrijker wordt. De workshop ging over wat de ethiek erover zegt, de verschillende ethische stromingen, hoe deze in de loop van de tijd zijn ontstaan en welke principes en uitgangspunten tegenwoordig worden gehanteerd. Om te laten zien hoe dat toepasbaar is in de praktijk, werd een stappenplan gepresenteerd om ethisch verantwoorde, duurzame besluiten te kunnen nemen. Meer weten? Zie hier

Compleet verzorgde lesdag "Perspectivity day" iets voor uw ROC? De Perspectivity Day is een compleet verzorgde lesdag waardoor studenten:
- weten wat global warming is en waardoor het wordt veroorzaakt.
- weten dat global warming een wereldwijd probleem is waar heel veel partijen onderling afhankelijk zijn van elkaar.
- het dilemma ervaren om aan de ene kant te willen winnen en aan de andere kant te moeten samenwerken.
- de essentie ervaren van het voeren van een dialoog en het verschil met een discussie.
- zien dat er overeenkomsten zijn tussen een wereldwijd probleem als global warming en relatief kleinere problemen uit het dagelijkse leven.
Maak kennis met Perspectivity en ervaar zelf tijdens de workshop een Perspectivity Day! Meer info: zie hier

Duurzaamheid en de MBO-vakken

Techniek: Het Friesland college, ROC van Amsterdam en het Koning Willem I College zijn bezig met een opleiding duurzame techniek via een Innovatiearrangement van Het Platform Beroepsondewijs (HPBO). Hierbij zijn ook drie hogescholen betrokken. Er is een inleidende scholing opgezet voor mbo-docenten door het bedrijfsleven en HBO-docenten over grootschalige duurzame energie, duurzame energie in de gebouwde omgeving, duurzame energie-installaties in huis en duurzame mobiliteit en energiescenario's.   
Bouwen en Groen:  Meer aandacht voor groene daken en verticale tuinen in de bouw en voor groen bij urban design. In Brabant loopt er een project over.

Groen en kinderdagverblijven of basisscholen Vanuit Veldwerk Nederland zijn projecten gedaan met kinderdagverblijven en basisscholen om meer aandacht te geven aan groen. In het Doepark Nooterhof werken studenten in een inspirerende omgeving. Wat zij er allemaal doen, hoe het is opgezet en uitgedacht was te horen in de workshop.
Duurzaamheid en de BPV  Er werd verteld hoe bij de VAPRO wordt gewerkt aan duurzame stages en BPV bij bedrijven.

Kirsten van der Kolk, Olympisch kampioen roeien en nu ambassadeur voor de Olympische spelen 2028 vertelde een inspirerend verhaal over wat er kwam kijken bij haar race naar Olympisch goud en alles wat ze ervoor gedaan heeft om dat te bereiken. Echte welvaart kan hem ook zitten in sporten in een groene omgeving op het water, werkend aan een gezond lijf en gezonde geest en genietend van de omgeving. Daarbij is duurzaamheid niet meer weg te denken bij grote evenementen.