Open menu

Duurzame doeners

- zijn kritisch op hun eigen handelen en dat van anderen ten aanzien van duurzaamheid
- signaleren en creëren (innovatieve) kansen die bijdragen aan een duurzame samenleving
- maken duurzame keuzes in hun privé en professionele leven
- moedigen anderen aan om duurzame keuzes te maken en inspireren daartoe met hun handelen
- zien de urgentie en zijn gedreven om (samen) te werken aan een duurzame samenleving
- delen hun kennis en spreken zich uit over duurzaamheid: ze geven hun mening en voeden het gesprek

Kennis Snappen  

kennen de
uitdagingen op het gebied van
duurzaamheid en de mogelijke
gevolgen daarvan

 

kunnen het
grotere probleem vertalen naar hun
eigen situatie en kennen hun eigen
rol in het realiseren van een
duurzame samenleving


hebben de vaardigheden om
actief bij te dragen aan een 
duurzame samenleving