Laatste nieuwsbrief                                              Aanmelden voor de nieuwsbrief. 

filmpjes1
    
LESSEN BIJ KEUZEDEEL DUURZAAMHEID IN HET BEROEP NIVEAU B/C/D   
    

DMBO heeft een on line cursus ontwikkeld voor studenten in het MBO op niveau B/C/D. De docentenhandleiding (met antwoorden), een voorbeeld port folio en een antwoordenboek en voorbeeld examenopdrachten zijn te verkrijgen door Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. te mailen.   

Keuzedeel Duurzaamheid in het Beroep is het meest gekozen keuzedeel in Nederland. Wie het gaan invoeren staat hier. Meer info daarover en meer zie hier 


DUURZAAMHEID EN TECHNIEK IN HET MBO Hier een prachtig filmpje over licht, LED en Philips Lighting

Interessante ppt staan hier onder:

- eerste ervaringen m.b.t. keuzedeel duurzaamheid zie hier,
- mooie projecten zie hier en hier 
- examinering zie hier en voor een routekaart m.b.t. examinering zie hier 
- duurzaamheid in de bouw; e- en w-techniek,
- energiezuinig maken van de woningvoorraad Zie hier, hier, hier en hier
- en specialist duurzaam bouwen zie hier 
- ontwikkelingen in de metaalsector
- hoe je afdelingen groent zie hier of hier
- hoe je met studenten aan de slag kan in de verduurzaming van de school zie hier.

                                   


Symposium

Inmiddels bestaan de onderstaande keuzedelen die een relatie hebben met techniek en duurzaamheid.

Duurzaamheid in het beroep A ; B; C ; D ;
Basisvakmanschap verduurzaming gebouwde omgeving elektrotechnische installaties;
Basisvakmanschap verduurzaming gebouwde omgeving werktuigbouwkundige installaties;
Duurzaam vakmanschap elektrotechnische installaties;

Duurzaam vakmanschap werktuigbouwkundige installaties
Duurzaam bouwen voor leidinggevende bouwbedrijf;
Duurzaam stukadoren;
Specialist vakmanschap bij duurzaam bouwen

Daarnaast bestaat ook nog

Dak en gevelbegroening niveau B, C, D en hier een persbericht er over.

Samenwerken in de bouw.

 

 

 

 

DMBO is een netwerk van docenten en andere medewerkers in het middelbaar beroepsonderwijs. DMBO verzamelt en ontwikkelt lesmateriaal en achtergrondinformatie over duurzame ontwikkelingen in branches en bedrijfstakken en maakt deze via deze website beschikbaar voor docenten, opleiders en beleidsmakers in het onderwijs.

DMBO organiseert een jaarlijks symposium en bijeenkomsten, vergaderingen en excursies.

Het Groene Brein Roots is voor jongeren in het MBO en stimuleert de koppeling van het bedrijfsleven aan ROC's en AOC's op het gebied van duurzaamheid. 

De aantrekkingskracht van duurzaam onderwijs is aan het groeien. Niet alleen de koplopers in onderwijsvernieuwing hebben duurzaamheid opgepakt, maar de vraag neemt ook toe bij een groter publiek. Dus is er meer capaciteit nodig om deze groeiende vraag actief na te jagen en te kunnen beantwoorden.

Er wordt veel gesproken over de aansluiting van het onderwijs met het bedrijfsleven. We gaan een masterplan schrijven wat verschillende actoren in acht neemt en studenten in de juiste richting stuurt. Zo geven verschillende partijen aan het onderwijs te willen aanhaken aan regionale innovaties. Tevens wordt er over het algemeen veel gesproken over regionaal (samen)werken. Initiatieven bottom-up stimuleren binnen de regio, maar ook communiceren tussen de regio’s. Hierin kan ook een gezamenlijke webshop de samenhang bevorderen.

We willen gaan overstappen op regiomanagers. Rob Duijm denkt ook na over het uitrollen van het Green Office model op grotere schaal. Laura Roebroeck, Ties Mouwen en Dianne de Fijter vormen samen een aanjaagteam. Giuseppe van der Helm en Jelle Marchand richten zich tot de CVB’s.
HGB Roots en DMBO gaan volledig op in dit project, Katapult niet; haar missie is breder dan duurzaamheid. Juridisch kan het resulterende netwerk worden opgehangen aan Coöperatie Leren voor Morgen. Nu moeten de eerste projecten worden gelanceerd, de structuur moet worden uitgewerkt en er moet een naam worden bedacht.  

 

 Logo Roots


Druppel-Rechts-MiddenDMBO werkt samen met DuurzaamDoor. Dat is een interbestuurlijk en interdepartementaal kennisprogramma, waarin organisaties en netwerken van ondernemers, onderwijs, onderzoek, overheid en onderop (burgers) met elkaar samenwerken. Doel is om de ontwikkeling naar een groene, duurzame economie te versnellen, en om doorbraken te helpen realiseren. Centraal staan maatschappelijke vraagstukken op het gebied van energie, water, biodiveristeit, materialen en voedsel.
DuurzaamDoor zet kennis, vaardigheden en methodieken in (sociaal instrumentarium), die betrokkenheid en bewustwording vergroten en die samenwerking en leren van elkaar bevorderen.