Laatste nieuwsbrief                                  Aanmelden voor de nieuwsbrief. 

filmpjes1
    
 LESSEN BIJ KEUZEDEEL DUURZAAMHEID IN HET BEROEP

                                      NIVEAU B/C/D   
    

filmpjes2 

DMBO heeft een on line cursus ontwikkeld voor studenten in het MBO. De docentenhandleiding (met antwoorden), een voorbeeld port folio en een antwoordenboek is ook af maar kan natuurlijk niet on line gezet worden. 

Veel ROC's in Nederland gaan Keuzedeel Duurzaamheid in het Beroep omarmen. Welke staat hier. Meer info daarover en meer zie hier 

8 april organiseerde DMBO een bijeenkomst over groene en gezonde schoolkantines. 54 deelnemers uit heel Nederland vonden het een inspirerende bijeenkomst met veel eigen inbreng. Een verslag met de presentaties is hier te vinden. 
biomimicry2
Op 24 maart organiseerde DMBO een bijeenkomst over biomimicry in het MBO. Deze maakte zo veel indruk dat men vindt dat dit een veel breder podium verdient. Een verslag en de presentaties zijn hier te vinden.Als we toekomstgericht opleiden om te komen tot een duurzame samenleving krijg je meer instroom, geef je leerlingen perspectief, ben je een betere scholingspartner voor bedrijven en draag je bij aan de nodige innovaties in het bedrijfsleven.

DMBO is een netwerk van docenten en andere medewerkers in het middelbaar beroepsonderwijs. DMBO verzamelt en ontwikkelt lesmateriaal en achtergrondinformatie over duurzame ontwikkelingen in branches en bedrijfstakken en maakt deze via deze website beschikbaar voor docenten, opleiders en beleidsmakers in het onderwijs.

DMBO organiseert een jaarlijks symposium en bijeenkomsten, vergaderingen en excursies.

Het Groene Brein Roots is voor jongeren in het MBO en stimuleert de koppeling van het bedrijfsleven aan ROC's en AOC's op het gebied van duurzaamheid. 


Logo Roots


Druppel-Rechts-MiddenDMBO werkt samen met DuurzaamDoor. Dat is een interbestuurlijk en interdepartementaal kennisprogramma, waarin organisaties en netwerken van ondernemers, onderwijs, onderzoek, overheid en onderop (burgers) met elkaar samenwerken. Doel is om de ontwikkeling naar een groene, duurzame economie te versnellen, en om doorbraken te helpen realiseren. Centraal staan maatschappelijke vraagstukken op het gebied van energie, water, biodiveristeit, materialen en voedsel.
DuurzaamDoor zet kennis, vaardigheden en methodieken in (sociaal instrumentarium), die betrokkenheid en bewustwording vergroten en die samenwerking en leren van elkaar bevorderen.