Open menu

Crowdfunding

is net zo makkelijk - of moeilijk - als geld lenen bij de bank.

Alleen moet een ondernemer niet één persoon overtuigen dat hij het geld met rente terug kan betalen, maar duizenden. Of een crowdfundingsactie succes heeft, hangt in grote mate af van de overtuigingskracht van het businessplan. Als dat eenmaal op een platform is gepubliceerd, is het afwachten of particulieren bereid zijn geld in het project te steken. Je moet zelf ruchtbaarheid geven aan je plannen. Het binnenkomende geld kan de vorm hebben van een lening, aandelenkapitaal, een donatie of een vooruitbetaling op later te leveren goederen of diensten.Interesse? Op sites als Fundipal.nl of Douw&Koren.nl staan lijsten met al dan niet gespecialiseerde platforms. Inmiddels maken ook banken hun klanten wegwijs op dit terrein.

Crouwdfunding doet meer dan alleen geld verschaffen. Het is ook goed voor marketing. Je moet namelijk een campagne starten waarmee je je als bedrijf profileert om geld binnen te halen. Dat genereert naamsbekendheid en investerende partijen ontpoppen zich vaak als goede ambassadeurs voor je bedrijf.

Aan de andere kant moet je een crowd funding website wel kunnen vertrouwen en moet je voorkomen dat het geld in de zakken vloeit van de beheerders van het platform. De Authoriteit Financiele Markten zit daar bovenop. Er bestaan vergunningen voor. Dus pas op met sites zonder vergunning.   

crowdfunding 
Bron: De ondernemer #2 2016

In 2019 is in Nederland € 424 mln gecrowdfund. In 2016 ging het om € 170 mln euro. Opvallend is het groeiend aandeel van duurzame projecten en ondernemingen die geld ophalen via crowdfunding.

www.crowdfundingcijfers.nl schrijft dat duurzame ondernemingen en duurzame energieprojecten een groeiend aandeel uitmaken van de crowdfundingsmarkt mogelijk doordat bijvoorbeeld duurzame energie naast financieel rendement ook maatschappelijk rendement oplevert.

Bij crowdfunding investeren of lenen particulieren of professionals relatief kleine bedragen aan andere particulieren of ondernemers via een online platform. Ook een combinatie van crowdfunding met traditionele financieringsvormen wordt steeds gebruikelijker. Gestapelde financiering wordt dit ook wel genoemd. Denk aan een combinatie van crowdfunding en een lening van de bank.

Specifiek voor duurzaamheid heeft crowdfunding voordelen ten opzichte van andere financieringsmogelijkheden. Bij fondsen vallen duurzame innovaties bijvoorbeeld vaak buiten de boot, omdat deze fondsen een heel specifieke focus hebben. Crowdfunding biedt daarom een oplossing voor duurzame projecten en ondernemingen die opzoek zijn naar financiering.

geld

Civic crowd funding

is crowdfunding voor maatschappelijke initiatieven via donaties. De donerende personen of instellingen krijgen daarbij een gevoel van betrokkenheid en saamhorigheid. Overheid doet daarbij aan matchfunding ofwel ze doneren mee als partner. Want uiteraard zijn bij initiatieven geld, materiaal, mankracht en draagvlak nodig.

Steeds vaker nemen burgers zelf het heft in eigen handen en de overheid helpt daarbij. 

Zo is er ​Energie-U​, een coöperatie bestaande uit 500 inwoners van Utrecht, die duurzame energie thuis, in de buurt en in de stad aanjagen, organiseren en bewaken. Ook op het vlak van solidariteit en integratie wordt er veel door bewoners zelf georganiseerd. Een voorbeeld uit Utrecht is ​restaurant Syr,​ waar vluchtelingen of mensen met een vluchtelingenachtergrond samenwerken met Nederlandse collega’s. Doel van Syr is de participatie van vluchtelingen aan te moedigen via opleidings- en carrièremogelijkheden.

​Voor je Buurt​, het grootste platform voor civic crowdfunding in Nederland, en ​Voor je Stadsie​, speciaal voor sociaal-maatschappelijke initiatieven in Utrecht, laten zien dat deze regeling succesvol is en aanstekelijk werkt voor initiatiefnemers om hun plan te realiseren. Een geslaagd voorbeeld is de ​matchfundingregeling vanuit de Provincie Zuid-Holland​ voor groene initiatieven.

Bewoners starten hier met een crowdfundingcampagne vanuit hun initiatief voor meer groenparticipatie en biodiversiteit, omdat ze een bijdrage krijgen vanuit de provincie. Het mes snijdt aan twee kanten en is daarmee voor beide partijen aantrekkelijk. Matchfunding geeft een gemeente een overzicht van projecten binnen de eigen regio en de mogelijkheid deze te reguleren; initiatiefnemers krijgen een financieel steuntje in de rug en voelen zich serieus genomen en gesteund om door te gaan. Gemeente en bewoners kunnen elkaar zo op lokaal niveau versterken in de stap naar een duurzame samenleving.

Direct lenders

dit zijn geen banken maar kredietverleners die rechtstreeks via internet werken. 

Microfinanciering

Lening met coaching. Qcredits.

Blockchain

financiering via cryptomunten en dus zonder tussenkomst van de bank.

Klop aan bij je familie