Open menu

 

Als we toekomstgericht opleiden om te komen tot een duurzame samenleving krijg je meer instroom, geef je leerlingen perspectief, ben je een betere scholingspartner voor bedrijven en draag je bij aan de nodige innovaties in het bedrijfsleven.

Daarom hebben we kerntaken, vakkennis en vaardigheden opgesteld m.b.t. duurzaamheid op 

Duurzaamheid in het beroep A 

Duurzaamheid in het beroep B

Duurzaamheid in het beroep C

Duurzaamheid in het beroep D

Energieneutraal ontwerpen en bouwen

Basisvakmanschap verduurzaming gebouwde omgeving elektrotechnische installaties

Basisvakmanschap verduurzaming gebouwde omgeving werktuigbouwkundige installaties

Duurzaam vakmanschap elektrotechnische installaties

Duurzaam vakmanschap werktuigbouwkundige installaties

Duurzaam bouwen voor leidinggevende bouwbedrijf

Duurzaam stukadoren en lesmateriaal is hier te verkrijgen.

Specialist vakmanschap bij duurzaam bouwen

Dak en gevelbegroening niveau B, C, D

Keuzedeel Samenwerken in de bouw.

Keuzedeel Duurzame kunststoftechnologie

Keuezedeel Van afval naar grondstof

Keuzedeel Onderhoud windturbines

Keuzedeel waterstoftechnologie

Keuzedeel waterstoftechnologie en mobiliteit

Keuzedeel laadpaaltechnologie 

Keuzedeel Aardbevingsbestendig bouwen

Keuzedeel Biobased in jouw beroep van morgen 

Waar de keuzedelen aan gekoppeld zijn is hier te zien.

Welke ROC's aan de slag gaan met het keuzedeel en bij welke opleiding is hier te zien.

Edu-actief haar boeken zijn klaar. Zie hier 

Uitgever OVD heeft lesmateriaal gemaakt. Zie hier.

De wereld van de ondernemer heeft een mooi boek gemaakt voor keuzedeel duurzaamheid. Zie hier

Keuzedeel Duurzaamheid in het beroep lesmateriaal uit Lelystad en van het ROCvA.. 

KEUZEDEEL DUURZAAMHEID IN HET BEROEP - Keuzedeel Duurzaamheid in het beroep (talnet.nl)

Schermafbeelding 2024 04 15 154453

Schermafbeelding 2024 04 15 154720

Keuzedeel Duurzaamheid in het beroep D - Lesmateriaal - Wikiwijs

 

Duurzaamheidinjeberoep

Op https://maken.wikiwijs.nl/164688/ staat ook een (gratis) cursus duurzaamheid gemaakt door O3

ESS ontwikkelt examens voor keuzedelen (ook voor duurzaamheid) De keuzedelen zijn weliswaar verplicht maar tellen nog niet mee in de zak- en slaagbeslissing. Een deelnemer kan dus niet zakken op basis van een keuzedeel. ESS gaat bij de ontwikkeling van de examens voor de keuzedelen, evenals bij ons overige aanbod, uit van de wensen van de scholen. Na een inventarisatie onder de scholen zijn wij nu gestart met het ontwikkelen van de volgende
Examenservice MEI gaat ook examens aanbieden. 7 ROC's werken hierin samen. Dat is 18 november 2016 klaar. Joke Versteenbruggen

ROC van Amsterdam heeft content gemaakt m.b.t. het keuzedeel duurzaamheid via hun Team Content Creation.

- TCC Etalage (talnet.nl)  Het is vrij te gebruiken in heel Nederland

tcc

 

Hier een info filmpje over het keuzedeel.

Resultaten die geexamineerd moeten worden zijn:

Een sterkte zwakte analyse van de deelnemer op duurzaamheidsgebied DCBA
Beschrijving en presentatie DC van verbetermogelijkheden voor de deelnemer op duurzaamheidsgebied. Rapportage B Beschrijving A
Analyse van duurzaamheid in de bedrijven DC of een met toonaangevende bedrijven in het vakgebied en hun duurzaamheid (B)
Rapportage van duurzaamheid bedrijven in het vakgebied DCB
Verbetervoorstellen voor duurzaamheid in het beroep DC
Heldere presentatie van verbetervoorstellen DC
Opbrengst en risico’s van de duurzaamheidsverbetering D
Verslag en presentatie van de duurzaamheidsverbetering D

PvB Duurzaamheid cohort 2016 versie 16-05-23 Student

Proeve van Bekwaamheid Kerntaak 1

Proeve van Bekwaamheid Kerntaak 1B

Proeve van Bekwaamheid Kerntaak 1D

Proeve van Bekwaamheid Kerntaak 2

Proeve van Bekwaamheid Kerntaak 3

Examenmatrijs PvB Duurzaamheid B kerntaak 1

Examenmatrijs PvB Duurzaamheid C kerntaak 1

Examenmatrijs PvB Duurzaamheid C kerntaak 2

Examenmatrijs PvB Duurzaamheid D kerntaak 1 v 2

Lesplan Keuzedeel duurzaamheid ID College

Lesplan Keuzedeel Duurzaamheid C ID College

Lesplan van Scalda een voorstel

 Keuzedeelduurzaam

keuzedeelE

KeuzedeelW 

In de nieuwe kwalificatiedossiers komt een verplicht deel, een profiel deel en een keuzedeel.

Volgens ons moet een blok duurzaamheid (toekomstgericht opleiden om te komen tot een duurzame samenleving) in het verplichte deel zitten en moet de relatie van duurzaamheid met de opleiding goed aan bod komen in het profieldeel. Die relatie moet daarin ook beschreven worden zodat geborgd wordt dat het aandacht krijgt.   

Helaas is het nog niet zo ver en kunnen opleidingen in het (vakoverstijgende) keuzedeel duurzaamheid gedegen aan de orde laten komen via de bovenstaande voorstellen. DMBO wil certificaten gaan uitdelen voor leerlingen die het keuzedeel gevolgd hebben. U kunt ons daarvoor benaderen.