Open menu


Duurzaam MBO

We zijn onderdeel geworden van MBO voor Morgen dat weer deel uit maakt van Leren voor Morgen.
(Leren voor Morgen staat voor onderwijs op het gebied van duurzaamheid van kleuter tot postdoc)

Leden van de stuurgroep
Roos Wemmenhove MBO voor Morgen
Marije van Bommel Herman Brood Academie
Rob de Vrind, Duurzaam MBO
Laura Roebroeck Kapapult
Tanja Nolten Smart Circulair
Giuseppe van der Helm Voorzitter Leren voor Morgen 

Werkterrein

DMBO werkt aan verduurzaming van (v)mbo-opleidingen en instellingen in de sectoren techniek, groen, zorg/welzijn en economie/handel.

Regiogidsen en Ambassadeurs

Regiogidsen

MBO voor Morgen heeft inmiddels zo'n 40 regiogidsen. Onze regiogidsen zijn vaak duurzaamheidscoordinatoren op MBO scholen, docenten die actief zijn binnen hun onderwijsinstellingen of mensen die duurzaamheid ism MBO scholen in de regio vormgeven. Zij hebben vaak een goed netwerk op hun school of in hun regio en zijn in staat om mensen te verbinden zodat duurzaamheid binnen het MBO versneld wordt. MBO voor Morgen organiseert meerdere keren per jaar een soort intervisiemoment voor deze regiogidsen: waar loop je tegenaan? Welke tips en trucs wil je delen met anderen om duurzaamheid in het MBO te versnellen? MBO voor Morgen vraagt regiogidsen ook mee te denken op landelijke strategieen om duurzaamheid binnen het MBO onderwijs te versnellen.

Ambassadeurs
Onze ambassadeurs hebben de bereidheid uitgesproken om op projecten rond duurzaamheid en MBO onderwijs op ad hoc basis te ondersteunen. Bijvoorbeeld door informatie in hun netwerk te verspreiden, de regiogidsen te ondersteunen bij het organiseren van een regionale meeting of eigen ideeën, vragen, successen en lessen te delen met anderen in het netwerk die daar om vragen.

Deelnemers
De deelnemers met logo staan hier.

Werkterrein

DMBO werkt aan verduurzaming van (v)mbo-opleidingen en instellingen in de sectoren techniek, groen, zorg/welzijn en economie/handel.