Open menu

Burgerschap: vragen over sociale kwesties

Beantwoord de volgende vragen. Je kunt voor de antwoorden ook kijken op de websites

Daarna kun je de opdrachten uitvoeren die staan na de websites.

Vragen

1. Duurzame ontwikkeling probeert een optimale balans te vinden in people, profit en planet (Triple P) zaken. Onder welke P valt het social-culturele domein?

2. Vroeger moesten ook in Nederland kinderen werken. Het kinderwetje (van Van Houten) maakte hier een einde aan. Of toch niet? Lees wat er over het kinderwetje geschreven is. Wat maakte wel een einde aan kinderarbeid in Nederland?

3. Zouden ontwikkelingslanden dat ook kunnen doen tegen kinderarbeid? Zou het beter helpen als de rijke landen ervoor zouden zorgen dat ieder kind op school te eten krijgt? Waarom zou dat het beste helpen?

4. Jongeren reageren soms in een groep anders dan individueel, waardoor gesprekken heel verschillend kunnen verlopen. Weet jij een verklaring? Wanneer zijn jongeren het meest zichzelf?

 

Websites

sociaal Bestrijd pesten.Meer

 

sociaal Help kinderarbeid de wereld uit.Meer

 

sociaal Strijd tegen uitbuiting.Meer

 

sociaal Discrimineer niet.Meer

respect Respecteer mensen die anders zijn dan jij.

 

Meer

Opdrachten

Schoonmaakacties.

- Bedenk een aanpak om kauwgumresten en sigarettenpeuken op school op te ruimen. Hoe zou je het weggooien van sigarettenpeuken en kauwgum op het schoolplein kunnen voorkomen? Zet op een rij wie en wat je hiervoor nodig hebt. Hoe denk je de diverse doelgroepen zover te krijgen dat ze hieraan meewerken?
- Organiseer (samen met bijvoorbeeld de scouting, of een gemeente) een actie voor opruimen van zwerfvuil.

Toekomst van je leefomgeving, mogelijke activiteiten:

- Brainstorm over ergernis in je buurt, op school etc. Bedenk een plan om hier iets aan te doen.

- Bedenk wat er nodig is in je leefomgeving (dorp, wijk) om voor jongeren aantrekkelijk te blijven om daar in de toekomst te kunnen wonen. Welke voorzieningen zijn daarvoor nodig?
- Maak een film of powerpoint over je buurt met zaken die je daar anders zou willen zien.
- Maak een opzet voor verbetering. Beeld uit wat jij als oplossing ziet, of wat jouw droom is. Met welke organisatie, vereniging of club zou je kunnen samenwerken om dit te bereiken? Wat komt daarbij kijken, en welke inzet is nodig om je droom te realiseren?

Voer een maatschappelijke stage uit (BOL).

- Organiseer een sportmiddag voor gehandicapten
- Organiseer een markt met opbrengst voor goed doel
 - Organiseer een vakantiekamp voor een speciale doelgroep
- Inventariseer wat er in je buurt te doen is aan culturele activiteiten (breng in kaart wat het bestaande aanbod is)
- Onderzoek in je buurt wat de behoefte is van bewoners, en organiseer een activiteit die hieraan tegemoet komt.