Open menu

Ter verdieping van de kennis en begrip van de mogelijkheden van Duurzame Ontwikkeling in het middelbaar beroepsonderwijs, worden de volgende boeken aangeraden:

Duurzaamheid een inleidin gDuurzame ontwikkeling. Een inleiding. Bram Wonderchem. ISBN 9 789463 712651 (2020)

Dit boek is handig voor docenten burgerschap en alle andere docenten die iets over duurzaamheid vertellen in hun lessen.
Het geeft een uitgebreid, goed leesbaar overzicht over waar het bij duurzame ontwikkeling over gaat. 
Heel actueel, niet belerend, zonder veel cijfermatige onderbouwingen, niet academisch maar wel heel toegankelijk, prettig leesbaar, logisch ingedeeld en heel compleet. Vrijwel alle facetten komen even aan bod.

Een echte aanrader om snel een compleet overzicht te krijgen in de brede wereld van de duurzame ontwikkeling. 

Het boek is interessant voor iedereen die streeft naar een leefbare en rechtvaardige wereld. In het onderwijs kan het helpen
om de eigen lesinhoud te verbinden of te verbreden met het thema duurzame ontwikkeling. In het openbaar bestuur kan
het beleid over duurzame ontwikkeling beter uitgelegd worden en afdelingoverstijgend en daarmee integraal worden
opgepakt. Voor bedrijven biedt dit boek aanknopingspunten om het thema ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’ in de bedrijfsstrategie op te nemen of te verdiepen.

 

MVO en duurzaam ondernemen

MVO-coveruitgeverij Eisma Edumedia, specifiek gericht op mbo (niveau's 3 en 4), sterk competentiegericht en direct gekoppeld aan de praktijk.

Op de website www.mbo.eisma.nl staan bij elk hoofdstuk veel aanvullende opdrachten. Daarnaast zijn er grotere projectopdrachten beschikbaar via de website.

Het boek is verkrijgbaar in elke (school)boekhandel en via uitgeverij Eisma Edumedia, 058 – 295 48 51 of bestel in de online catalogus op www.eisma.nl.

  

 

 

 

 

C2c

Cradle to cradle als inspiratiebron, C2C in de onderwijspraktijk

Cradle to cradle is een veelbelovend concept voor de toekomst. Dit boek, met een inleiding van dr Michael Braungart, geeft inspiratie om hieraan ook vorm te geven in opleidingen.

Uitgave van Hiteq, juni 2011

 
9789044127669Lesgeven over duurzame ontwikkeling

Didactische handreiking

De principes van duurzame ontwikkeling worden het best zo vroeg mogelijk bijgebracht. Hier ligt een belangrijke taak voor onderwijzers, leerkrachten, docenten. Hoe pak je dit het beste aan?

Deze publicatie is in de eerste plaats bedoeld voor lerarenopleidingen en voor leerkrachten.

Uitgever: Garant Uitgevers nv. ISBN: 9789044127669
208 pagina's. Prijs: € 22,90

De aangepaste tweede druk staat hier onder.

 

 

lesgeven in
Lesgeven over duurzame ontwikkeling

Duurzame ontwikkeling is op de meeste scholen in België en Nederland geen regulier schoolvak. Er is ook geen lerarenopleiding 'duurzame ontwikkeling'. Het thema duurzame ontwikkeling komt echter veelvuldig voor in het onderwijs, zowel bij mens- en maatschappijvakken als bij natuur- en technologievakken (of -opleidingen). Met afzonderlijke schoolvakken, modules en projecten is de inhoud van duurzame ontwikkeling in het onderwijs echter wat gefragmenteerd. Dat was voor de auteurs van dit boek reden om een boek op te stellen, waarin onderwijs over duurzame ontwikkeling als een samenhangend geheel wordt beschreven.

In dit boek staan drie denkvaardigheden centraal, die passend zijn bij onderwijs over duurzame ontwikkeling: systeemdenken, multiperspectiefdenken en toekomstgericht denken. Het zijn drie vaardigheden die zowel voor leerlingen, studenten als leraren relevant zijn. De auteurs van het boek hebben de denkvaardigheden handen en voeten gegeven. Iedere denkvaardigheid wordt in een afzonderlijk hoofdstuk nader toegelicht. Per hoofdstuk wordt eerst op de denkvaardigheid vanuit een theoretisch perspectief ingegaan. Vervolgens wordt de betreffende denkvaardigheid toegepast op een interessante casus: de bloementeelt in Kenia. Deze casus is een exemplarisch voorbeeld van een complex vraagstuk, waarbij het handelen van mensen in Europa, van invloed is op het leven van mensen elders in de wereld. Om die verwevenheid, de verschillende meningen daarover en mogelijke oplossingen en toekomstbeelden te kunnen snappen, zijn de drie denkvaardigheden essentieel.
Er is in dit boek uiteraard ook veel aandacht voor de onderwijspraktijk. Bij iedere denkvaardigheid worden vijf voorbeelden van werkvormen beschreven, die je kunt toepassen in je lespraktijk. Het laatste hoofdstuk gaat uiteindelijk over de vraag hoe je onderwijs over duurzame ontwikkeling kunt ontwerpen. Deze publicatie is in de eerste plaats bedoeld voor studenten van educatieve opleidingen in het hoger onderwijs, maar ook voor leraren en ontwikkelaars van leermiddelen.

 1001004006423801Energie survival gids

Energie staat volop in de belangstelling, en sinds Al Gore is het klimaat daar nog bijgekomen. Maar voor bijna iedereen is het lastig om zin en onzin op dit gebied van elkaar te kunnen scheiden.
Jo Hermans' Energie Survival Gids verschaft een helder beeld van de feiten (inzicht) en bespreekt de voor- en nadelen van nieuwe energiebronnen (uitzicht).

ISBN 9789075541113

 

 


Duurzame techniek
Rob Sars Duurzame energietechniek

Het boek is te verkrijgen bij www.huisvantechniek.nl Het is geschreven door techniekdocenten Rob Sars en Wim van Nistelrooy. Het is een naslagwerk voor alle aspecten m.b.t.
duurzame techniek.
de energiebronnen,
zonnestroomsystemen,
turbine generator systemen,
transport,
opslag en distributie van elektriciteit,
verlichtingstechniek,
thermische energie woning,
verwarmingstechniek, koeltechniek, isolatiematerialen, domotica onderzoek, financiële analyse en advisering.

Next gen Next gen Zaken doen in de nieuwe economie zie http://www.zakendoennextgen.nl/

iDNA Harry van der Schans iDNA ISBN: 9789058719812   Over creativiteit en modellen om te komen tot business

duurzaamheidmoetjedurvenHilda Feenstra Duurzaam zijn moet je durven

Elke dag doen zich kansen voor om een verschil te maken voor een betere wereld. Duurzaam zijn moet je durven geeft je de kennis, de inspiratie en het handelingsperspectief om thuis, in de samenleving en op je werk stappen te zetten op weg daar naartoe. Dit boek wil je helpen om de meest bewuste, proactieve en effectieve keuzes te maken, waarmee je vanuit een positie van persoonlijk leiderschap kan bijdragen op de manier die het beste bij jou past. Je leert hoe jij actie kunt ondernemen om de verandering tot stand te brengen die je wenst. ISBN 9789491472985

Babette Porcelijn De verborgen inpact ISBN 9789021408309

Thomas Rau Materials matter ISBN 9789461562258

Jan Jonker Nieuwe businessmodellen EAN: 9789462200869

Jan Jonker Werken aan Weconomy  Duurzaam coopreratief organiseren  2013 ISBN 978 90 13 10937 5

Jan Rotmans In het oog van de orkaan ISBN: 978-94-6104-026-8

Joris Luyendijk Dit kan niet waar zijn ISBN 9789045028163

Ken Webster & Craig Johnson Leren van de natuur ISBN 978062244959

Ken Webster & Craig Johnson et all A new dynamic ISBN 9780992778408

Marga Hoek “Zaken doen in de nieuwe economie”, EAN: 9789013109429

Michael Braungart en Wiliam McDonough Cradle to cradle 9789055945771

Michael Braungart en Wiliam McDonough De upcycle ISBN 9789055948215

Otto Scharmer van Leading from the emerging future ISMB 978-1-60509-926-2

Michio Kaku Parallel worlds ISBN 978-1-4000-3372-0

Steven Johnson “Briljante ideeën: hoe kom je er op”, ISBN 9789029087513

Ylva Poelman De natuur als uitvinder ISBN 9789048825417 

Gunther Pauli Blauwe economie ISBN 9789046813201

Maarten van Andel De groene illusie ISBN 9789461263094 

Environmental Ethics

Env ethicsAs the destructive consequences of environmental problems such as global warming, water scarcity and resource and biodiversity destruction have been felt ever more heavily, people are becoming more aware of the importance of and their responsibilities towards environmental protection. The causes of our problems are anthropogenic. The number of people working in what might be termed environmental industries or with environmental responsibilities in their day-to-day work has mushroomed. In many cases, however, individuals charged with protecting the environment have a set of empirical priorities: what is done, rather than moral priorities which consider what should be done. The need to harmonise environmental knowledge with ethical behaviour and thus achieve behavioural change and the internalisation of environmentally ethical values has never been more urgent.

This book, developed as part of an EU programme to diffuse the application of environmental ethics to decision-making on pollution control, is a response to the need for a restatement of environmental ethics and for a code of behaviour and set of values that can be internalised and adopted to guide the actions by individuals at the sharp end of protecting the environment: decision-makers and environmental experts/executives/staff working in municipalities and public/government organisations throughout the EU and Turkey. It is nothing short of an ethical training manual that will guide environmental experts/decision-makers in making sound judgements and decisions and will act as a bridge between environmental knowledge and environmental behaviour.

The book will be essential reading for decision-makers and experts working in local authorities and governmental organisations with responsibility for environmental protection: for both graduate and postgraduate students in environment-related disciplines and for vocational education teachers with a focus on the environment.