Open menu

"Het MBO na Kopenhagen"

5e symposium Duurzaam MBO, Amsterdam 2010

DMBOsymposiumAmsterdam 2juni10-flyer

Nadat dagvoorzitter Antoine Heideveld (Agentschap NL) de aanwezigen welkom had geheten, deed ook Nellie Groen, directeur werkmaatschappij Groot West, ROC van Amsterdam, dat namens de gastvrije instelling. Zij vertelde enthousiast over de manier waarop onderwijs aan duurzaamheid kan werken, en hoe zij dat doet in het ROC van Amsterdam.

Daarna deed Rob de Vrind (Duurzaam MBO) verslag van 5 jaar Duurzaam MBO.

Kim van der Leest (Triple E, projectleider Groene Urgentie) vertelde vervolgens kort over het nieuwe project dat in de groene sector van het beroepsonderwijs van start is gegaan: De Groene Urgentie.

In pitches van zes verschillende roc's presenteerden daarna studenten de duurzame projecten waaraan zij hadden gewerkt:

  • Global Goals, een samenwerkingproject van Friesland College, Friese Poort en Hogeschool Stenden (Leeuwarden).
  • Containerwerkplaats, een samenwerkingsproject van ROC van Amsterdam en Hogeschool van Amsterdam (Amsterdam).
  • Drie mini-ondernemingen met duurzame producten, ROC Zeeland (Middelburg)
  • Filtersplitting, een project van ROC De Leijgraaf (Veghel)
  • Restyling, een van de activiteiten van Being Green, een project van Zadkine Cult Dock en SKVR (Rotterdam)
  • Drie duurzame projecten in de bouw, Koning Willem I College ('s-Hertogenbosch).
5esymposium
De studenten kregen in de aansluitende workshops de gelegenheid om hun project uitgebreider uit te leggen en in te gaan op vragen. De levendige uitwisseling leverde interessante en inspirerende ideeen en inzichten op. Presentatie containerwerkplaats

Duurzame bedrijven

De ochtend werd besloten met twee verhalen van duurzaam werkende bedrijven: Royal HasKoning, uit onder meer Nijmegen was vertegenwoordigd in de persoon van Bart Brink. Hij gaf een overzichtelijk beeld van de vele terreinen waarop duurzaamheid inmiddels is doorgedrongen.

Directeur Laamia Elyounoussi, van het Rotterdamse duurzame schoonmaakbedrijf Schone Zaak, maakte indruk met haar radicale keuze voor duurzaamheid in alle facetten van de bedrijfsvoering.

Presentatie van het duurzame bedrijf Schone Zaak

Na de duurzame lunch leidde filosoof dr Karim Benammar de deelnemers in in een stappenplan om te 'herkaderen', waarmee hij de deelnemers aan heOud-minister Jacqueline Cramert werk zette in de aansluitende workshop. Hij leidde ook de presentatie van de opbrengsten van deze herkadering.

 

Met enige vertraging wegens problemen op het spoor gaf dr. Jacqueline Cramer (voormalig minister VROM) uitleg over Duurzaam Inkopen. Zij heeft zich ingespannen om de overheid duurzaam te laten inkopen en hiervoor criteria op te stellen. Vanaf dit jaar koopt de Rijksoverheid 100% duurzaam in, de komende jaren volgen provincies, waterschappen en gemeenten, en ook de MBO-raad is met haar overeengekomen om in 2015 100% duurzaam in te komen. Cramer gaf uitleg over de achtergronden hiervan en de gevolgen voor mbo-opleidingen.

 

Ze sloot haar inleiding af met het bekendmaken van de genomineerden voor de Prijs van de Duurzaamste MBO-docent 2010, en natuurlijk: de winnaar. Ira von HIra von Harras, ROC Zeeland, werd Duurzaamste docent van Nederland 2010

arras van ROC Zeeland was de gelukkige. Ruud Spierings van Koning Willem 1 College in Den Bosch, en Hans de Jong van de Zwolse Landstede waren ex aequo als tweede genomineerd.

 

 

Ira von Harras werd duurzaamste docent van Nederland 2010.