Open menu

 The Whole School Approach

De visie (Waarom)

wsaDe schoolleiding 

zou samen met de teams visie missie doelstellingen op moeten stellen in een traject waarin je continu probeert te verbeteren.
zou het integrale moeten bewaken en ervoor moeten zorgen dat het geheel meer is dan de som der delen.
zou goede voorbeeld kunnen geven en inspirerend kunnen zijn.
zou docenten de ruimte kunnen geven om te experimenteren, met meer dingen buiten doen, met de buurt samenwerken 
zou zich niet alleen moeten richten op toetsing en examinering (aldus professor Arjen Wals)

Meer vrije tijd om je te ontwikkelen naar planetair burgerschap.

SDG 4 gaat over kwaliteits educatie en doel 4.7 is dat alle lerenden kennis en vaardigheden hebben om duurzame ontwikkeling te bevorderen.

De visie

In goed onderwijs speelt duurzaamheid een rol.

Op aarde bereiken we de grenzen van wat de planeet kan leveren. Om niet over de grenzen te gaan is onderwijs in duurzame ontwikkeling nodig. Daarnaast is het van belang dat we leven met respect voor elkaar, in vrijheid en met zorg voor elkaar in een gezonde economie. Ook daar speelt onderwijs een rol.   
Niet meer alleen denken wat ik wil maar ook bedenken wat de aarde van je verlangt (Gert Bista)

Missie

We gaan voor een betere wereld. De SDG's zijn ons kompas. Er bestaat maar één wereld en die is duurzaam.

We gaan voor een gezonde economie waarin we zorg hebben voor elkaar, de biodiversiteit en blijven binnen de grenzen van de aarde.

We gaan voor een aarde waarop iedereen gelukkig kan worden en blijven.

WSA3

Doelstellingen

zie de 17 goals voor het onderwijs. 

Onderwijs
1. dat een langetermijnvisie of -beleid voor het verduurzamen van het onderwijs wordt opgesteld
2. dat duurzaamheid een vanzelfsprekend onderdeel van de opleidingen is 
3. dat binnen de opleidingen de koppeling wordt gemaakt met de SDG’s
Met de samenleving
4. dat docenten actuele duurzaamheidsvraagstukken vanuit de arbeidsmarkt & maatschappij binnenhalen om in de opleidingen aan te bieden.
5. dat studenten actief ondersteund en/of gestimuleerd worden bij het vinden en uitvoeren van een BPV of stage op het gebied van duurzaamheid
6. dat studenten  tijdens de stage/BVP  opdrachten krijgen op het gebied van duurzaamheid
7. dat netwerkvorming en samenwerking van docenten met bedrijven en maatschappelijke organisaties om actuele duurzaamheidsvraagstukken op te halen wordt ondersteund
Communicatie
8. dat over duurzaamheid  wordt  gecommuniceerd aan studenten, docenten, directie 
9. dat over duurzaamheid wordt gecommuniceerd  naar buiten toe (naar ouders, bedrijven, de samenleving) 
Opleiding en training
10. dat wordt voorzien in opleiding en training van docenten met het doel om kennis over duurzaamheid te vergroten en duurzaamheid te integreren in het curriculum?
Bedrijfsvoering
11. dat er een holistische langetermijnvisie of -beleid voor het verduurzamen van de bedrijfsvoering over ten minste de komende tien jaar wordt opgesteld.
12. dat in 2030 49 % CO2 is bespaard t.o.v. 2015
13. dat er beleid is om de hoeveelheid  afval te reduceren, beter te scheiden en meer ervan te hergebruiken of verwerken?
14. dat er maatregelen genomen worden om het woon-/werkverkeer en het zaken- of dienstenverkeer te verduurzamen ? 
15. dat er naar wordt gestreefd de catering en de kantine verder te verduurzamen? 
16. dat er in principe voor 100 % duurzaam wordt ingekocht (volgens de adviezen van Pianoo)
Integraal
17. dat minimaal twee best practices worden uitgevoerd waarin  duurzaamheid in onderwijs, praktijk en bedrijfsvoering zijn geïntegreerd.   

Een handreiking is hier te downlaoden.

Een zelfevaluatie voor onderwijsteams is hier te zien.

Learning to know
Learning to do
Learning to care
Learning to be
Learning to transform

wsa2
wsa3

Zie ook https://wholeschoolapproach.lerenvoormorgen.org/

In 2023 hebben 15 instellingen meegedaan aan de ranking en 36 unieke instellingen nemen deel aan het leernetwerk van SustainaBul MBO. De deelnemende scholen aan het leernetwerk vertegenwoorden circa 75 % van de studentenpopulatie in het mbo (372.598 van de 494.890 studenten) [1]. Sinds 2019 hebben 26 unieke mbo instellingen een of meerdere keren deelgenomen aan het invullen van de vragenlijst en de coöperatieve ranking. De deelnemende scholen aan de vragenlijst en ranking bedienen in totaal circa 42% van de studenten in het mbo onderwijs (207.881 van de 494.890 studenten).

Ter inspiratie kan je dit document bekijken van de inzendingen uit 2022.
De vijf ministeries willen PO,VO en MBO beter gaan helpen. Daarvoor hebben ze in 2024 50 personen gesproken en hebben ze een sessie gehouden.
De uitkomst is hier en hier te zien.
Een overzicht hieronder.

problemen