Open menu

Burgerschap

Het vak burgerschap leent zich bij uitstek om aandacht te besteden aan duurzame ontwikkeling.

Zie ook https://www.expertisepuntburgerschap.nl/middelbaar-beroepsonderwijs/

Basismoduleburgerschap
Het introductiefilmpje met vragen laat zien waar duurzame ontwikkeling in het algemeen over gaat.

Vervolgens kun je ook kijken wat duurzaamheid in verschillende werkterreinen en opleidingen kan betekenen.
Dia3 Smallk Duurzame ontwikkeling en loopbaan Loopbaan
- reflecteert op eigen kwaliteiten
- onderzoekt welk werk bij hem past
- stuurt eigen loopbaan

dia4 small

Duurzame ontwikkeling in de politiek Politiek domein
- waarop worden politieke besluiten genomen
- vormt eigen mening
- onderneemt actie als iets gekozen is

dia5 small

De duurzame werknemer Functioneert als werknemer
- gedraagt zich als werknemer
- maakt gebruik van werknemersrechten
- stelt zich collegiaal op

dia6 small

De duurzame consument De kritische consument
- oriënteert zich op de consumentenmarkt
- houdt rekening met eigen wensen
- onderneemt actie tot aanschaf

Dia7 Small

Sociaal culturele duurzame ontwikkeling Sociaal-cultureel domein
- neemt deel aan sociale verbanden
- leeft in de openbare ruimte
- voert activiteiten uit voor de leefbaarheid van zijn sociale omgeving

dia8 small

Duurzaam en gezond leven Vitaal burgerschap
- zoekt basisinformatie over een gezonde leefwijze
- beslist daarover en handelt daarnaar
- onderneemt activiteiten om de gezondheid te bevorderen.