Open menu

Deze cursus  is geschreven voor Keuzedeel Duurzaamheid in het Beroep niveau C.

Het gaat in op:

1. De basisbegrippen als ecosystemen, water, de bevolkingstoename en het broeikaseffect

2. Oplossingen.

3. Wat is duurzaamheid en people, profit, planet 

4. Duurzaamheid thuis. Wat kan je zelf doen ?

5. Duurzaamheid en het beroep. Wat doet men in de branche en wat doet men op je eigen bedrijf / stageplek

Op niveau A verwacht men eenvoudige kennis
Op niveau B basiskennis
Op niveau C kennis
Op niveau D brede kennis over duurzaamheid in al haar facetten. Daarbij moet je de kennis ook uit kunnen voeren / kunnen toepassen.

Bij de meeste onderdelen staat aangegeven wat de leerdoelen zijn en worden er 10 multiple choise vragen over gesteld.

Het is niet de bedoeling dat deze theorie van voor naar achter wordt doorgewerkt. De student krijgt de opdracht in het beroep en thuis op zoek te gaan naar tips en tops of zelf met een idee te komen. Dat op een creatieve manier (zie 2.8.). Tijdens die opdracht kan je de theorie in dit deel doornemen. Het is wel de bedoeling dat je de theorie uiteindelijk kan toepassen.

Je docent geeft aan hoe je hier mee om moet gaan. Hopelijk worden er ook excursies georganiseerd naar goede voorbeelden, worden er gastsprekers uitgenodigd en krijg je de gelegenheid te werken aan concrete opdrachten.

Veel succes met de basismodule duurzaamheid in het beroep !