Open menu

2.4. Doel en vragen

Na dit hoofdstuk weet je

- wat biobased economy is

- wat het betekent als plastcis afbreekbaar zijn

- hoe een biobased cirkel er uit ziet

- hoe coca cola 100 % biobased gaat

- wat het nadeel is van alles biobased

- hoe dat op te lossen is

- wat de waardepiramide is

 

Vragen bij 2.4.

Hier volgen 10 vragen. Als je er 8 goed hebt ben je geslaagd. Succes.


1) Algen zijn ééncellige planten die goed te kweken zijn en een hoge opbrengst hebben. Ze groeien snel omdat ze een aantal zaken niet hoeven te maken. Wat hoort niet thuis in het rijtje ?
2) In 2020 zullen alle flessen van Coca Cola gemaakt worden uit
3) Wat is het nadeel van de biobased economy ?
4) Wat probeert men tegen te gaan met de biobased economy ?
5) Zijn de onderstaande stellingen juist of onjuist

Stelling 1: Als we minder vlees eten is er minder veevoer nodig en hebben we meer grondstoffen voor in de biobased economy
Stelling 2: Het is beter van mais biobrandstof te maken dan als voeding te gebruiken.


6) Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

Stelling 1: In de biobased economy kan je het beste primaire voedingsstoffen gebruiken in plaats van secundaire reststoffen
Stelling 2: Suikerbietenloof is een secundaire reststof uit de suikerbietenteelt.


7) De waarde piramide zegt van meest waardevol tot minst waardevol:
8) De medische wereld gaat ook biobased. Zijn de onderstaande stellingen juist of onjuist.

Stelling 1. De overgang van hartkleppen via weefselkweken naar kunststof hartkleppen is een voorbeeld van overgang naar de biobased economy
Stelling 2: De overgang van kunststof bloedvaten naar bloedvaten via weefselkweek is een voorbeeld van overgang naar de biobased economy 


9) De vezels van suikerbieten zijn nog verder te gebruiken. Wat kan je er niet van maken ?
10) Hoe ziet de biobased kringloop er uit ?