E-Learning

Ga aan de slag. Succes !

2.2. Doel en vragen


Leerdoelen

Na dit hoofdstuk weet je

- dat we vroeger lineair dachten in take-make-waste

- dat we nu circualir denken in afval is voedsel

- dat de natuur werkt met kringlopen

- dat de natuur biobased werkt en zonder gif

- dat we nutrienten weer (gifvrij) terug moeten brengen op de bodems

 - dat aardgas vrij komt uit de vergisting en dat die eigenlijk afkomstig is van CO2 uit de lucht en water

- wat de biocyclus is met voorbeelden

- wat de technocyclus is met voorbeelden

- wat design for disassembly is

- wat cradle to cradle producten zijn

- wat een materialpaspoort is en een materialenbank

- hoe men (slimme) wasmachines in de circualiere economie aan het vormgeven is 

- hoe men slim om probeert te gaan met afval.

 
Vragen over 2.2.

Hier volgen 10 vragen over dit hoofdstuk
U bent geslaagd als u er 8 van de 10 goed hebt.
Developed by ARI Soft.