Open menu

2.1. Doel en vragen

Leerdoelen

Na dit deel weet je

- hoeveel langer de natuur al bestaat dan de mensheid

- hoeveel aardolie we verbruiken en hoe lang de natuur er over heeft gedaan om dat te maken. 

-  of aardolie weer aangemaakt wordt en wat de prognoses zijn

- wat met name heeft gezorgd voor onze welvaart

- wat EROEI is en wat dat betekent voor de prijs

- waar meer dan de helft van de werledbevolking woont

- de gevolgen van het broeikaseffect

- of de top in Kyoto, Johannesburg en Parijs resultaat hebben gehad

- wat er gebeurt als de CO2 concentratie boven 600 ppm komt

- wat voor oplossing men in Duitsland heeft gerealiseerd

- hoe Amsterdam in de Gouden eeuw aan haar energie kwam

- voorbeelden uit de natuur zuinig om te gaan met energie

- wat de trias energetica zegt

Vragen bij 2.1.

Maak nu de onderstaande 10 vragen.

Als je er 8 goed hebt ben je door deze test heen.


1) De natuur gaat heel efficient om met energie. Het is goed dat wij dat ook nastreven. Wat is daar geen goed voorbeeld van ?
2) Hoeveel vaten olie (van 187 liter) verbruikt de wereld per seconde en per jaar ?
3) De kosten van de winning van aardolie worden hoger. De EROEI = energie return on energy invested is in Saoedi Arabie gegaan van 100:1 naar 5:1. Hoe zit dat met aardgas in Nederland t.o.v. het fracken van aardgas.
4) De helft van de wereldbevolking woont
5) Als we niets doen gaan we steeds meer fossiele brandstoffen verbruiken omdat
6) Als de CO2 concentratie stijgt van 400 naar 600 ppm in de lucht dan gaat de temperatuur op aarde
7) Bij de verkoop van benzine en olie worden externiteiten niet meegenomen. Dat de CO2 concentraties stijgen en als gevolg daarvan de temperatuur levert vele kosten op die niet in de olie- en benzineprijs worden meegenomen. Aan wat voor kosten moet je dan denken ?
8) Wat bedoelt men met de 'Energiewende' ?
9) Wat is geen duurzame energie ?
10) We verstoken ieder jaar wat de natuur heeft vastgelegd in