E-Learning

Ga aan de slag. Succes !

2.1. Doel en vragen


Leerdoelen

Na dit deel weet je

- hoeveel langer de natuur al bestaat dan de mensheid

- hoeveel aardolie we verbruiken en hoe lang de natuur er over heeft gedaan om dat te maken. 

-  of aardolie weer aangemaakt wordt en wat de prognoses zijn

- wat met name heeft gezorgd voor onze welvaart

- wat EROEI is en wat dat betekent voor de prijs

- waar meer dan de helft van de werledbevolking woont

- de gevolgen van het broeikaseffect

- of de top in Kyoto, Johannesburg en Parijs resultaat hebben gehad

- wat er gebeurt als de CO2 concentratie boven 600 ppm komt

- wat voor oplossing men in Duitsland heeft gerealiseerd

- hoe Amsterdam in de Gouden eeuw aan haar energie kwam

- voorbeelden uit de natuur zuinig om te gaan met energie

- wat de trias energetica zegt

Vragen bij 2.1.

Maak nu de onderstaande 10 vragen.

Als je er 8 goed hebt ben je door deze test heen.
Developed by ARI Soft.