Open menu

Creativiteit

Hier staat een werkwijze om te komen tot creatieve ideeen en oplossingen.

1.Inleiding (Kennismaken met het creatieve proces)

Eerst waaieren (divergeren, zoveel mogelijk problemen, kriebels, jeuk, irritaites zien)Dan trechteren (convergeren) en het probleem dat je gaat aanpakken definieren.

Bij het waaieren gelden regels

•Uitstel van oordeel
•Ga voor kwantiteit 
•Lift mee op ideeën van anderen
•Zoek wilde, ongewone ideeën

Oefening 1: Eerste, tweede derde derde

Schrijf drie stuks fruit op
Inventariseer in de klas welke..
Je ziet dat iedereen bijna dezelfde stuks fruit opschrijft. Dat is niet echt creatief. Verzin er nog een drie en dan nog eens drie..

Oefening 2

Teken een tafel op een post-it. Hang die op. (wat blijkt..die is bij iedereen vierkant, met vier poten en horizontaal).
We denken in patronen. In vaste banen die het voor onze hersenen gemakkelijk maken om te denken en te handelen). Dat is niet creatief. Een tafel hoeft niet vierkant te zijn, of vier porten te hebben of horizontaal te zijn).
Als je het creatieve proces in gaat kan je dat gestructureerd doen. Je kan zeggen iets anders dan vierkant, iets anders dan met vier poten en iets anders dan horizontaal).
Wat komt er dan uit. Kan een tafel ook geen poten hebben ?Ga hier nu van uit en ga naar stap twee om te komen op een gaaf idee…

Bekijk dingen eens anders

2. Wat is het probleem (identificeer het probleem)

Op school leren we wel problemen op te lossen, maar leren we niet om ze te identificeren en definiëren.David Kord Murray

•Denk aan een voorwerp waar je iets mee hebt…
•Bedenk wat de nadelen zijn. Wat zou er beter kunnen? b.v Colablikje

Klachten als bron voor inspiratie (voor nieuwe dingen)

•GEEN analyse;
•GEEN discussie;

ALLEEN MAAR een lange lijst met mogelijke problemen

•Wat zit je dwars?
•Wat klopt er niet helemaal?
•Wat moet er opgelost worden?
•Wat zouden we kunnen verbeteren?
•Wat zou je willen veranderen?
•Welke uitdagingen zie je?
•Waarover klaag je zelf of klagen anderen?
•Wat zou beter kunnen? (ook al is het nu misschien al goed)

ICE hotel

Kies een probleem (en film of fotografeer dat of maak er een tekening van).

3. Wat is er aan de hand (Begrijpen van het probleem)

Is er een juiste manier om het probleem te omschrijven

De formulering van het probleem is vaak veel belangrijker dan de oplossing ervan.(Albert Einstein)

Creativiteit2

4.Wat is de vraag? (Definiëren van het Probleem)

Crea 2

5.Welke ideeën hebben we? (Bedenken van een Idee)

•praktische ideeën;
•gekke ideeën;
•controversiële ideeën;
•onmogelijke ideeën;
•respectloze ideeën;
•onbetaalbare ideeën
•droom ideeën;
•ideeën die voortkomen uit spanning;
•onnozele ideeën;
•ideeën uit andere branches;
•ideeën die zeker gaan mislukken;
•ideeën die nieuwe deuren openen;
•combinaties van ideeën;
•ideeën voortkomend uit onverwachte verbindingen.

1.Klassieke brainstorm, braindump
2.Omgekeerde brainstorm Wat moet je doen om het probleem zo groot mogelijk te maken Vervolgens pak je die items en draai je de vraag om
3.Lenen, jatten, (straat, web etc.-) jutten.
Lenen van andere beroepen / soortgelijke problemen en oplossingen ect
Kijk eens in hele andere domeinen hoe daar soortgelijke zaken worden opgelost (b.v. in de natuur / biomimicry)
Combineer: boot op zonnepanelen
          boot met zeilen => boot met zeilen die tegelijkertijd zonnepanelen zijn.
          Lego - tape => legotape
4.Trends als inspiratiebron voor ideeën Neem trends (als Wikipedia circular economy e.d.) als inspiratie; gemak en comfort;vergrijzing;verpersoonlijking; multiculturele samenleving; van consumer naar prosumer; communicatienetwerken

Crea 3

6. Wat is de oplossing (Uitwerken van idee naar oplossing)

Uit de veelheid van ideen ga je nu focussen, convergeren.

Bij het convergeren gelden regels als

•Oordeel positief
•Houd je doelstelling in de gaten
•Verbeter en combineer ideeën  
•Zoek naar het ‘nieuwe’


Cull  : NOW. WOW! HOW? YOW!?
Zet soortgelijke ideeën bij elkaar in clusters (max 5!).
Verwijder identieke ideeën en combineer ideeë
Clarify  : Geef elk cluster een naam. Kijk ook naar het iDNA.
Choose  : Kijk terug …

- Wat voelt goed?
- Waar gaat je hart sneller van kloppen?
- Wat intrigeert je, wat houdt je bezig?
- Wat beangstigt je?

  en …..

Cull: NOW. WOW! HOW? YOW!?

•Cluster de ideeën die samenhangen met een thema of onderwerp in zogenaamde ‘hot spots’.
•Neem de hot spots door om duidelijk vast te stellen wat het gezamenlijke thema is.   
•Geef de clusters de juiste naam.
•Neem alle ideeën door die zijn gegenereerd en vraag om verduidelijking wanneer nodig.   
•Kruis de ideeën aan die je als ‘hits’ beschouwt. Onder ‘hits’ verstaan we …. 

Ideeën die:  Of die juist:

De kern raken  Van het blad af springen

Relevant zijn  Het gevoel geven de kern te raken

Helder zijn  Je toelachen

Interessant zijn  Goed voelen

Je intrigeren  De uitdaging oplossen

Werkbaar zijn  In de goede richting gaan

Kies 3 tot 6 veelbelovende ideeën!

Kies met LEF!

Crea 4

Schrijf alle dingen op die goed zijn aan het idee.

•Wat vind je er leuk aan? Wat bevalt je? Wat vind je goed?
•Waarom zouden anderen het idee goed vinden?
•Waarom is het zo briljant?
•Waarom zal het zeker een succes worden?
•Waarom brengt dit idee je waar je wilt komen?
•Hoe komt het dat het idee zo geniaal is?

Schrijf zoveel mogelijk pluspunten op als je maar kunt bedenken

Schrijf alles op wat verkeerd of fout is aan het idee. Schrijf alle minpunten op.

•Waarom gaat het niet lukken?
•Wat zijn de zwakke plekken?
•Wat zijn fatale tekortkomingen?
•Waarom word je hiervoor ontslagen? Gearresteerd? Van school gestuurd?
•Waarom zullen je vrienden denken dat je gek geworden bent?
•Waarom zullen je vijanden in hun handen wrijven van plezier?
•Waarom is het zo’n klote-idee?
•Zorg ervoor dat je de meest extreme criticus bent van jezelf.
•Schrijf zoveel mogelijk minpunten op.

Crea 5

Kraak het helemaal af. Verscheur het. Vermaal het onder je voeten

Schrijf hier alle dingen op die het idee bij je oproept die je niet eerder hebt opgemerkt.

•Waar doet het je aan denken? Is er iets dat je er aan kan toevoegen?
•Zit er iets in het idee verborgen dat je nog verder onder woorden moet brengen of uitwerken? Wat zou je nog meer met het idee kunnen bereiken?
•Zijn er nog ideeën uit Stap 4 die mooi zouden kunnen aansluiten bij dit idee waardoor het nog beter kan worden?

Let vooral op de woorden nog meer.

•Wat zit er nog meer in het idee? Waar zou het nog meer gebruikt of toegepast kunnen worden?
•Wie zou er nog meer bij betrokken kunnen worden? Wanneer zou het nog meer zinvol kunnen zijn?
•Maak een lijst van alle dingen die nog meer bij je opkomen wanneer je over het idee nadenkt

Crea 6
Kijk nog een keer naar je lijst met pluspunten. Schrijf nu alles op waardoor het idee beter, sterker of verbeterd kan worden. Maak er een excellent idee van.

•Hoe kun je je idee verder versterken?
•Hoe kun je het zo aanpassen dat de kans op succes nog groter wordt?
•Hoe kun je de positieve kenmerken die je hebt genoemd verder uitbouwen?
•Hoe kun je ze nog verder benadrukken?
•Hoe kun je je hulpmiddelen nog beter inzetten?
•Is er iets snellers, groter, beter, gelikter, langer, heter, kouder of pittigers dat je aan jouw idee kunt toevoegen?
•Hoe kan het nog solider, steviger, stabieler, goedkoper of duurzamer worden?

Crea 7
Kijk nog een keer naar je lijst met pluspunten. Schrijf nu alles op waardoor het idee beter, sterker of verbeterd kan worden. Maak er een excellent idee van.

•Hoe kun je je idee verder versterken?
•Hoe kun je het zo aanpassen dat de kans op succes nog groter wordt?
•Hoe kun je de positieve kenmerken die je hebt genoemd verder uitbouwen?
•Hoe kun je ze nog verder benadrukken?
•Hoe kun je je hulpmiddelen nog beter inzetten?
•Is er iets snellers, groter, beter, gelikter, langer, heter, kouder of pittigers dat je aan jouw idee kunt toevoegen?
•Hoe kan het nog solider, steviger, stabieler, goedkoper of duurzamer worden
  Kijk nog eens naar je lijst met opmerkingen. Maak nu een lijst met oplossingen bij elke opmerking. 
•Hoe zou je de tekortkomingen van jouw idee kunnen herstellen?
•Hoe kun je de fouten eruit halen?
•Hoe kun je ervoor zorgen dat je de bezwaren van anderen bestrijdt?
•Wees niet tevreden wanneer je alleen maar de zwakke punten van je idee neutraliseert. Ga verder. Probeer de minpunten om te zetten in pluspunten.
•Hoe kun je de nadelen van het idee nog meer verminderen?
•Hoe kun je ervoor zorgen dat het waterdicht wordt?
•Hoe kun je het nog succesvoller maken?

Realiseer je dat elke oplossing van een probleem weer een nieuwe creeert.

Opdracht

Maak een tekening van je idee en daar een brainstorm omheen. Geef dat idee aan je buurman/vrouw en die vult aan. Laat het idee zo rond gaan.

Opdracht

Maak een tussenpresentatie over je idee. Iedereen presenteert het maar na elke presentatie krijgt de groep de gelegenheid om aan te vullen, het nog interessanter en gaver te maken.

Opdracht

Kijk naar de ideeën van jongeren of naar duurzame ideeën en producten (3.5.-3.6.-3.7.) om je verder te laten inspireren. Wat voegen ze toe.

Crea 9

Elevator pitch

1.Wat is het probleem?
2.Wat is er aan de hand?
3.Etc.

Gebruik als agenda de eerste 6 stappen uit het model

Crea 10  
Eisen:

•Formuleer bondig;
•Wees helder, gemakkelijk te begrijpen;
•Formuleer aantrekkelijk, met passie ;
•Wees geloofwaardig.

 

 

 

 

Crea 11

Crea 12

Crea 13

Crea 14

Crea 15

Crea 16

Crea 18
Crea 21
Creativiteit

Creativity is a great motivator because it makes people interested in what they are doing.
Creativity gives hope that there can be a worthwhile idea.
Creativity gives the possibility of some sort of achievement to everyone.
Creativity makes life more fun and more interesting.

Edward de Bono

Om van een creatief idee te komen tot een marktklaar product kun je werken via het 7D model:
dromen, denken, durven, doen, doorgaan, delen en doorgeven.

Steef Jobs (Apple) zegt:
• verbind het bestaande tot nieuwe ideeën (creativity is just connecting things);
• volg je interesse, koester je nieuwsgierigheid (explore new experiences);
• blijf gefocust (innovation is saying no to 1,000 things) en
• neem zo nu en dan een creatieve pauze (allow for mind-wandering activities).

Op het Koning Willem I College werkt men met een stappenplan m.b.t. Leren voor de Toekomst.

 Veel meer is te vinden op http://www.denkvaardigheid.nl/

 designthinking