E-Learning

Ga aan de slag. Succes !

Vragen ecosystemen


Nu weet je het volgende

- dat de aarde een ecosysteem is
- dat er veel kringlopen bestaan 
- dat kringlopen in de war kunnen raken door milieu-aantasting, milieu-uitputting en milieu-vervuiling.
- wat wordt bedoeld met draagkracht
- wat wordt bedoeld met ecologische voetafdruk en hoe groot die is
- wat afwenteling is

Je kan bij het bovenstaande voorbeelden noemen en toepassingen.

Hiermee het je kennis van duurzaamheidsthema's, respect voor de natuur en haar hulpbronnen verkregen.

Vragen 

Hier volgen 10 vragen. Als je er 8 goed hebt ben je geslaagd. Succes.
Druk op continue.
Developed by ARI Soft.