Open menu

Deze module duurzaamheid is geschreven voor Keuzedeel Duurzaamheid in het Beroep.

Het gaat in op:

1. De basisbegrippen als ecosystemen, water, de bevolkingstoename en het broeikaseffect

2. De circulaire economie, circulaire producten, circulaire businessmodellen

3. Wat is duurzaamheid en people, profit, planet 

4. Duurzaamheid thuis. Wat kan je zelf doen ?

5. Duurzaamheid en het beroep. Wat doet men in de branche en wat doet men op je eigen bedrijf / stageplek


Bij de meeste onderdelen staat aangegeven wat de leerdoelen zijn en worden er 10 multiple choise vragen over gesteld.

Veel succes met de basismodule duurzaamheid in het beroep !

Als het goed is heb je hoofdstuk 1 af.

Succes met deel 2: De Circulaire Economie