Open menu

2.3. Doel en vragen

Leerdoelen

Als u dit hoofdstuk heeft afgerond weet je

- wat cascades zijn

- dat de natuur heel zorgvuldig omgaat met wat (met moeite) gemaakt is

- wat een energiecascade is en u kan er voorbeelden bij noemen

- wat materiaalcascades zijn en u kan er voorbeelden bij noemen

- wat trias materialica is

- hoe plastic flesjes beter zijn te hergebruiken

 

Vragen bij 2.3.

Hier volgen 10 vragen. Als je er 8 goed hebt ben je geslaagd. Succes.


1) Je kan warmte gewoon de lucht in laten gaan maar je kan warmte ook in cascades nog verder gebruiken. Wat is hier geen voorbeeld van ?
2) Een voorbeeld van een energiecascade is
3) Warmte uit de diepe ondergrond (b.v. 3 km diep) wordt geothermie genoemd. Het is een duurzame energiebron terwijl een energiecentrale op steenkool dat niet is. Waarom ?

Twee stellingen

1. Het binnenste van de aarde is heel warm door kernreacties  die nog heel lang door blijven gaan. Is dat juist of niet juist ?

2. Het binnenste van de aarde is warm door de verbranding van steenkool door energiecentrales. Is dat juist of niet juist ?


4) Hout kan men in een cascade gebruiken. Hoe bijvoorbeeld ?
5) Wat zegt de tras materialica ?
6) Wat is het beste ?
7) Een voorbeeld van een materiaalcascade is
8) Een goed voorbeeld van een gebouw in een materiaalcascade is
9) Energie kan in een cascade van hoogwaardige energie naar laagwaardige gaan. Wat is daar geen goed voorbeeld in
10) De natuur gaat zorgvuldig om met stoffen die ooit gemaakt zijn. Hoe is dat te zien ?