Open menu


Sensoren, apps, wearable technology, robots.

Door sensoren is precisiemanagement mogelijk. Het kan energie besparen, de gezondheid en ecosysteemdraagkracht monitoren, apparaten laten samenwerken en goed laten afstellen, ect. De smartphone en de programmeertaal IFTTT If This Then That) hebben het in een stroomversnelling gebracht.
B.v een bewegingssensor op een ruit voelt dat de ruit wordt ingeslagen en laat de alarmsirene af gaan. If this, tha that.

Nu beginnen quantumsensoren op te komen. subatomair en superprecies. Bijvoorbeeld voor draagbare MRI's die je hersenactiviteit de hele dag kunnen volgen of om vulkanen te voorspellen of om onder water te kunnen navigeren.Je gebruikt dan atomaire overgangen die worden veroorzaakt door miniscule verschillen in zwaartekrachts-, elektrische of magnetische velden. Of als onderkoelde atomen vrij vallen kan je verschillen in de zwaartekracht meten en kan je b.v. ondergrondse leidingen en kabels waarnemen. Wordt vervolgd. 

Sensoren
- bewegingssensoren die licht aan en uit zetten als iemand binnen komt of weg gaat.
- CO2 sensoren die waarnemen of en hoe lang iemand aanwezig is geweest (en of er schoongemaakt moet worden, de verwarming aan moet etc).
- daglichtsensoren die verlichting uit schakelen als er genoeg daglicht invalt
- hartslag bloeddruk ademhaling suiker sensoren
- sensoren /chips die kankercellen registreren
- sensoren die doseringen regelen (als b.v. de hoeveelheid wasmiddel of wasverzachter die de machine in moet).
- druksensoren b.v. in vloerbedekking die meten of een patient gevallen is
- temperatuursensoren die kamerthermostaat regelen, die doen aan stooklijnoptimalisatie ect.
- combinaties..hartslag / temp van de huid sensoren in BH kan waarschuwen tegen vreetbuien..
- GPS dat precisielandbouw mogelijk maakt of laat zien hoe ver je gelopen hebt..
- door sensoren wordt smart industry mogelijk.
- sensoren die aangeven dat de afvalcontainer vol zit en dat de gemeente hem moet komen legen
- sensor dat er water in je boot(je) staat
- sensor dat een parkeerplaats vrij is
- sensor dat water op landbouwgronden nodig is
-  sensor dat een oudere gevallen is
- sensor voor een gladde stoep
- sensor tegen stropers of in bedreigde olifanten e.d.
- sensor tegen aardbevingen b.v. in Groningen
- sensor tegen gifwokverspreiding bij brand
Slimme auto's huizen  steden thermostaten rookmelders etc.

We kunnen misschien miniscule microfoons en intelligente oortjes gebruiken zodat je kan inzoemen op wat je interessent. Neem een ruimte met veel mensen die door elkaar heen praten. Door naar een bepaalde persoon te kijken zou je te midden van een zee van geluid de persoon goed kunnen verstaan.
Wie weet krijgen we ooit 360 graden zicht of kan je je arm gebruiken als toetsenbord door er aanraakinterfaces in aan te brengen.

M.b.t. smart buildings het onderstaande

P1140521

Er bestaan allerhande sensoren voor
- aanwezigheid
- geluid
- licht
- CO2
- temperatuur
- luchtvochtigheid


P1140523
Die sensoren kunnen de gebruiker helpen bij
- onderhoud
- beveiliging
- ruimte planning
- klimaatbeheersing
- gezondheid en veiligheid
- lucht- en lichtbeheersing


P1140524Waardoor je
- optimaal met kosten om kan gaan
- je zeker bent van je onderhoud
- je productiviteit omhoog gaat
- de prijs van het gebouw omhoog gaat
- de energiekosten omlaag gaan
- gezondheid en veiligheid gemonitord kunnen worden

Dit heeft een effect op duurzaamheid.
P1140525Een slim gebouw werkt met
- slimme klimaatcontrole
- smart building apps
- smart enrty (toegang)
- smart lighting (licht)
- smart polsbandje
- smart zonwering
sensoren in huisJe smart huis kan bevatten
- automatische gordijnen
- smart phones
- home entertainment
- massive open online courses (educatie)
- automatisch openende garagedeur
- automatisch parkerende auto in de garage
- licht dat zelfstandig werkt
- camera beveiliging
- veiligheid(ssloten)
- energieopslagstsyemen (accu's)
- auto sprinklerinstallaties
- home automation
Nu zijn het vaak nog losstaande systemen. Langzaam worden ze allemaal geintegreerd, gaan ze via de clowd (kunnen overal en altijd bekeken en gediend worden) en kunnen ze samen intelligent afgesteld worden.Chess wise is er mee bezig (maar ook anderen).
In 2020 zijn zo 50 miljard apparaten verbonden.
Dia170

De sensoren kunnen weer in contact staan met apps zoals bij
Research kit die data over je hart doorgeeft voor hartonderzoek
Asthma Health die de weersomstandigheden op de plek waar je bent koppelt aan je conditie
Glucosucces die diabetici volgt
mPower voor Parkinson
Share the journey m.b.t. borstkanker.

Embracelet is een horloge dat alarm slaat als je hem twee seconden indrukt. Het belt meteen contacten, is zelf een telefoon + microfoon + luidspreker.
Het slaat ook alarm als je niet meer beweegt of een bepaalde zone verlaat. Het horloge kan je herinneren medicijnen in te nemen.

Amicimi is een forse sleutelhanger voor als je je onveilig voelt. Belt hulpdiensten of de politie. 

Exergen is een bedrijf uit Zijtaart (Veghel) van Bart van Liempd, dat hele kleine temperatuursensoren maakt. Het kreeg in 2016 het Global Entrepreneureal Company of the year.
De kleine sensoren werken draadloos en met infrarood. In printers, bij bakkerijen, sealen van vleesverpakkingen, in mdeische em cosmetische apparatuur, In de banden van een forumule I Ferrari.

P1000620-1  P1000725

smart industry
exoskelettenhulprobotsrobotisering

Voor de game-industie heeft men nu eem e-skin gemaakt. vol men sensoren

e skine skin2

We gaan naar smart industy waarin we de hulp krijgen van exoskeletten, hulprobots of robots die (saai en vaak herhalend) werk overnemen. 

80 % van het werk kan door robots worden overgenomen. 20 % Niet of is te duur voor robotisering.
Het gaat naar producten on demand. Naar kleine gerobotiseerde op internet aangesloten fabrieken.

Dadelijk komt er een tijd dat mensen niet mogen sollicteren (maar wel robots)
Dan moeten we de werkweek gaan verkorten om iedereen werk te geven. Meer belasting op vermogen, kapitaal en consumptie. Minder op arbeid.
Naast een onvoorwaardelijk basisinkomen.

De tractor zal verworden tot een robot die zelfstandig zaait en poot met alle apparatuur om daarna te meten en te alarmeren. Door GPS weet de boer waar de robot is en on line weet hij hoe alles groeit en bloeit. Het onkruid, het vochtgehalte op elke vierkante meter. Je moet alleen nog de tractor programmeren en de sensoren instellen.
Via GPS weet je hoeveel er gezaaid is, hoeveel bemest, bespoten en geoogst moet worden. Je krijgt opbrengstenkaarten, en 24 uurs service met drones met GPS voor bestrijdingsmiddelen.

Volle afvalcontainers

In de binnenstad van Den Bosch zijn vijftig afvalcontainers geplaatst die met behulp van sensoren aan de Afvalstoffendienst doorgeven wanneer zij geleegd moeten worden.

Bijenkasten en imkers

Slimme sensoren verzamelen en versturen gegevens over onder andere temperatuur, vochtigheid, geluid en gewicht van de honingraten direct vanuit de bijenkorven naar een imker. Zo ziet de bijenhouder via de smartphone of tablet hoe het met de bijen gaat en kan op basis daarvan actie ondernemen. Dit voorkomt overbodig bezoek aan de korven en onnodige onrust voor de bijen.

Toepassingen

Sensoren worden onder andere gebruikt om de volgende zaken in de omgeving waar te nemen:

Fitbit, Misfit, Mio Jawbone, Garmini Polar, Strava, Snooze zijn een soort horloges die van alles meten en doorgeven.