Open menu

MBO voor Morgen-symposium  “The art of green thinking”

i.s.m. ROC TOP Amsterdam vrijdag 13 dec 2019.

 Top1 Top2

Maar liefst 170 deelnemers hadden ingeschreven. Bij het gezellige ROC Top te Amsterdam (alles was in Kerstsfeer) vertelde Justin Schild over hoe ROC Top bezig is met duurzaamheid. De school ligt in een gebied bij een oude werf dat helemaal in ontwikkeling is en waar de mooiste gebouwen ontstaan. Daarbij is het een broedplaats voor duurzaamheid. Het ROC doet daar volop aan mee. je kan zo lopen naar het Noorderlichtterrein en de school organiseert er activiteiten mee.   

Top3top4

Krijn van Santen vertelde dat het Noorderlicht bij festivals van het plastic via pyrolyse olie wil maken voor de aggregaten. Ze willen graag een autarkisch restaurant hebben dat niet is aangesloten op welk net dan ook. Afval moet voedsel zijn en urine uit toiletgebouwen zou gezuiverd kunnen worden zodat het water weer te gebruiken is. Op de werf groeien 60 appelbomen (waarschijnlijk van appels die door mensen op de werf zijn weggegooid).  Ook de brandnetels gebruikt men voor gerechten. 

Top5Top6
Studenten van de Herman Brood Academie zorgden voor de muzicale omlijsting en Heleentje Swart vertelde over hoe scholen en bedrijven samen met de provincie  in Friesland met Spark bezig zijn te verduurzamen. 

Top7Top 8

Jaap Koen Bijma van de gemeente Amsterdam vertelde dat als je van A naar B wilt gaan je van een groot idee iets kleins moet maken en daarmee b.v. naar de burgemeester moet gaan. Als die het een goed plan vindt, krijgt het idee kracht. Het vangt alle shit weg die je anders over je heen krijgt van allerhande mensen met allerhande meningen. Je maakt zo een shitparaplu over je idee en zet er power achter. Dan ga je met mensen aan de slag en kijkt of je idee lukt. 
Hij kan het mooi brengen. 

 Top 9 Top10

Vervolgens waren er picthes van studenten over prachtige voorbeelden uit het MBO-veld. Het Frieslandcollege met Global land, een duurzaamheidsfestival voor jongeren, het Zone college met hun proefopstellingen voor aquaponics ofwel waarin je vissen kweekt (met regenwater dat je telkens recycelt) en de uitwerpselen van de vis kan je weer goed gebruiken om b.v. sla mee te kweken. Het Koning Willem I College presenteerde hun Techniek Atelier waarin studenten van vijf afdelingen 10 weken lang 1 a 2 dagen werken aan een opdracht uit het bedrijfsleven. Ze waren een tiny house aan het ontwerpen voor jongeren voor de woningbouwcoorperatie Brabant Wonen. Tot slot het Wellantcollege waarbij studenten werkten aan een prettige groene leefomgeving samen met TU Wageningen en het HBO. 
Vervolgens vertelde Hilda Wegens na de workshops over de sustainabul, de methode om te bekijken hoe ver scholen zijn met de integrale verduurzaming van het onderwijs. 

De ppt's van het bovenstaande zijn hier te downloaden.

Top11 Top12

Er waren negen winnaars waarbij uiteindelijk het Koning Willem I College het predicaat kreeg van duurzaamste MBO van Nederland. Het Wellantcollege kan zich het duurzaamste AOC noemen. De oorkondes werden uitgereikt door Sandra Pellegrom, coordinator van de SDG's in Nederland. 

Een verslag van de workshops met ppt's staat hier onder.

Hoe start je een duurzame beweging binnen je school, hoe schaal je op? 
Anneke Hesseling & Michiel Kostermans (Alfa-college)

Je zit vol ideeën, je wil aan duurzaamheid werken zowel op ecologisch als sociaal vlak en je wil met de Sustainable Development Goals aan de slag. Maar je bent maar alleen of met nog een paar enthousiastelingen. Hoe nu verder? Wij zitten in dezelfde situatie en zijn een beweging begonnen waarin we allerlei werkvormen inzetten. We zijn klein begonnen maar schalen nu op door de successen. We vertellen over onze reis waar we enorm veel energie van krijgen en dan gaan we natuurlijk aan de slag met de werkvormen. We eindigen met de vraag: kan dit ook op jouw school, hoe en met wie?

Presentatie: duurzame beweging binnen je school

In teams oplossingen bedenken en maken voor maatschappelijke uitdagingen
Wim Barendrecht & Berry Groenendijk (Coöperatie DOON U.A. en nauw betrokken bij de voedselverspillingschallenge)

In deze workshop laten wij zien hoe studenten in hackathons oplossingen bedenken én maken voor maatschappelijke uitdagingen. De studenten werken daarbij in multi-disciplinaire teams en worden begeleid door een coach. Tijdens deze workshop ga je vooral ook zélf aan de slag om te ervaren hoe je, met de instrumenten die ook in de hackathons worden gebruikt, van een idee tot een oplossing komt. Het vraagstuk waarmee je, in een team, aan de slag gaat is: "Hoe kunnen we, hackathons inzetten om onze studenten op te leiden voor een duurzame toekomst – in samenwerking met andere scholen, bedrijven en maatschappelijke organisaties?"

Presentatie: oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen

Opbrengsten van de SustainaBul MBO
Hilda Weges (projectleider SustainaBul MBO) en Anne Remmerswaal (SME) 
Dit jaar hebben we voor het eerst SustainaBul in het MBO georganiseerd. In deze workshop starten de organisatoren en enkele deelnemers aan de SustainaBul 2019 met een reflectie op het eerste jaar. Hoe is de SustainaBul tot stand gekomen en wat heeft het opgeleverd? Hoe is de ranking verlopen? Op welke punten kan de vragenlijst verbeterd worden? Wat kan de SustainaBul voor uw eigen school betekenen en hoe kunt u ook met uw school in 2020 deelnemen?

Presentatie: SustainaBul MBO

De Minifabriek: Zelf plastic recyclen
Martin Vrösch en Ron Lambi (Chemelot Innovation and Learning Labs), Iris Laven (LavenTec Machinebouw, Project Orange Hills) en Peter Dick (VISTA college, Technicus engineering)

Zakken vol met plastic zetten wij aan straat. Kantines vol met studenten die ons goede voorbeeld volgen en prullenbakken vullen met plastic. Neem een duik in de plasticwereld en bekijk van dichtbij hoe het nu echt (niet) werkt met plastic. Neem één boodschappentas vol met plasticafval mee. We sorteren samen het plastic en krijgen van Chillabs uitleg over de verschillen en de problemen. Met de teach-line recycling machines gaan we plastic malen, smelten en een product maken. Met de minifabriek op school krijg je een schonere kantine.

Geen presentatie beschikbaar.

De Sustainable Development Goals (SDG’s) van de VN en het MBO
Rob de Vrind (Duurzaam MBO/Koning Willem I College)

Hoe kan je aan de slag met de SDG’s in het MBO-onderwijs? Wat zijn de SDG’s, wat is de relatie met de donut-economie, met de whole school approach en met de kwalificatiedossiers? Aan welke kerntaken en processen kan je denken? Welke werkvormen zou je kunnen gebruiken? Na een inleiding hierop is er ruimte voor discussie en om hier zelf mee aan de slag te gaan.

Presentatie: SDG's in het MBO

Toepasbare duurzaamheid
Krijn van Santen (directeur Noorderlichtcafé) en Justin Schild (Programma manager ROC TOP)

Na een korte inleiding op welke voorbeelden al spelen in en om Noorderlichtcafé en welke uitdagingen daar liggen, delen we concrete voorbeelden: hoe kan je met elkaar verbinden en elkaar versterken, hoe kan het onderwijs hier een rol in spelen of bijdragen? Deelnemers gaan daarna in twee of drie groepen aan de slag. Welke beroepsopleiding die de scholen aanbieden kunnen en moeten duurzamer? Welke bedrijven of partnerscholen heb je hiervoor nodig? Welke opleidingen kunnen onderdelen door middel van lesopdrachten uitvoeren?

Presentatie: toepasbare duurzaamheid

Circular Skills: Vaardigheden voor de Circulaire Economie. Daan de Kruijf (projectleider Coöperatie Leren voor Morgen)
Wat moeten vakmensen kennen en kunnen om succesvol deel te nemen aan de circulaire economie, wat is er nodig om dit te leren en hoe geven we dit een plek in het onderwijs? De Coöperatie onderzoekt dit als onderdeel van het Circular Skills programma in de bouw- en installatiesector. We kijken naar zowel technische, vakinhoudelijke en generieke vaardigheden. Tijdens deze workshop presenteren we de eerste onderzoeksresultaten en gaan we met elkaar in gesprek over leren voor de circulaire economie. Wat zijn de goede voorbeelden, wat kun je als docent doen en vooral: waar kunnen wij bij helpen? Interessant voor docenten van alle vakgebieden die met circulariteit aan de slag willen!

Presentatie: Circular Skills

Docentcompetenties voor duurzaamheid. André de Hamer (programmamanager Duurzame PABO)
Wat heb je nodig om les te kunnen geven voor duurzaamheid? In deze workshop gaan we praktisch aan de slag met de lerarencompetenties duurzaamheid zoals deze ontwikkeld zijn door de internationale werkgroep ‘A rounder sense of purpose’. Duurzame PABO verzorgt daarbinnen de Nederlandse bijdrage. Je ontdekt ter plekke hoe de Sustainable Development Goals (SDG’s) krachtig en praktisch ingevuld kunnen worden met behulp van deze competenties. Alle deelnemers gaan naar huis met direct bruikbare lessuggesties en projectmogelijkheden.

Presentatie: docentcompetenties

Duurzaamheid als integraal onderdeel van het curriculum. Edith Fernandes (Nordwincollege)
Studenten groene ruimte en de onderwijskundige van het Nordwin college vertellen hoe team Groen&Bloem van het Nordwin college duurzaamheid een integraal onderdeel maakt van het curriculum. Het is een pilot die loopt van oktober tot februari 2020. Met de pilot wil Nordwin duidelijk krijgen waar we tegenaan lopen als duurzaamheidsvraagstukken van het bedrijfsleven een vaste plek krijgen in het curriculum. Aangezien de vraagstukken per keer verschillen vraagt dat in ieder geval iets van de flexibiliteit van de teams, docenten en de organisatie. Daarnaast zien we deze integratie als een kans om de LOB-lijn te verrijken. Tijdens de workshop gaan we met de studenten en de deelnemers hier verder over in gesprek.

Presentatie: integraal onderdeel van het curriculum

Circulair onderwijs, wat is dat en hoe geef je dat vorm?!

Heleentje Swart (aanjager onderwijs voor een circulaire economie en een duurzame samenleving, Vereniging Circulair Friesland / Spark the Movement) en Lennie Qiu (communicatie expert Spark the Movement).

In deze workshop neemt Heleentje Swart je mee in de vraag waarom, waartoe en hoe zij in de provincie Friesland vorm geeft aan circulair onderwijs. Je gaat naar huis met theoretische bagage over de whole school approach to sustainability, met praktische kennis over hoe dit in de praktijk is in te passen en met een plan van aanpak over wat je morgen in jouw school of onderwijsinstelling anders kan doen.   

Geen presentatie beschikbaar. 

Keuzedeel duurzaamheid in het beroep. Rob de Vrind (Koning Willem 1 College en Duurzaam MBO)
Voor degenen die het keuzedeel geven of gaan geven is deze workshop. We gaan ervaringen, tips en tops rondom het keuzedeel delen met elkaar. Wat gaat goed, wat niet, hoe motiveren we studenten, welke mooie projecten kan je verzinnen . Welke methode werkt, wat werkt niet. Hopelijk geeft deze workshop u nieuwe energie.

Geen presentatie beschikbaar. 
 
Duurzaam denken, Duurzaam doen. Dominique Derks (practor Duurzaam denken, Duurzaam doen)
In de workshop Duurzaam denken, duurzaam doen ervaar je in snelkookpan-variant hoe praktijkgestuurd leren een motor kan zijn voor innovatief en duurzaam onderwijs. Belangrijke pijlers van innovatief denken zijn het combineren van verschillende disciplines, invalshoeken, technieken en bedrijven om zo tot creatieve oplossingen te komen voor een praktijkprobleem. Het proces naar de oplossing kan tot allerlei verschillende uitkomsten leiden bij dezelfde vraag. Het doel van deze workshop is om te laten zien hoe duurzaam denken in het onderwijs geïntegreerd kan worden door het zelf te doen. In verschillende multidisciplinaire teams ga je een realistisch praktijkprobleem rondom duurzaamheid oplossen. We gaan actief aan de slag voor een duurzame toekomst! 

Presentatie: Duurzaam denken, Duurzaam doen