E-Learning

Ga aan de slag. Succes !Apothekersassistenten.


De apotheek heeft te maken met verschillende afvalstromen als
- teruggebrachte geneesmiddelen
- verpakkingsmaterialen
- gebruikte spuiten en naalden
- vloeistoffen
- productie-afval.

apoth

Teruggebrachte geneesmiddelen.

Het is al lang bekend dat lang niet alle geneesmiddelen die worden voorgeschreven ook daadwerkelijk worden geslikt. Sommige patienten schrikken van de bijsluiter en gebruiken het middel dan niet meer. Anderen gebruiken maar een deel. Men voelt zich weer beter, het middel veroorzaakt bijwerkingen, het middel helpt niet etc. Dagelijk worden 4.500 verpakkingen goedkope geneesmiddelen weggegooid bij de leverancier. Maar hoeveel de apotheker elke dag weg moet gooien, wordt niet bijgehouden. Al helemaal niet voor de duurdere medicijnen.

Veel mensen brengen de middelen terug naar de apotheek. Helaas zijn er ook mensen die ze in de vuilnesbak gooien of in de WC doorspoelen.

Veel groothandelaren halen de middelen weer op bij de apotheek. De assistenten dienen de geneesmiddelen in containers te verpakken waarbij de groothandel aangeeft welke middelen beslist niet in de containers mogen zitten.

De teruggebrachte geneesmiddelen worden gezien als gevaarlijk afval en de groothandel zorgt er voor dat het verbrand wordt bij de AVR (Afvalverwerking Rijnmond).

In 2020 zijn twee Amsterdamse apothekers gestart met een marktplaats voor medicijnen genaamd PharmaSwap. Apothekers kunnen daar dure, maar niet gebruikte medicijnen uitwisselen om verspilling tegen te gaan.

Ziekenhuisapotheken gooien jaarlijks aan wel € 50.000 aan medicijnen weg. Beter gebruik kan miljoenen besparen.

Pharmaceuten laten de medicijnen niet expres bederven. Maar bijzondere kuren worden soms afgebroken, of patiënten overlijden vroegtijdig. Dan blijft de apotheker met het restant van de medicijnen zitten. Veel van de dure medicijnen moeten bovendien gekoeld bewaard worden en bederven al na een paar maanden.

Verspilling thuis

Thuis liggen veel aangebroken medicijnen of ze worden verkeerd bewaard. Bij de apotheker kan de kwaliteit van het geneesmiddel gegarandeerd worden.

Verpakkingen

Papier, karton, glas kan gescheiden worden aangeleverd via de normale routes.

Gebruikte naalden en spuiten

De zg "sharps" worden in naaldenkokers gescheiden afgevoerd.

Vloeistoffen

vloeistoffen die tot chemisch afval behoren mogen echt niet in het riool terecht komen. Voer ze af via de milieubox. Als het grote hoeveelheden betreft kunnen ze worden opgehaald door een afvalverwerker met de juiste vergunningen.

Reinigingsmiddelen

Alles over reinigingsmiddelen staat hier.

Energie

Als de computer met het beeldscherm de hele dag aan staat is er heel wat energie verbruikt. Hoeveel ?
Je kan vast op internet vinden hoeveel je computer en beeldscherm aan energie verbruiken. 
Zet de computer uit als je hem niet meer nodig hebt. Zet het beeldscherm nog veel vaker uit. Als je gaat pauzeren, koffiedrinken etc. Het knopje is zo weer aan gezet. 

Sterilisatieapparatuur

Gebruik hem zo vol als mogelijk. Als je een nieuwe aanschaf koop dan de energiezuinigste.

Woon- werkverkeer

Ga gewoon op de fiets of met het OV. Dat bespaart energie.