Open menu

De retail en duurzaamheid

Veel bedrijven en ondernemingen in de retail zijn bezig met verduurzaming. Er is aandacht voor verpakkingen, plastic tasjes, verlichting, transport, retour faciliteiten, afvalbakken etc.

Dit doen NL Retailers al

• Meer duurzaam verpakken (samen met KIDV)
• Recycling faciliteiten bieden (samen met WeCycle)
• Upcycling (b.v. Ikea & fashion verticals)
• Repairing (Leap, Repairshop)
• Besparen energie, minder emissie (grote supermarkten)
• Recycling eigen materialen (A.S. Watson)
• Food waste tegenwerken (samen met voedselbank)
• Inkoop coöperaties op duurzame producten

Bij supermarkten geen open koel- en vriesvitrines meer. Geen plofkippen in de verkoop en producten tegen de datum aan gaan naar de voedselbank.

We moeten goed gaan nadenken over verpakkingen

verpakkingen

Het kennisinstituut verpakkingen is er mee bezig.

verpakkingen2

Uit een onderzoek van de Harvard Business School blijkt dat ondernemers die zich met duurzaamheid bezig houden 2% meer winst maken terwijl ze daarnaast zorg dragen voor het behoud van het milieu en oog hebben voor de menselijke factor. Doen dus?!

Hoe zit het met de consument?

consumentenprofielen

Je hebt

aanjagers,

sympathisanten,

welwillenden,

onverschilligen en

afwijzers. 

 Het aantal welwillenden begint toe te nemen. 

Het aantal afwijzers neemt af.

 

 

 

Aan de rechter kant staat een menu waar nader wordt ingegaan op

- duurzame retail
- duurzame toeleveranciers
- duurzame supermarkten
- duurzame wooninrichtingswinkels
- duurzame sportarktikelenwinkels
- duurzame drogisterijen

Conclusies over recyclen

• Recyclebaarheid is een belangrijke aspect van een circulaire economie, maar recyclebaarheid alleen is geen garantie voor een lage milieudruk of een circulaire economie.

• Naast recycling alleen is er behoefte aan innovaties in de keten
– die leiden tot hergebruik van verpakkingen,
-  die positief consumentengedrag stimuleren en
-  die de vraag naar gerecyclede materialen in nieuwe verpakkingen of alternatieve toepassingen verbeteren.

• Voor verpakkingen ligt in Nederland een goede basis voor de recyclestructuur met inzamelen, sorteren en recyclen, maar deze moet zich verder ontwikkelen om de duurzaamheidsdoelstellingen te kunnen halen

• Er moet meer eenduidigheid komen in definities en de voorwaarden waar verpakkingen aan moeten voldoen voor een goede recyclebaarheid.

• Er is behoefte aan regie om de transitie te kunnen maken van nationaal systeem voor afvalverwerking naar een geintegreerde keten waarin afval niet bestaat.
Partijen moeten gaan samenwerken, strategieën moeten worden afgestemd en businessmodellen moeten worden vormgegeven.

• Voor het halen van de doelstellingen is veel behoefte aan internationale afstemming, want veel bedrijven produceren voor meerdere Europese landen en kunnen niet aan alle locale voorwaarden voldoen.