Duurzame detailhandel


Veel supermarkten zijn bezig te kijken naar verduurzaming. Geen open koel- en vriesvitrines meer. Geen plofkippen in de verkoop. Er is aandacht voor verpakkingen, plastic tasjes, verlichting, transport, retour van flessen, afvalbakken voor batterijen etc. Producten die uit de schappen moeten gaan naar de voedselbank.

De supermarkt van de toekomst

Die heeft grote digitale spiegels boven de schappen waarop gedetailleerde productinformatie op aanvraag wordt weergegevn. Men hoopt dezelfde interactie te creëren als op de markt, waar consumenten en producenten informatie uitwisselen over koopwaar.

Mensen worden middenin een duurzame voedselketen geplaatst. Het beschikbaar maken van informatie maakt de keten transparanter. Elk product heeft een verhaal te vertellen, maar momenteel bereikt de informatie de consument in stukjes.

In de nabije toekomst kunnen we alles ontdekken over de appel die voor ons ligt: aan welke boom hij groeide, de CO2-voetafdruk, de chemische behandeling, en hoe hij in de supermarkt is beland.

Je wordt geholpen door robotarmen. Producten als vis en vlees zijn extra lang houdbaar dankzij een innovatieve verpakking. Een 3D-printer biedt de mogelijkheid om complete maaltijden te laten printen. Het gebouw heeft energiezuinige intelligente airco.

Kijk hier hoe de Aldi verduurzaamt.

De toeleveranciers

Ook de toeleveranciers zijn met duurzaamheid bezig. Unilever voorop (en heeeel veel producten in de supermarkten zijn van Unilever).

Zij hebben de ambitie in 2020 volledig CO2-neutraal te zijn. In 2030 zegt de multinational zelfs alleen nog energie te gebruiken uit hernieuwbare bronnen. Hiervoor is duurzaamheid geïntegreerd in de kern van de strategie van Unilever. Voor het behalen van zijn duurzaamheidsambities koopt Unilever alleen hernieuwbare energie in. Daarnaast wekt de multinational biobrandstoffen op in zijn fabrieken, waardoor de CO2-emissie nu tot 65 procent is teruggedrongen ten opzichte van het uitstootpercentage in 1995.

Als voorbeeld van de zelf-opgewekte biobrandstof noemt de directeur de ijsfabriek in de Overijsselse plaats Hellendoorn, waar Unilever gebruikmaakt van een biovergister die organisch afval omzet in gas. De zogeheten Biopaq AFR haalt energie uit ijsresten en afvalwater en voldoet daarmee aan 20 procent van de totale vraag naar gas binnen de fabriek.


Internationaal wegtransport

Naast het opwekken van biobrandstof, zet Unilever ook in op het gebruik van liquefied natural gas (LNG). Volgens de multinational is dit het meest geschikte, duurzame alternatief voor diesel in de sector van zwaar internationaal wegvervoer. Zo werkt Unilever de komende drie jaar aan een onderzoek naar de mogelijkheden om het schonere LNG de dominante brandstof te maken voor internationaal wegtransport. Daarbij is het aanleggen van meer LNG-tankstations essentieel.

Gedragsverandering

In 2020 wil Unilever naast CO2-neutraal zijn, ook de milieuvoetafdruk halveren door de hele productieketen heen. Hiervoor heeft de organisatie de milieu-impact van de gehele keten, van grondstoffen tot afvalfase gemeten. Daaruit is gebleken dat meer dan twee derde van de milieuvoetafdruk wordt veroorzaakt door het verwarmen van water en het waterverbruik van consumenten om de producten van Unilever, zoals zeep en wasmiddel, te gebruiken.

Hiervoor zijn continu productinnovaties noodzakelijk om de consumenten te helpen bij het verminderen van de milieuvoetafdruk”, zegt Mauser. “Denk aan een compressed deodorant, een product dat in een kleinere verpakking beschikbaar is en daardoor een lagere milieuvoetafdruk heeft, maar net zoveel inhoud heeft als de deodorant waar consumenten bekend mee zijn. Het gaat om het veranderen van het consumentgedrag. En daarin willen wij de consumenten helpen de juiste producten te kiezen en te vinden.”

Zo werkt Unilever aan een campagne om consumenten beter bewust te maken van hun energie- en waterverbruik. Met het WaterSpaarders-initiatief werkt de multinational samen met onderwijsinstellingen, het Wereld Natuur Fonds en de Missing Chapter Foundation aan het verminderen van het energieverbruik om water te verwarmen. Dit is mogelijk door basisschoolleerlingen te informeren over duurzaam waterverbruik, waarna zij thuis hun ouders stimuleren het energie- en waterverbruik te verminderen.

Ook bedrijven als IKEA staan voorop in de verduurzaming. Het bedrijf investeert 3 miljard om haar energieverbruik op te wekken via eigen windmolens op zee.

Heineken wil de duurzaamste brouwerij van de wereld worden (en heeft 3500 zonnepanelen op het dak in 's-Hertogenbosch staan en breiden dat uit naar 16.000). Ook zij inversteren in windenergie.

Desso en interface proberen tapijten te maken die op de meest duurzame manier geproduceerd worden. etc.