Duurzame sport en beweging

Sporten en bewegen is gezond.

Er spelen duurzaamheidsaspecten een rol als 

- de kleding en het schoeisel,
- de accommodatie,
- de catering,
- het vervoer.

Veel sportkleding is gemaakt in sweatshops onder slechte omstandigheden. Dat geldt ook voor sportschoenen. Een aantal grote merken is er mee bezig daar paal en perk in te stellen.

Doet men in de accommodatie aan energiebesparing. Is de accommodatie goed geïsoleerd e.d.

Gebruikt de catering duurzame producten,

Wat te doen met zwerfvuil 

Wordt en aan carpooling gedaan en probeert men het aantal autoritten te beperken.

Is er mogelijk aandacht voor gezond leven en eten.  

De wetgeving zegt over sportgelegenheden

Bieden van gelegenheid voor het beoefenen van sport

1.   De verlichting ten behoeve van sportbeoefening in de buitenlucht is uitgeschakeld:
a.   tussen 23.00 uur en 07.00 uur; en
b.   indien er geen sport beoefend wordt noch onderhoud plaatsvindt.

 2.   Het eerste lid is niet van toepassing op dagen of dagdelen in verband met:

a.   de viering van festiviteiten die bij of krachtens een gemeentelijke verordening zijn aangewezen, in de gebieden in de gemeente waarvoor de verordening geldt;

b.   de viering van andere festiviteiten die plaatsvinden in de inrichting, waarbij het aantal bij of krachtens een gemeentelijke verordening aan te wijzen dagen of dagdelen niet meer mag bedragen dan twaalf per kalenderjaar;

c.   door het bevoegd gezag aangewezen activiteiten in een inrichting, anders dan festiviteiten als bedoeld in onderdeel b, waarbij het aantal aan te wijzen dagen of dagdelen gebaseerd op dit artikel tezamen niet meer bedraagt dan twaalf dagen per kalenderjaar.

3.   Een festiviteit of activiteit als bedoeld in het tweede lid die maximaal een etmaal duurt, maar die zowel voor als na 00.00 uur plaatsvindt, wordt hierbij beschouwd als plaatshebbende op n dag.