Open menu

 
Duurzame installatietechniek / werktuigbouwkunde

https://youtu.be/9BaWIsNogmk 

Gaat over o.a. over Isolatie, Verwarming, Verlichting, Verkoeling, Ventilatie, Waterbesparing, Domotica, Energiebesparing, Warmtewisselaars, PV, Zonneboilers, Warmtepompen Warmtekoudeopslag WKO, HRe ketels, Witgoed, EPG en EPC, Zonwering, Opslag, Power quality

In gebouwen zou het klimaat gezond en prettig moeten zijn met zo min mogelijk installaties. Als die installaties vrij van de schil worden gemonteerd zijn ze beter aan te passen aan nieuwe omstandigheden.   

Warmtepompen zijn in 15 jaar 2x zo rendabel geworden. Het design, geluid en de efficiency is nog steeds in beweging. Hergebruik is dus niet interessant maar ontwerp ze zo dat ze uit elkaar te halen zijn. Gebruik monomaterialen, geen legeringen of composieten. Minder lassen meer schroeven.
Vroeger had je goed recyclebare CV leidingen van staal en met stalen koppelingen
Nu kunststofleidingen met allumnium binnenlaag, knelkoppelingen uit veel verschillende materialen door elkaar.
Dat is veel moeilijker te recyclen.

Servicemonteurw    Monteurw3

         W-servicemonteur            W-Monteur              Installatie techniek BOL 4                  

Voor de gebouwde omgeving is een keuzedeel ontwikkeld. "Basisvakmanschap verduurzaming gebouwde omgeving werktuigbouwkundige installaties". Zie hier  Daarin staat:

heeft basiskennis van duurzame installatiematerialen en-middelen (nader te ontwikkelen)
heeft basiskennis van energiemonitoring systemen (nader te ontwikkelen) + domotica
heeft basiskennis van duurzame energie-opwekkers 

Zonnepanelen
Zonneboilers en energiedaken   
Concentrating solar power
Waterkracht
Getijdenenergie
Golfslagenergie en blue energie
Windenergie
Geothermie
Warmtekoudeopslag
Warmtepompen
Huiscentrales

heeft basiskennis van hydraulica bij duurzame warmte- en/of koude-opwekkingsystemen
heeft basiskennis van energiezuinige (HR-)ventilatiesystemen 
heeft basiskennis van laagtemperatuur verwarmingssystemen (LTV)  

kan eenvoudige energie monitoring systemen en regelingen installeren (nader te ontwikkelen) 
kan eenvoudige duurzame energie-opwekkers (hydraulisch) aansluiten op de gebouwinstallatie(s) zie boven  
kan eenvoudige warmtepompsystemen (verwarming) en regelingen installeren en in bedrijf stellen  
kan eenvoudige PV systemen en regelingen installeren en in bedrijf stellen 
kan eenvoudige (HR-)ventilatiesystemen en regelingen installeren en in bedrijf stellen  
kan eenvoudige laagtemperatuur verwarmingssystemen en regelingen installeren en in bedrijf stellen

Soft skills als   
kan samenwerken met collega’s uit zowel de eigen als de andere disciplines
kan communiceren met aanpalende disciplines en beheerst daartoe de "vaktaal" 
kan eigen ervaringen met duurzame techniek en energiebesparing inbrengen (in teams en bij klanten) 
kan omgaan met constateringen en kritiek 
kan leeraspecten destilleren voor procesverbetering 
kan overleggen met de uitvoerder over voorgaande processtappen vereist voor startsituatie 
kan overleggen met de uitvoerder over gelijktijdige en volgende stappen m.b.t. op te leveren werk 
kan verantwoordelijkheid nemen voor de kwaliteit van eigen werk (afwijkingen en problemen melden) 
kan rekening houden met de gevolgen van zijn handelen op de energetische kwaliteit van het gebouw 
kan de kwaliteit borgen door:

afwijkingen van het ontwerp op de tekening door te voeren
juiste doorvoeringen door thermische schil te maken
hinderlijk installatiegeluid te voorkomen
op de juiste wijze in bedrijf te stellen en te beproeven op werking 

kan een instructie/ handleiding maken voor het juist gebruiken van duurzame installatie(s) 
kan een eenvoudig energieprestatie-advies voor een gebouw verzorgen 
kan eenvoudige energiebesparende maatregelen m.b.t. werktuigkundige installaties uitvoeren

Veel materiaal voor het keuzedeel staat op deze site maar je kan ook kijken op www.techniekplaza.nl

https://www.energietransitiedoorinstallateurs.nl/home bestaat ook.

energietransitieinstallateurs

De toenemende behoefte aan energiebesparing bij eindgebruikers, een groeiende connectiviteit tussen producten en de dalende kosten van sensortechnologie maken conditie-gebaseerd onderhoud, ook wel ‘predictive maintenance’ een interessant thema.

Hoe je vanalles thuis kunt installeren is te zien op de onderstaande filmpjes.

woonwebsite 

De duurzame werktuigbouwkundige 

- Heeft kennis van de gevolgen van zijn handelen op de energetische kwaliteit van het gebouw
- Heeft kennis van de principes voor het opwekken van duurzame energie
- Heeft kennis van eenvoudige energiebesparende maatregelen voor werktuigkundige installaties
- Heeft kennis van instructie/ handleiding voor gebruik van duurzame installaties
- Heeft kennis van kwaliteitsafwijkingen en hoe problemen te melden
- Heeft kennis van overleg vormen om de voortgang te bewaken
- Heeft kennis van vaktaal uit de aanpalende disciplines
- Heeft uitgebreide kennis van tenminste één in het bedrijf en/of de school gehanteerde specialisaties.
- Kan de kwaliteit borgen door afwijkingen van het ontwerp op de tekening door te voeren
- Kan belangstelling bij anderen wekken voor duurzaamheid binnen het vakgebied
- Kan belangstelling voor het werk wekken bij anderen
- Kan de kwaliteit borgen door de juiste doorvoeringen door thermische schil te maken
- Kan de kwaliteit borgen door de wijze van in bedrijfstellen en beproeven van de werking van een installatie
- Kan een eenvoudig energieprestatie-advies voor een gebouw verzorgen
- Kan eenvoudige duurzame energieopwekkingssystemen (hydraulisch) aansluiten op de binneninstallatie
- Kan eenvoudige energiemonitoringsystemen en regelingen installeren
- Kan eenvoudige HR-ventilatiesystemen en regelingen installeren en in bedrijf stellen
- Kan eenvoudige LTV-systemen en regelingen installeren en in bedrijf stellen
- Kan eenvoudige PV-systemen en regelingen installeren en in bedrijf stellen
- Kan eenvoudige warmtepompsystemen (verwarming) en regelingen installeren en in bedrijf stellen
- Kan eigen ervaringen met duurzame technieken en energiebesparing delen met anderen
- Kan elektrische schema’s duurzame e-installatie lezen
- Kan elektrische schema’s ten behoeve van energiemonitoring lezen
- Kan installatiematerialen op duurzaamheid beoordelen en toepassen
- Kan lering trekken uit werkzaamheden voor procesverbetering
- Kan levensduur gebruikte installatiematerialen optimaliseren
- Kan met druk omgaan in wisselende werksituaties
- Kan omgaan met opmerkingen ten aanzien van uitgevoerde werk
- Kan overleggen met de uitvoerder over gelijktijdige en volgende stappen m.b.t. op te leveren werk
- Kan overleggen met de uitvoerder over voorgaande processtappen vereist voor startsituatie
- Kan principeschema hydraulische aansluiting duurzame warmte- en/of koudeopwekking lezen en interpreteren
- Kan principeschema LTV-systemen lezen en interpreteren
- Kan principeschema ventilatiesystemen lezen en interpreteren
- Kan samenwerken met collega’s uit de eigen en andere disciplines
- Kan technische tekeningen en schema's met verschillende

Modulair werken scheelt tijd en mensen (2023)

ModuleMakers ontwerpt en produceert modules, die op de bouwplaats als Lego-blokjes aan elkaar gekoppeld kunnen worden. Normaal gesproken ben je per verdieping, waar ongeveer 375 meter aan buizen ingaat, gemiddeld zeven dagen bezig met leidingwerk. Wij doen het in twee dagen, met z’n tweeën. Ze zijn in staat om bijna alle vormen van gebouwtechnologie op deze manier te ontwerpen. En de producten die het levert, kunnen ook overal aangesloten worden. Wat het bedrijf nog niet kant-en-klaar kan leveren, ontwerpt het zelf, met behulp van eigen software.

Het ontwerp- en tekenproces is ingericht op standaardisatie. Want hoe minder maatwerk er nodig is, hoe lager de kosten uitvallen. Elke ontwerpkeuze wordt opgeslagen in een digitale bibliotheek, waar het bij volgende projecten weer gebruik van kan maken. We hoeven nu eigenlijk alleen de afmetingen en wensen van klanten in te voeren in onze configuratie-software en er rolt al een eerste schets uit.

Onderdelen worden in karretjes aangeleverd zónder verpakkingen.

Verschillende modules worden namelijk aan elkaar gekoppeld met groefkoppelingen. Er r komt geen snij- of lasapparaat aan te pas tijdens het monteren en demonteren. De onderdelen blijven intact en zijn dus gemakkelijk opnieuw te gebruiken. En aangezien wij gestandaardiseerde systemen leveren, kunnen we zelfs volledige systemen opnieuw inzetten bij een volgend project én gemakkelijk optimaliseren.

De arbeidskrachten zijn er simpelweg niet meer om het op een traditionele manier te blijven doen. Modulair werken wordt een must, je kan straks niet meer anders.