Open menu

EPG = energieprestatienorm voor gebouwen en BENG (bijna energieneutraal gebouw).

Het is een nieuwe, overkoepelende bepalingsmethode voor de energieprestatie van gebouwen. De EPG geldt zowel voor woningen als voor utiliteitsgebouwen (kantoren, scholen, winkels, ziekenhuizen en dergelijke).

Nieuwe normen om te voldoen aan nieuwe ontwikkelingen

Het Nederlandse normalisatie-instituut (NEN) heeft de nieuwe norm op 15 april 2011 gepubliceerd. De EPG heeft daarbij het nummer NEN 7120 gekregen. Ook heeft de NEN nog twee andere nieuwe normen gepubliceerd, die allebei samenhangen met de EPG. Dit zijn:

  • de energieprestatienorm voor maatregelen op gebiedsniveau (EMG) (NVN 7125);
  • de ventilatienorm (NEN 8088-1).

Met de nieuwe normen voldoet Nederland aan de eisen van de herziene Europese richtlijn Energieprestatie van gebouwen (EPBD).

Ingangsdatum nieuwe normen

Vanaf 1 juli 2012 geldt de EPG (NEN 7120) als nieuwe norm voor het bepalen van de energieprestatie van nieuwe gebouwen. Met de nieuwe energieprestatienorm kunnen de nieuwste technieken op het gebied van energiezuinig bouwen goed beoordeeld worden. De invoering van de EPG maakt het ook mogelijk de bepalingsmethoden voor nieuwbouw en bestaande bouw op elkaar af te stemmen.

Norm en software waren begin april 2012 beschikbaar en de marktpartijen kunnen ermee aan de slag om ervaring op te doen met de EPG. In juni 2012 zullen de gewijzigde regeling en het inwerkingtredingsbesluit gepubliceerd worden. Tot 1 juli 2012 gelden de bestaande energieprestatienormen voor woningen (NEN 5128) en utiliteitsgebouwen (NEN 2916).

Hoe je de Energie index van woningen bepaalt is hier te zien. 

Alleen voor nieuwbouw

De EPG geldt in eerste instantie alleen voor nieuwbouw. Op termijn zal de EPG ook gelden voor bestaande gebouwen. Vooralsnog blijven hiervoor de huidige ISSO-publicaties gelden.

Verschil EPG en EPC

De EPG is iets anders dan de energieprestatiecoëfficiënt (EPC). De norm EPG geeft de bepalingsmethode aan, de EPC geeft het niveau aan waaraan het gebouw minimaal moet voldoen.

EPC

Bereken zelf je EPC hier.

Woningen die voldoen aan de EPC-eis ≤ 0,8 zijn veelal uitgerust met een hr-ketel, Rc ≥ 4,0
(m2k)/w, HR++-glas, gebalanceerde ventilatie met warmteterugwinning, of een intelligente ventilatie. Ook is het een optie om te kiezen voor warmteterugwinning via een warmtepomp cq warmte opslag

Een goede voorwaarde is een goede luchtdichtheid we spreken dan van een Qv10 waarde die ligt onder de 0,5 dm/sec/m
Dit houdt wel in dat de aansluitingen (details) lucht dicht gerealiseerd dienen te worden..


Aandachtspunten in de EPC-berekening zijn:
   Plaats van de thermische schil;
   Rc-waarden (vloer, gevel en dak);
   U-waarden (deuren en ramen)(Uraam=Uglas + Ukozijn);
   Overstekken en belemmeringen op het eigen perceel (bijvoorbeeld: galerijen en balkons);
   Luchtdichtheid

Per 2020 moet het netto energieverbruik (gas en stroom) van een nieuw gebouwde woning voor verwarming, warm water, ruimtekoeling, verlichting en ventilatie ongeveer nul zijn ofwel een EnergiePrestatieCoëfficient (EPC) van 0 hebben. Het ‘gebruiksgebonden’ elektriciteitsverbruik telt hierin niet mee, dat bestaat uit energie voor wassen, koelen, vriezen, vaat wassen, stofzuigen, televisie kijken en computer gebruik.

De duurzame energie die je op je woning, je eigen perceel of in de zeer nabije omgeving opwekt, mag je in mindering brengen op je energieverbruik. Zo komt de EPC dan op nul. Hoe je dat doet? Bijvoorbeeld door zonnepanelen, een zonneboiler, of een houtpelletkachel te gebruiken.

Als aanloop naar die EPC = 0 eis moesten nieuwbouwwoningen per 2015 al een EPC-waarde van maximaal 0,4 hebben. In 2012 was de EPC-eis voor woningen nog 0,6. Aan elke range van EPC-waardes zijn energielabels toegekend. Voor EPC 0,21 tot 0,40 is dit een A+++ label en voor EPC kleiner of gelijk aan 0,20 en A++++ label met 4 plusjes.

Met welke omstandigheden berekenen we de EPC-waarde? De overheid gaat uit van een standaard klimaat voor heel Nederland met gemiddelde buitentemperatuur van 10.4 graden Celsius. Verder is er een ‘standaardgebruik’ voor warm water, verlichting en de woningtemperatuur:

  • 40,3 liter warm water op 60 graden per bewoner per dag;
  • Elektriciteitsverbruik voor verlichting 5 kWh per m2 woonoppervlakte per jaar;
  • Binnentemperatuur 20 graden Celsius door alle seizoenen heen.

De EPC heeft zich als onderstaand ontwikkeld

EPContwikkeling
Het plaatje is van www.isover.nl

Het energielabel van een woning of een utiliteitsgebouw geeft dus een indicatie van het te verwachten energieverbruik. De gebruikstijden van het gebouw en het gedrag van de gebruikers van dat gebouw zullen vervolgens het werkelijke energieverbruik bepalen.

Nul op de meter

Bij nulopdemeter heb je een EPC = 0 plús dat je zelf de gebruiksgebonden elektriciteit opwekt.

Onder gebruiksgebonden elektriciteitsgebruik verstaat de overheid wassen, koelen, vriezen, vaat wassen, stofzuigen, televisie kijken etc., die niet in de EPC-berekening zijn verdisconteerd.

Zelf energielabel berekenen

Bereken het energielabel van je huis zelf op een eenvoudige manier hier

Je kijkt dan naar
- in welk jaar je woning is gebouwd
- appartement,rijtjeshuis, twee onder één kap of vrijstaand
- hoekhuis of niet
- ligging van de woning (voorzijde op het zuiden, noorden oosten of westen
- hoeveel verwarmde woonlagen het huis heeft en haar oppervlak
- schuin of plat dak
- welke wanden grenzen aan de buitenlucht of de grond
- hoe wordt je huis verwarmd met olie/gas kachel; elektrische verwarming; moederhaard; conventionele gasketel; verbeterde rendementsketel, HR ketel of stadsverwarming; warmtepomp
- hoe wordt je warm water verwarmd - boiler, HR ketel e.d.; heb je een bad ; zijn de leidingen langer dan 5 meter
- welke ventilatie heb je volledig natuurlijk; natuurlijk en mechanisch; vraaggestuurd; gebalanceerd; gebalanceerd met warmteterugwinning
- beglazing; enkel; dubbel; dubbel met coating; HR+; HR++
- zijn zonnepanelen aanwezig