Open menu

Bestaande gevel isoleren met een prefab gevel element hout

h1

 

 

Het prefab gevel element bestaat uit een standaard HSB-raamwerk met een afwerking van een harde isolatieplaat met gevelafwerking. Voor de gevelafwerking kunnen verschillende materialen worden gebruikt zoals, hout, kunststof, steenachtige materialen en metalen. Het prefab gevel element vormt een isolerende schil aan de bestaande metselwerk gevel.

1. HSB gevel element

2. Kunststof prefab element

3. Hoekprofiel

4. Geprefabriceerde dichting 

 

 

 

 

 Aandachtspunten bij bevestiging van houten prefab gevelelement

h2

Aansluiting maaiveld: de aansluiting van het gevel element op het maaiveld vraagt om extra aandacht om de koude brug en daarmee vochtproblemen te voorkomen. Hier kan een kunststof prefab element worden geplaatst of een traditionele kantplank. Het gevel element hout wordt daarmee tevens beschermd tegen aantasting.  

h3

Hoekprofiel: de hoeklijn bevestigd aan het buitenspouwblad draagt het gevel element. Krachtenafdracht vindt plaats via dit buitenspouwblad. Let op een goede spouw verankering van het buitenspouwblad.  

 h4

Luchtdichte spouw: de spouw tussen het gevel element en het buitenspouwblad moet luchtdicht worden afgewerkt om warmteverlies en condensatie te voorkomen. In dit voorbeeld is een geprefabriceerde dichting rondom elementen en kozijnen in het gevel element opgenomen.
Plaatsen en bevestigen van een houten prefab element 

Het prefab gevel element hout wordt direct vanuit de fabriek op de bouwplaats afgeleverd. 

Het proces verloopt als volgt:

1. Plaats de modulaire triangelbrug

2. Zet de maten uit (met behulp van meetinstrumenten)

3. Breng bevestigingsmiddelen aan

4. Verwijder bestaande kozijnen en obstakels

5. Sla aan en plaats het prefab gevelelement

6. Monteer de geveldelen en -onderdelen

7. Verbindt de geveldelen en folies

8. Bevestig het binnenkozijn

9. Ruim de werkplek op (leg de bestrating terug)

Het gebruik van meetinstrumenten voor het uitzetten van maten

Omdat in de prefabbouw het bouwtempo zeer hoog ligt, is het belangrijk dat de bevestigingsmiddelen snel en met een hoge nauwkeurigheid worden geplaatst. Meetinstrumenten zijn hiervoor een handig hulpmiddel.

Voor het uitzetten van de bevestigingspunten voor de bevestigingsmiddelen op de buitengevel van de NOM-Woning kan een theodoliet, een total station, waterpasinstrumenten of andere meetinstrumenten worden gebruikt.

Bekijk het introductiefilmpje over het gebruik van de theodoliet 

Bekijk voor een uitgebreide instructie het volgende filmpje.

  Een NOM-woning in 1 dag? Bekijk het filmpje

Montage van een houten prefab gevel element

De bevestigingsmiddelen voor de montage van een prefab gevel element hout aan een bestaande gevel is sterk afhankelijk van de situatie en het ontwerp van het type paneel. Vanuit de leverancier of vanuit de branche worden richtlijnen gegeven voor een goede montage van de prefab panelen en de controle op een juiste uitvoering daarvan.

Aandachtspunten voor de aansluiting van houten prefab elementen

• Beschadigingen Prefab elementen

• Maatvoering bouwkundig kader en prefab gevelelementen

• Onjuiste verankering

• Ongewenste contactbruggen tussen elementen

• Afdichtingen onjuist geplaatst, beschadigd of niet aanwezig

• Waterkerende / werende lagen onjuist geplaatst, beschadigd of niet aanwezig

Bouwfout 'losse slabbes aan prefab gevel elementen'

De gevelelementen in het plaatje zijn in de fabriek voorzien van allerlei slabbes.

h5

Bron: Bouwwereld, https://www.bouwwereld.nl/bouwfouten/slabbes-aan-prefab/

Helaas was de bevestiging hiervan blijkbaar niet berekend op enige windkracht. En nu maar hopen dat er nog iemand is die de moeite neemt om de slabbes opnieuw en deugdelijk vast te zetten, alvorens die uit het zicht verdwijnen.

Veilig gebruik van een modulaire triangelbrug

Waarom wordt voor het plaatsen van een prefab gevel element hout aan een bestaande gevel, juist voor een modulaire triangelbrug gekozen en niet voor een traditionele rolsteiger? 

De steigerplaat kan eenvoudig en snel worden verlaagd, bij een rijtjeswoning kunnen de steunen breder dan de gevel worden geplaatst, waardoor het gevelbrede gevel prefab element voldoende ruimte heeft om op de juiste plaatst te worden gemanoeuvreerd. De modulaire triangelbrug is erg snel op te bouwen en op elke gewenste hoogte in te stellen.  

Veilig aanslaan en lossen van lasten

Aan het verplaatsen van prefab gevelelementen zijn risico’s verbonden. Een prefab gevelelement kan bijvoorbeeld verkeerd worden aangeslagen met als gevolg dat hij uit de kraan of takel kan vallen. Om hijsincidenten te voorkomen zijn onder andere een goede communicatie, een juiste keuze van het hijsgereedschap en het op de juiste wijze aanslaan van lasten belangrijk.

De leverancier van de gevelelementen is verantwoordelijk voor de constructie en uitvoering van de hijsvoorziening. Een hijs- of gebruiksinstructie met de voorwaarden voor gebruik moet worden meegeleverd.

 

 1aj
Bron: VolkerWessels

In ieder geval moet duidelijk zijn :
• de gewichten van de te verplaatsen lasten
• de vorm en de maximale afmeting van de lasten
• de afstanden tussen de plaatsen waar de lasten aangeslagen moeten worden
• de voorgeschreven hijsmethoden van de leveranciers
• de aanwezigheid van geschikte hijs- en hefvoorzieningen in en aan de last
• met welke hijs- en hefgereedschappen de lasten moeten worden verplaatst
• of de hijsvoorziening na eenmalig gebruik moet worden vernietigd.

%MCEPASTEBIN%

Verder is het goed dat je verstand hebt van

1a9

Warmtetransport

1aa

Condensatie

1ab


Koudebruggen
1ac

Luchtdichtheid

1ad

Geluid(sdemping)

1ai

Isoleren

brandveiligheid 1

 

Veiligheid
1ae


Klantgerichtheid en communicatie
1ag

Hoe richt je je werkplek in

1ah

  

 

 

 

 

 

 

%MCEPASTEBIN%

 

1a9