Open menu

De belasting

We hebben bij daken te maken met verschillende belastingen die van invloed zijn. De belangrijkste is de windbelasting. Ook sneeuwbelasting kunnen bij flauw hellende daken een rol spelen. In Groningen kunnen we nog te maken hebben met seismische belastingen.

Aandachtspunten in dit kader zijn:

• Verankering van de bestaande deel van de constructie
• De bevestiging en verankering van de nieuwe dakplaten
• Verankering van de dakpannen

Statische belasting

Je hebt hierbij permanente en veranderlijke belastingen. Een permanente belasting is b.v. het gewicht van de eigen constructie. Veranderlijke belasting is b.v. windbelasting of dat iemand op de constructie kan lopen.

Schokbelasting

b.v. in gebouwen waar ontploffingsgevaar bestaat. Denk aan een kerncentrale of bij banken waar plofkraken plaatsvinden.

Dynamische belasting

waar b.v. tijdens de levensduur meer dan 2 miljoen lastwisselingen optreden als bij robots of in tunnels.

Seismische belastingen

b.v. bij aardbevingen.

belasting

Windbelasting is een veranderlijke belasting. Het is van belang daar sterkteberekeningen op los te laten. Daarbij moet je druk en zuiging van wind bekijken. Huizen bij zee hebben meer last van de wind en krijgen dus een sterkere dakconstructie. Ook moet je dakpannen anders aanbrengen en b.v. aan haken bevestigen. Normaal liggen dakpannen los op het dak.

De vorm van een gebouw heeft invloed op wervelingen en turbulenie. Er ontstaan zowel druk als zuigkrachten op de gevel en het dak.

Veranderlijke of variabele belasting
b.v. door
- personen
- machines
- opslag van goederen en materialen
- voertuigen
- wind
- temperatuurwisselingen
- regenwater en sneeuw 

Permanente belasting b.v. door delen van de constructie zal niet veel veranderen.
Er valt b.v. ook het eigengewicht van een kozijn onder.