Open menu


Waarom duurzaam bouwen ? zie verder alle onderwerpen aan de rechter kant. 

Wereldwijd is de bouw verantwoordelijk voor:

17% van de drinkwaterconsumptie
25% van de kap der bossen

33% of CO2 emissies

30-40% van energieverbruik
40 % van de afvalproductie

40-50% van het grondstoffenverbruik.

In de bouw wordt namelijk 40 procent van al het plastic gebruikt terwijl 20 procent van al het plastic zit in verpakkingen.

Om aan de toekomst tegemoet te komen, of het nu gaat om klimaatverandering of om stedelijke migratie, moet ‘het huis’ veranderen, vooruit denken” In 2060 is 2,3 biljoen vierkante meter aan extra woonoppervlak nodig. Dat is hetzelfde als wanneer we elke week een stad als Parijs aan de planeet toevoegen.

Op aarde gaat de middenklasse in de komende twintig jaar groeien naar 5 miljard. Vandaar dat men een toename verwacht van 80 % in de vraag naar bouwmaterialen.

27 % in Nederland is 65+ huishouden. Dat groeit snel. Ze wonen meestal in eengezinswoningen. Je zou appartementen in hun eigen buurt moeten bouwen, dichtbij voorzieningen. Dan komen die huizen vrij voor gezinnen.  
We hebben 7,8 miljoen woningen en willen er in de komende 10 jaar nog 1 miljoen bijbouwen. 33 % daarvan is voor buitenlandse migranten. In 2019 kwamen er 114.000 inwoners bij. Ook worden huishoudens kleiner en worden mensen eenzamer. In 40 % van de woningen woont nog maar één persoon. Buitenlandse beleggers zijn belangrijke spelers op de woningmarkt geworden. 

Kijkend naar vereenzaming, bevolkingsgroei, buitenlandse migratie, toename kleine huishoudens en de vergrijzingsgolf moet je niet in de polder gaan bouwen maar in de binnenstad of bij OV en daar intensiveren. Inbreiden en oude wijken opknappen en die van het gas af maken. 

Er is vraag naar flexwoningen opgeleverd die je snel kunt bouwen. Niet alleen voor vluchtelingen maar voor alle spoedzoekers. Ontwerpers moeten biobased materiaal als hout gaan gebruiken, ook voor grote gebouwen.

De rijke helft van Nederland is verantwoordelijk voor verreweg het grootste deel van de uitstoot. De enige weg is dat zij ook de kosten van de transitie betalen voor de arme helft. Dat klinkt communistisch, maar heeft alles met sociale rechtvaardigheid te maken.(2021)

Als we voor 2050 alle woningen van het gas willen halen, dan moeten we dat koppelen aan wijkvernieuwing, aan het vergroenen van de wijken tegen hittestress en voor de wateropvang, aan het ombouwen of vervangen van grote eengezinswoningen door kleinere eenheden.

En door slimmer te ontwerpen kun je een wijk 10 tot 15 procent verdichten én tegelijkertijd meer groen en een betere openbare ruimte toevoegen. Dat is een belangrijke bijdrage aan de bouw van de 1 miljoen woningen die we nodig hebben.

Voor alle ambities zijn mensen nodig. Maar ja, waar haal je die vandaan. Er bestaan nu 45.000 vacatures. 

vacatures

Zie flex woningen 
Impact bouw


Afbeelding uit deze brochure van Isover
 

Van de stromen grondstoffen in de wereld heeft 50% direct of indirect met de bouw te maken. Jaarlijks heeft de bouw in Nederland behoefte aan meer dan 120 miljoen ton grondstoffen. Tegenover de grote behoefte aan nieuwe grondstoffen staat het feit dat in een jaar zo'n 17 miljoen ton bouw- en sloopafval ontstaat (te Dorsthorst / Kowalczyk, 2000). Over 50 jaar wordt met het huidig grondstoffenverbruik verwacht dat het economisch niet haalbaar meer zijn bepaalde metalen uit de aardkorst te winnen (Meadows et al., 1992), tenzij tegen die economische uitputtingstermijn nieuwe, goedkope winningstechnieken zijn ontwikkeld, waarmee ertsen met lagere metaalgehaltes kunnen worden gedolven. Daarnaast draagt de productie en het gebruik van bouwmaterialen bij aan directe aantasting van ecosystemen en allerhande vervuiling die indirect op ecosystemen en op de humane gezondheid invloed op heeft.
Het is daarom niet anders dan logisch dat door civiel of bouwkundig ontwerpers aandacht wordt besteed aan een duurzaam materiaalgebruik. Hierna worden enkele strategieën behandeld waarmee een bewust materiaalgebruik kan worden bereikt.


De bouwsector heeft het grootste potentieel om kosteneffectief bezig te zijn en de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Het kan de economische groei enorm stimuleren en heeft een  directe impact op onze gezondheid en welzijn. Zie hier onder waar het over gaat en wat beter kan.

Energie bouw


Afbeelding uit deze brochure van Isover

 

De energieprijs is de afgelopen vijf jaar met de helft gestegen. Vroeger ging het om isolatie van schapenwol, lemen wanden, groene daken maar tegenwoordig betekent het werken met Dubo-materialen en de EPC-norm. (energie prestatie coefficient).  Momenteel betekent het duurzaamheid in elk aspect van een gebouw, van gezondheid tot werkplezier, van materiaalgebruik tot installatietechniek, van exploitatie tot schoonmaak- onderhoud. En dat tijdens alle levensfasen van een gebouw. 

Kijk ook hier om te zien wat het beleid op dit moment is.

Eigenlijk moet het gaan naar

Huizen als geen bolwerk tegen de natuur maar in harmonie met de natuur
Bouw huizen als bomen en steden als bossen 
ofwel gebouwen die net als bomen meer energie produceren dan ze consumeren en die hun eigen water zuiveren.
Het gaat over grondstoffen, energie en leefstijl

Duurzaamheid is waarde toevoegen aan je huis.


Het gaat om duurzaam ontwerp, het gebruik van duurzame materialen en grondstoffen, wettelijke voorschriften en groene bouwcertificaten en het vinden van een duurzame bouwlocatie en duurzaam management.

People Planet Profit
leefbaarheid
comfort
veiligheid
gezondheid
gemak
betrokkenheid
materiaal
energie
water
lucht
geluid
afval
voorzieningen
woonmilieus
imago
bereikbaarheid
flexibiliteit
aanpasbaarheid


Meer info zie DGBC of Breeam of Wiki.dgbc Hoofdpagina

Duurzaam bouwen is een complex geheel. De BREEAM methode geeft aanknopingspunten over hoe duurzaam te bouwen en maakt het meetbaar. De methode wordt door de Dutch Green Building Counsel gebruikt om gebouwen (en ontwerpen en het urban design) te certificeren. Zij onderscheiden de onderstaande aspecten van duurzaam bouwen en kennen er de navolgende weging aan toe.

Categorie   Weging
Management   12%
Gezondheid   15%
Energie   19%
Transport   8%
Water   6%
Materialen   12.5%
Afval   7.5%
Landgebruik & Ecologie   10%
Vervuiling   10%


Duurzaam bouwen gaat over:

Duurzaam bouwen aspecten

 

Hiernaast krijgt cradle to cradle  in de bouw ook steeds meer aandacht zie hier

Hier
een mindmap over duurzaam bouwen

Hier
een mindmap over aspecten bij duurzaam bouwen volgens BREEAM

 

De EPBD verplicht alle EU-landen tot de onderstaande maatregelen:

.Eisen met betrekking tot een algemeen kader voor de methode ter berekening van een geïntegreerde energieprestatie van gebouwen (vastgelegd in EPG norm: NEN 7120);
. Minimumeisen voor de energieprestatie van nieuwe gebouwen en van bestaande grote gebouwen, die ingrijpend gerenoveerd worden (vastgelegd in EPC-index: Bouwbesluit 2012)
. Energiecertificering van gebouwen (Vastgelegd in EI-index: Energielabel). •
Regelmatige keuring van cv-ketels en airconditioningsystemen in gebouwen en een eenmalige totale keuring van verwarmingsinstallaties waarvan de ketel ouder is dan 15 jaar (wordt nog vastgelegd).


Lessen in het Engels over duurzaam bouwen zijn hier te vinden

Weetjes

- Wereldwijd verbruikt de bouw 40% van de grondstoffen. In Nederland komt dat voor de infrastructuur, woning- en utiliteitsbouw neer op zo’n 250 miljoen ton ruwe grondstoffen per jaar, zoals steen, beton en hout. Niet alleen het delven zorgt voor milieubelasting, ook de vervaardiging van bouwproducten uit deze grondstoffen speelt hierbij een grote rol. Denk aan de CO2-uitstoot van de productie van beton.

- Beton is wereldwijd het meest gebruikte bouwmateriaal, en is verantwoordelijk voor 5% van de CO2-uitstoot. Het verduurzamen van de bouwketen kan ervoor zorgen dat de Nederlandse CO2-uitstoot in 2020 met maar liefst 1,3 miljoen ton vermindert.

- Naast de druk op nieuwe grondstoffen veroorzaakt de bouw ook veel afval. De bouw- en sloopsector is goed voor ruim 23 miljoen ton afval op jaarbasis, bijna twee keer zoveel als alle huishoudens in Nederland samen. Hoewel zo’n 95% van dat afval gerecycled wordt, zijn er nog veel kansen voor hoogwaardiger hergebruik. Bijvoorbeeld betongranulaat dat nu gebruikt wordt voor funderingen, zou met de huidige recyclingtechnieken weer toegepast kunnen worden als toeslagmateriaal voor nieuw beton.

- De bestaande bouw neemt 33% van de landelijke CO2-uitstoot voor zijn rekening door verwarming, koeling en energieverbruik. Gezien het feit dat er slechts 1% per jaar aan nieuwbouw bij komt, is het focussen op verduurzaming van nieuwbouw te beperkt. Innovaties en renovaties in de bestaande bouw kunnen een enorm verschil maken.