Open menu

Groene wanden

Gebouwen bekleden met groen heeft behalve esthetische redenen ook vele andere voordelen. Verticale tuinen hebben een rustgevend effect op onze gemoedstoestand en algemeen welzijn.

Mensen in een groene omgeving werken beter, zijn gelukkiger en minder geplaagd door stress en angstigheid. Wanneer planten groeien, vangen zij koolstofdioxide op. Daarnaast produceren ze ook weer zuurstof.

Groene wanden zijn een ideale oplossing voor saaie muren in situaties waar weinig tot geen plaats is voor groen! Bovendien biedt deze oplossing vele troeven:

Voordelen van een groene wand weinig ruimte nodig om een groene wand te installeren gunstig effect op het binnenklimaat akoestisch zorgt de verticale tuin voor demping van het geluid regelen van de luchtvochtigheid groen maakt mensen gezonder en leidt tot 15% minder ziekteverzuim aantoonbare vermindering van stress filteren en opvangen van fijnstof en produceren zuurstof (groene long in huis).

Gardena Bewateringsset verticale tap kopen | Bakker.com

P1310482

Waarom groene wanden
Smart wall
Life picture
Moswanden
Verticale tuinen
Inspiracy galery

Hoe je een groene wand installeert is hier onder te zien.

Facade systeem

Groenwand waarbij de planten in de muur zelf groeien. Met computergestuurd irrigatiesysteem.

Daarnaast heb je
groene wandsystemen

Geleidingsconstructies

Er bestaat een grote keus aan soorten klim- en geleidingsconstructies voor gevelplanten. Het is belangrijk dat de geleidingsconstructie onderhoudsarm, duurzaam en op bereikbare plaatsen voldoende ‘hufterproef’ is en dat je er niet zo gemakkelijk in kunt klimmen. De voorkeur gaat vaak uit naar het gebruik van draadstaal. De benodigde onderlinge afstand van de ondersteuning hangt af van de plantensoort en varieert meestal tussen de 200 – 500 mm. Snelgroeiende planten hebben minder ondersteuning nodig. Rasters met openingen van maximaal 30 mm en verticale ondersteuningsconstructies zijn zonder hulpmiddelen moeilijk of niet te beklimmen.

Staaldraden als begeleiding worden per type plant anders gemonteerd.

geleiding

geleiding2

De (nieuwe of bestaande) gevels worden voorzien van afstandhouders. Deze afstandhouders zijn standaard beschikbaar in verschillende lengtes en uitvoeringen. De afstandhouders kunnen in verschillende patronen op de gevel gemonteerd worden. Tussen deze houders worden rvs kabels gespannen. De kabels kunnen zowel horizontaal als verticaal, maar ook diagonaal gespannen worden. In de regel worden de afstandhouders hart op hart 1,5 tot 2 meter uit elkaar gezet, maar deze maat wordt per situatie bepaald.

groen1a

groen1b

groen2

groen3

Groen4

Opbouw groengevel met irrigatiesysteem

Wil je gevelgroen aanleggen? Dan is het advies om eerst naar de gevelconstructie te kijken. Betreft het een steensmuur of een spouwmuur? Is de gevel van hout gemaakt of zit er metaalbeplating op? Als het gaat om de vochtigheid van de gevel dan is de steensmuur gevoeliger voor vocht dan de spouwmuur. Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat dit afhankelijk is van de gebruikte steensoort en de voegmortel. Zachte steensoorten en mortels nemen makkelijker vocht op dan een harde steensoort en mortel. Wat de spouwmuur betreft, moet rekening gehouden worden met het isolatiemateriaal waarmee de spouwmuur is gevuld. 

Aan de andere kant is het dragend vermogen van een steensmuur groter dan van een spouwmuur omdat de eerste beter de krachten opneemt. Bij een houten muur spreekt het voor zich dat je deze moet beschermen tegen vocht en dat het dragend vermogen lager ligt dan bij stenen muren. Hier zou een gevelbegroeningssysteem losstaand van de gevel aangelegd kunnen worden waarbij de gevel wordt bekleed met een vochtwerende folieHet beheer van de beplanting gaat vaak via een computer link-up. De computer link up zorgt voor constante metingen en aanpassingen aan de aanvoer van water en voedingsniveaus. De link up wordt aan gestuurd door een weerstation, De computer baseert zich op lokale weersomstandigheden De systemen worden uitgerust met sensoren voor het meten van de regenval, zonlicht, temperatuur en vorst en zijn voorzien van een gesloten waterirrigatiesysteem dat regenwater kan opvangen en recycleren. Sensoren in de gevel bewaken de watertoevoer naar de wortels.

groen5

Onderhoud en beheer 

Het benodigde onderhoud aan begroeide gevels varieert sterk en hangt daarbij niet alleen af van het type groene gevel maar zeker ook van de beplantingskeuze. Het verdient sterke aanbeveling een onderhoudscontract af te sluiten met een terzake kundige hovenier.  
 
Je kunt pas van een succesvolle gevelbegroening spreken als deze alle functies die je ervan verwacht vervult. Een juiste klimhulpconstructie die wordt begroeid door de juiste soort beplanting staat nog niet altijd garant voor succes. Zonder de juiste verzorging, vooral in de eerste jaren, en onderhoud kan het resultaat van de gevelbeplanting tegenvallen. Planten die op een standplaats staan met weinig of zelfs onvoldoende wortelruimte of een sterk drainerende dan wel erg droge grond, moeten bijvoorbeeld regelmatig van voldoende water worden voorzien. Ook een gebrek aan voeding kan leiden tot het afsterven van de plant en regelmatig bemesten is daarom nodig. Sommige soorten moeten, vooral in de winter beschut worden en er zijn bepaalde soorten, zoals de clematis en de trompetbloem, waarvan de voet het beste beschaduwd kan worden. Ook het op het verkeerde moment snoeien kan tot teleurstellingen leiden, zoals het in dat jaar niet tot bloei komen van de planten. 

Een belangrijk kenmerk van verticaal groen is de beperkte groeiruimte. Niet alleen dient in het algemeen de begroeiing zich relatief dicht langs de gevel te ontwikkelen, maar ook moet het gevelgroen geleid worden rondom ramen en andere openingen of details. Dit betekent dat er een directe relatie is met stedenbouw en architectuur. De groeiruimte van de beplanting wordt bepaald door het ontwerp en dit bepaalt dus ook het onderhoud. Tot het ontwerp behoren ook aanwijzingen hoe planten moeten worden gesnoeid, langs klimhulpen moeten worden geleid en in het geval van grondgebonden systemen hoe het groeimedium onder het maaiveld moet worden vormgegeven. Daarmee is er ook een duidelijk verband tussen de aanlegkosten van het gevelgroen en de beheerskosten.

P1310301

P1310303

P1310304

P1310305

P1310306

 Dit is ook een groene wand maar dan van plastic (TU Eindhoven)

Groeneplasticwand