Open menu

Montage prefab gevelelementen beton

We bekijken wat er gebeurt als je de gehele gevel sloopt en er wordt een nieuwe gevel ingezet. Voordeel van deze strategie is dat deze snel kan worden geplaatst en voor weinig overlast voor de bewoners zorgt.

De nieuwe gevel kan op verschillende manieren worden uitgevoerd. Wij behandelen het prefab gevel element beton. Die wordt in de fabriek gemaakt en op de bouwplaats aan het bestaande woongebouw bevestigd. Deze manier van bouwen wordt Prefabbouw* genoemd.   Prefabbouw, ook wel elementenbouw, montagebouw, systeembouw of unitbouw genoemd, is het bouwen uit prefab-bouwonderdelen zoals vloeren, wanden en daken. Hierbij worden de elementen op de bouwplaats samengevoegd tot een geheel.   Hoe verloopt Prefab bouwen in de praktijk? Bekijk in het filmpje hoe een energienota nul woning in 1 dag wordt neergezet.

Verschillende type prefab gevel elementen beton

aa1
Betonnen gevel elementen kunnen dragend of niet dragend zijn. Dragende elementen kunnen worden onderscheiden in gevelwanden, gevelbalken en ingeklemde gevels. Niet dragende elementen zijn enkelschalig of meerschalig zoals een sandwich element. We kijken nu naar het 'sandwich element beton'.

Het sandwichelement beton bestaat uit een betonnen buiten- en binnenblad waartussen isolatiemateriaal is aangebracht. Beide bladen worden aan elkaar gekoppeld door ankers. Het binnenblad kan dragend zijn, in dit voorbeeld is hij niet-dragend. Het buitenblad kan worden afgewerkt met verschillende materialen, zoals sierbeton, tegels en baksteenstrips. In het sandwichelement kan een luchtspouw worden opgenomen om het indringen van water in de isolatie te voorkomen.

 

 

 

Afwerkingsmaterialen van een prefab gevel element beton

Enkele voorbeelden van afwerkingsmaterialen van een prefab gevelpaneel beton:

1a
• Prefab gevelpanelen in architectonisch beton

1a1
• Prefab gevelpanelen met afwerklaag grind

1a2
• Prefab gevelpanelen met afwerklaag baksteen

1a3
• Prefab gevelpanelen met afwerklaag natuursteen

Aandachtspunten bij bevestiging van een sandwichelement

1a4

Hoekankers: Er dient rekening te worden gehouden met het uit het zicht wegwerken van hoekankers. Ter plaatste van de vloer kan deze bevestiging mooi in de dekvloer worden weggewerkt. Op andere plaatsen zal er een koof komen om de bevestigingspunten te verbergen.

1a5

Luchtdichte aansluiting: De aansluiting tussen de nieuwe prefab gevelelementen moet luchtdicht afgewerkt om warmteverlies en condensatie te voorkomen. Dit wordt bereikt door het gebruik van folies en afdichtingsmiddelen (in het onderdeel afdichtingsmiddelen gaan we hier verder op in).

1a6

Fundering: De krachtenafdracht aan de bestaande constructie is op een bestaande of eventueel op een nieuwe fundering. Er is extra ruimte op de bestaande fundering nadat het bestaande binnen- en buitenspouwblad is verwijderd. Hiervan kan gebruik worden gemaakt.

Vervaardigen en assembleren van een prefab gevel element beton 

Het vervaardigen en assembleren van een prefab gevel element kan een internationale aangelegenheid zijn. Prefabricatie zorgt ervoor dat over heel de wereld kan worden gebouwd met dezelfde bouwelementen.Montage van prefab gevel elementen beton

Het monteren van prefab gevel elementen beton gebeurt door middel van Horizontale- en verticale montage, waarbij de gevel elementen tegen een achterliggende constructie van stalen of betonnen kolommen verankerd worden. De uitvoering is sterk afhankelijk van de situatie, het ontwerp en het type element. Vanuit de leverancier of vanuit de branche worden richtlijnen gegeven. De uitvoeringsinstructie van de fabrikant is leidend. De panelen worden verankerd aan de betonkolommen d.m.v. verborgen bevestigingen en/of metalen hoekprofielen. Zowel in de gevelelementen als in de betonkolommen worden hiertoe ankerprofielen ingestort. 

1a7

1a8 

Afdichting van prefab gevel elementen beton.

Om de aansluiting van prefab gevel elementen beton luchtdicht te maken worden verschillende voegmiddelen gebruikt.

Om de gevel van een prefab gevel element beton luchtdicht te maken moet de aansluiting goed worden gedetailleerd.

1a9

1. afwerklaag sierbeton 

2. buitenblad beton 

3. luchtspouw 

In het sandwichelement kan een luchtspouw worden opgenomen om het indringen van water in de isolatie te voorkomen.

4. isolatie 

5. binnenblad beton 

6. De voegband en voegvulling 

zorgen voor een luchtdichte en waterdichte afsluiting, om warmteverlies te voorkomen en de isolatie te beschermen. Het buitenste scherm verzekert de waterkering, het binnenste scherm de luchtdichtheid. De voeg tussen de gevel prefab gevelelementen beton is nodig om uitzetting en krimp op te vangen en wordt luchtdicht afgesloten met een voegmiddel.

7. Onderplaatje 

Het is van essentieel belang dat de elementen aan de beide uiteinden steunen. Daartoe wordt elk element geplaatst op onderlegplaatjes aan de beide uiteinden. Op die manier ontstaat er daadwerkelijk een voeg en worden eventuele oneffenheden overbrugd.

De voeg tussen de gevel prefab gevelelementen beton is nodig om uitzetting en krimp op te vangen en wordt luchtdicht afgesloten met een voegmiddel. 

De processtappen zijn:

1b1
Reinig de ondergrond

1b2

Plaats de rugvulling (de diepte van de voegkit gelijk is aan de helft van de voegbreedte)

1b3

Breng de primer aan

1b4

Breng de voegkit aan

1b6

Strijk de voegkit glad (duw deze goed aan in de voegopening)

Aandachtspunten bij de afdichting van prefab gevel elementen beton.

In het sandwichelement kan een luchtspouw worden opgenomen om het indringen van water in de isolatie te voorkomen. De voegband en voegvulling Zorgen voor een luchtdichte en waterdichte afsluiting, om warmteverlies te voorkomen en de isolatie te beschermen. Het buitenste scherm verzekert de waterkering, het binnenste scherm de luchtdichtheid. De voeg tussen de gevel prefab gevelelementen beton is nodig om uitzetting en krimp op te vangen en wordt luchtdicht afgesloten met een voegmiddel. Onderplaatje Het is van essentieel belang dat de elementen aan de beide uiteinden steunen. Daartoe wordt elk element geplaatst op onderlegplaatjes aan de beide uiteinden. Op die manier ontstaat er daadwerkelijk een voeg en worden eventuele oneffenheden overbrugd.

Aandachtspunten voor de aansluiting van prefab gevelelementen

• Beschadigingen Prefab elementen
• Maatvoering bouwkundig kader en prefab gevelelementen
• Onjuiste verankering Ongewenste contactbruggen tussen elementen
• Afdichtingen onjuist geplaatst, beschadigd of niet aanwezig
• Waterkerende / werende lagen onjuist geplaatst, beschadigd of niet aanwezig

Verder is het goed dat je verstand hebt van

%MCEPASTEBIN%