Open menu

Circular skills bij de metselaar

Ook metselwerk is demontabel te maken met Clickbrick, Fixbrick en Facedeclick. Deze droogstapelsystemen hebben als groot voordeel dat de stenen gewoon af gestapeld en opgetast kunnen worden. De steen kan weer opnieuw gebruikt worden.

Flxbrickes

filxbrikes1

fixbrikes2

Facadeclick

Facadeclick

In Nederland bouwen wij van uit de historie veel met baksteen. Begrijpelijk want de rivieren brachten ons elk jaar weer nieuwe klei. En van de mooie aspecten van baksteen is zijn zeer lange levensduur, 300 jaar is geen uitzondering, ga maar kijken naar de grachtenpanden in Amsterdam. Maar als we een gebouw gaan slopen, gaat het mis. Door het metselen met specie krijgen we de stenen niet weer heel uit een gebouw. Het wordt puin, granulaat en verdwijnt onder de wegen. 

bakstenen

Circulaire metselaar heeft 

- kennis van de nieuwste technologie,
- kennis van grondstoffen,
- kennis van kringlopen en
- kennis van technische innovaties

Vaardigheden

Hij/zij kan 

- zorgvuldig monteren
- zorgvuldige demonteren
- zorgvuldige repareren
- zorgvuldig opknappen 
- zorgvuldig geschikt maken voor hergebruik, herfabricage, andere toepassingen, recycling of herwinning
- zorgvuldig uitvoeren van onderhoud
- zorgvuldig gescheiden opslaan
- zorgen voor zorgvuldig transport
- kan werken met biobased materalen als het maken van houten casco's, het aanbrengen van cellulose isolatie

Kan eventueel
- zorgvuldig digitaal de stromen naar databanken sturen (materialenbanken, materialenpaspoorten, BIM)
- zorgvuldig materialen taggen RFID (passieve trace) Track&trace (actieve trace)

- zorgvuldig inventariseren op type, foto, aantallen, omschrijving, kwaliteit (technisch, esthitisch) toxiciteit, remontabelheid, veiligheid bij hergebruik
- zorgvuldig makelen van de materialen via sites of onderlinge afspraken

De circulaire timmerman
- is wendbaar,
- kan systemisch denken
- en werkt effectief met anderen samen. 

De vaardigheden cyclus

In een cyclisch proces zou de metselaar m.b.t. de circulaire economie

1. de motivatie moet krijgen er aan deel te nemen
2. zich bewust moeten zijn van de bijdrage en rol erin
3. er initiatief in moeten gaan nemen
4. op zoek moeten gaan naar waardevolle ideeën

5. zicht moeten krijgen op over welke materialen en verbindingen het gaat
6. moeten gaan samenwerken
7  er creatief in moeten worden
8. er een visie op moeten ontwikkelen

9. moeten weten om te gaan met risico's
10. op zoek moeten blijven gaan naar kansen en uitdagingen
11. duurzaam moeten werken
12. moeten leren van ervaringen

en dan weer terug naar nummer 1.

De metselaar moet weten dat 
- schroeven, bouten moeren, klitten en klikken beter is dan lijmen en purren.
- dat je zo min mogelijk vorm moet insluiten
- dat je verbindingen zo min mogelijk moet wegwerken
- dat je zo min mogelijk doorvoeringen maakt. 
- dat je ook gebruikte materialen in kunt zetten
- dat je zo moet werken dat de materialen weer te hergebruken zijn en dat je ze uit elkaar moet kunnen halen.

Daarnaast is het aanleren van een onderzoekende houding wenselijk.

Studenten moeten leren om aan de binnenkant van de keten te kijken hoe die eruitziet en op welke manier die keten voor verbetering vatbaar is. Ze moeten leren begrijpen wat de context is, die context analyseren en na de benodigde aanpassingen doorgronden wat er gebeurt. De studenten moeten opmerken
“Hé, gebeurt dit wel duurzaam?”
"Hé, gebeurt dit wel circulair?"
"Wat zullen wij doen om dit te verbeteren?"

De duurzame metselaar

De metselaar zal steeds meer kennis moeten hebben over hoe duurzaam gebouwd wordt, wat het betekent nul op de meter te bouwen en hoe het zit met isolatie en luchtdicht bouwen.

Iedere timmerman en metselaar die voor Heijmans werkt, heeft een cursus luchtdicht bouwen gevolgd.

Ook komen er langzaam hulpmiddelen of wordt er steeds meer prefab in de fabriek gewerkt. Het is al mogelijk een huis in één dag compleet neer te zetten.
Men begint 3D te printen en betonprinters zijn in aantocht. 

Metselaar G

De duurzame metselaar heeft verstand van
- renovatie van gemetselde muren
- renovatie gemetselde funderingen
- steenstriptoepassingen
- steenstriptoepassingen

De duurzame metselaar heeft verstand van

 

  • Je kan pas een goede metselaar zijn als je ook wat weet van 

 

Veiligheid
Communicatie
Slim werken
Luchtdicht bouwen
Duurzame materialen
Warmte(verlies) 
Condensatie
Isolatie
Geluid(sisolatie)
Koudebruggen
De belasting van bouwonderdelen