Open menu

Materiaalstromen

Je kan materiaalstromen in kaart brengen voor gebouwen of wijken (1), maar je kan ook in steden en regio's kijken welke bouw- en sloopactiviteiten plaatsvinden (2) om de materiaalstromen te optimaliseren. 

1. Gebouwen, wijken.

Om zicht te krijgen op welke materialen allemaal in en uit gebouwen of wijken gaan, hoeveel daarvan wordt hergebruikt of gerecycled en hoe duurzaam dat is, kan je materiaalstromen in beeld brengen. Je kan dan je beleid zo inrichten dat het het beste gaat doen m.b.t. duurzamheid.

Dit begint met te definieren om wat voor type bebouwing het gaat (het archetype)

Wat voor soort huizen.

Als je materiaalstromen in kaart wil brengen kijk je eerst naar wat voor soort huizen het betreft = het archetype. 
Appartement, woning, twee onder één kap, rijtjeswoning, flat etc.

soorten huizen

Bedrijfsprocessen

Dan moet je rekening houden met de bedrijfsprocessen als
reparatie, mutatie, planmatig onderhoud, verbeteren en verduurzamen.

Waarvoor ga je de materialen gebruiken?

Dan waarvoor ga je materialen gebruiken voor sloop, nieuwbouw of renovatie.

Hoe ga je dan verbeteren?
 
Per archetype, per woningsoort ga je dan activiteiten definiëren ter verbetering. Daarvoor wordt materiaal gebruikt en komt er materiaal vrij, dat weer kan worden ingezet bij nieuwe projecten.

Het inzicht

Als je ale materiaalstromen in kaart hebt gebracht weet je de voorraad, de instroom, de uitstroom en de impact op het milieu.

meten

Welke materiaalstromen?

Dus de materiaalstromen van dragende wanden en gevels, gipspleister voor de afwerking, installaties en de constructie, kozijnen, trappen en afwerking, tegels en sanitair, binnenwanden, dakafdekking, tuingrind, beglazing en kit/lijmen.

Hoeveel gaat er daarvan in- en uit?

Er is berekend hoeveel beton, zand, cement, baksteen, kalkzandsteen, gips, staal, hout, steen overig, beton van binnenwanden, grind, glas en kit/lijmen er in en uit gaat.

materiaalstriomen

Als je dat gedaan hebt kan je zien wat de grootste milieu-impact heeft.

milieuimpact

Dan blijkt dat beton een van de grootste materiaalstromen is en beton heeft ook een enorme impact op het milieu.
Staal wordt maar beperkt gebruikt maar de milieu-impact is even groot als de milieuimpact van beton (zie plaatje hier boven).

De plaatjes zijn voor nieuwbouw maar je kan ze ook maken voor onderhoudsprojecten.

2. Steden en regio's

Om transportbewegingen zoveel mogelijk te beperken probeert Brabant wonen de materiaalstromen zo kort mogelijk te houden. Wat via mutatieonderhoud vrijkomt moet ook met de leverancier terug. Anders rijdt de vrachtwagen leeg terug. Een kapotte toiletpot wordt vervangen mits de leverancier de oude mee terug neemt. 

In Rotterdam heeft men alle nieuwbouw, renovatie en sloopactiviteiten in kaart gebracht en tracht men nu te gaan matchen. Dat zou dan in elke gemeente kunnen en dan kan je komen tot een landelijk dekkend geheel. Tracht de opslag en de transportbewegingen zoveel mogelijk te beperken. 

Veel gemeenten zijn nu bezig met zulke overzichten op kaarten. 

Bouwprojecten