Open menu

Circular skills voor wie ?

Circular skills zijn van belang voor alle medewerkers in de bouw- en installatiewereld als

Timmerman op bouwplaats     
Timmerman in werkplaats                            
Glaszetter
Plafond- wandmonteur
Metselaar  
Stukadoor

Sloper
Medewerkers commerciële bouwkunde
Medewerkers architectuur 

Hier onder een schema van alle werknemers in de bouw en hun relatie met duurzaamheid.

wie
De specifieke circulaire skills van de onderstaande werknemers moeten nog uitgewerkt worden:
E servicemonteur   
W-servicemonteur              
Koude servicemonteur                     
Monteur dak
Dakdekker  
Werkvoorbereider
Uitvoerder
Medewerkers urban design
Restauratiemedewerker etc.

Welke circulair skills onderscheiden we?

In het algemeen hebben zij de onderstaande kennis, vaardigheden en competenties nodig

Kennis

Circulaire vakmensen hebben 

- kennis van de nieuwste technologie,
- kennis van grondstoffen,
- kennis van kringlopen en
- kennis van technische innovaties

ze mogen meedenken hoe je nog beter circulair kunt werken.

Vaardigheden

Circulaire vakmensen 
- zijn wendbaar,
- denken systemisch en
- werken effectief met anderen samen.

En vaardigheden doe je niet op uit een boek: die leer je op de werkvloer.

- zorgvuldige montage
- zorgvuldige demontage
- zorgvuldige reparatie
- zorgvuldig opknappen van materialen
- zorgvuldig geschikt maken voor hergebruik, herfabricage, andere toepassingen, recycling of herwinning
- zorgvuldig uitvoeren van onderhoud
- zorgvuldige gescheiden opslag
- zorgvuldig transport
- het kunnen werken met biobased materalen als het maken van houten casco's, het aanbrengen van cellulose isolatie, het stuken met kalkhennep.

- zorgvuldig digitaal verwerken van de stromen naar databanken (materialenbanken, materialenpaspoorten, BIM)
- zorgvuldig taggen van materialen RFID (passieve trace) Track&trace (actieve trace)

- zorgvuldige inventarisatie op type, foto, aantallen, omschrijving, kwaliteit (technisch, esthitisch) toxiciteit, remontabelheid, veiligheid bij hergebruik
- zorgvuldig makelen van de materialen via sites of onderlinge afspraken

Het kunnen ontwerpen met in achtneming van gebruik van gerecyclede materialen waarbij is nagedacht over wat te doen als het gebruik eindigt, naast aandacht voor losmaakbaarheid en het vastleggen van de aard en waarde van de materialen in het gebouw (madaster).  

Organisatorisch gezien
- het maken van kosten baten analyses op energetisch, sociaal, economisch en ecologisch gebied
- het optimaliseren van de processen
- het goed plannen (wanneer komen grondstoffen vrij in de buurt)
- het opzetten van een goed meetsysteem (m.b.t. zin en onzin)
- het opzetten van een normeringssysteem CB23 

Economisch gezien
Bedrijven kunnen eigenaar blijven van de grondstoffen en die aan het eind opnieuw gebruiken. 

- het ontwikkelen en op de markt zetten van product as a service
- het ontwikkelen en op de markt zetten van pay per use
- het ontwikkelen en op de markt zetten van het total cost of ownership principe

Sociaal gezien
- het ontwikkelen van samenwerkingsverbanden in de ketens
- het bespreken en afstemmen met werkvoorbereiders, inkopers, uitvoerders etc.

Daarnaast is het aanleren van een onderzoekende houding wenselijk.

Studenten moeten leren om aan de binnenkant van de keten te kijken hoe die eruitziet en op welke manier die keten voor verbetering vatbaar is. Ze moeten leren begrijpen wat de context is, die context analyseren en na de benodigde aanpassingen doorgronden wat er gebeurt. De studenten moeten opmerken
“Hé, gebeurt dit wel duurzaam?”
"Hé, gebeurt dit wel circulair?"
"Wat zullen wij doen om dit te verbeteren?"