Open menu

(Gescheiden) inzameling en verwerking 

Het is goed aan de bron te scheiden en alles netjes in de container te gooien die er voor bestemd is. Hout, metaal, puin, metalen. kunststoffen.
Hoe schoner de fracties zijn die worden aangeleverd hoe beter.

De praktijk

CSscheiden

Vervolgens moet het worden afgevoerd en liefst over zo kort mogelijke routes.

Daarna is het het beste dat het afval wordt geupcycled tot nieuwe producten -> upcycle centra.
Andere zaken kunnen worden repareerd -> reapir café's.

Bij de afvalinzamelaar kan tuin- snoeihout versnipperd worden. Dat kan worden gebruikt voor grondbemesting of misschien voor fineer, hardbord, isolatiemateriaal. 

versnipperen

versnipperdhout

Vaak wordt het verbrand voor elektriciteits- en of warmteproductie. Je zou het hout ook kunnen vergisten waarna je de methaan (aardgas) kunt verbranden en het effluent kan gebruiken voor grondbemesting. 

verwerking
Producten kunnen daarna worden gestort, verbrand, verwerkt of worden hergebruikt. 

In de fabriek is het mogelijk te scheiden. Vaak gebeurt dat handmatig maar er bestaan nu ook robots die dat kunnen. Zie het onderstaande filmpje. Dat is veelal nog wel toekomstmuziek.

 

Hoe het er werkelijk aan toe gaat is hier onder te zien.afvalverwerking