Open menu


Circular skills en de sloper

Je kan veel leren maar het gaat er om of je het toe kan passen. 

Slopers moeten betrokken worden bij circulair werken. 

Slopen wordt oogsten en demonteren.

Adriaan Baas van Alfa College Hoogeveen is docent slopen. Die wereld is vaak al wat verder dan de bouwwereld. Met het in kaart brengen liggen ze vaak al voor op bouwbedrijven.

CSensloop

Vaardigheden

Circulaire sloper heeft 

- kennis van de nieuwste technologie,
- kennis van grondstoffen,
- kennis van kringlopen en
- kennis van technische innovaties

Vaardigheden

Hij/zij kan 

- zorgvuldig demonteren
- zorgvuldig geschikt maken voor hergebruik, herfabricage, andere toepassingen, recycling of herwinning
- zorgvuldig gescheiden opslaan
- zorgen voor zorgvuldig transport

mogelijk kan hij/zij ook
- zorgvuldig digitaal verwerken van de stromen naar databanken (materialenbanken, materialenpaspoorten, BIM)
- zorgvuldig taggen van materialen RFID (passieve trace) Track&trace (actieve trace)
- zorgvuldig inventarisatisen op type, foto, aantallen, omschrijving, kwaliteit (technisch, esthitisch) toxiciteit, remontabelheid, veiligheid bij hergebruik
- zorgvuldig makelen van de materialen via sites of onderlinge afspraken

De circulaire sloper 
- is wendbaar,
- kan systemisch denken
- en werkt effectief met anderen samen. 

De vaardigheden cyclus

In een cyclisch proces zou de sloper m.b.t. de circulaire economie

1. de motivatie moet krijgen er aan deel te nemen
2. zich bewust moeten zijn van de bijdrage en rol erin
3. er initiatief in moeten gaan nemen
4. op zoek moeten gaan naar waardevolle ideeën

5. zicht moeten krijgen op over welke materialen het gaat
6. moeten gaan samenwerken
7  er creatief in moeten worden
8. er een visie op moeten ontwikkelen

9. moeten weten om te gaan met risico's
10. op zoek moeten blijven gaan naar kansen en uitdagingen
11. duurzaam moeten werken
12. moeten leren van ervaringen

en dan weer terug naar nummer 1.

Daarnaast is het aanleren van een onderzoekende houding wenselijk.

Studenten moeten leren om aan de binnenkant van de keten te kijken hoe die eruitziet en op welke manier die keten voor verbetering vatbaar is. Ze moeten leren begrijpen wat de context is, die context analyseren en na de benodigde aanpassingen doorgronden wat er gebeurt. De studenten moeten opmerken
“Hé, gebeurt dit wel duurzaam?”
"Hé, gebeurt dit wel circulair?"
"Wat zullen wij doen om dit te verbeteren?"

De onderstaande flat is circulair gesloopt. Hout, beton, beton met wapening, kunststof, glas wordt zorgvuldig gescheiden, afgevoerd en weer hergebruikt in een prachtige nieuwe duurzame flat.

flatweg3

flatweg2

flatweg1

flatweg

kozijnenscheiden

Afvalscheidingsmachine

indebak

Hoe gaat het scheiden van afval? Boven zie je dat de graafmachine heel nauwkeurig kunststoffen en hout kan scheiden om het vervolgens in verschillende bakken te deponeren

scheiden2

Hier boven is een circular economy officer (CEO) in de weer om materiaal te scheiden samen met de shovel. 

shofels
Allemaal containers om materialen gescheiden in te deponeren.

shofel2

Het puin wordt geladen in een vrachtwagen die naar de betoncentrale gaat.

betoncentrale

betoncentrale2

 CSbetonnenvloer

Keuzeldeel machinist slopen

De beginnend beroepsbeoefenaar:
- bezit basiskennis van bouwmaterialen
- bezit basiskennis van constructies (toegepaste mechanica)
- bezit kennis van de gebruikelijke vaktermen binnen de sloopbranche
- bezit kennis van de opbouw en werking uitrustingsstukken sloopmachine
- bezit kennis van de opbouw en werking van sloopmachines
- bezit kennis van de veiligheidsvoorzieningen aan de sloopmachine
- bezit kennis van het uitvoeringsproces van machinaal slopen
- bezit kennis van puinverwerking
- bezit kennis van veiligheidsaspecten met betrekking tot sloopwerkzaamheden
- bezit kennis van werking van hulpmaterieel
- bezit kennis van wet- en regelgeving bij sloopwerkzaamheden
- kan systematisch, veilig en milieubewust werken bij sloopwerkzaamheden
- kan asbest herkennen
- kan de functies van de sloopmachine controleren
- kan de uitrustingsstukken van de sloopmachine aansluiten
- kan een werkterrein opleveren volgens de gestelde voorschriften en/of eisen
- kan de gebruikershandleiding van de sloopmachine raadplegen
- kan gevaarlijke stoffen en materialen herkennen
- kan verschillende vrijgekomen materialen machinaal scheiden en sorteren
- kan hulpmaterieel bedienen zoals sloophamers, slijptol, autogene snijapparatuur, hydraulische knippers en aggregaten.
- kan onderdelenboeken van de sloopmachine hanteren, ook in het Engels
- kan persoonlijke beschermingsmiddelen kiezen, onderhouden en gebruiken
- kan sloopgerelateerde graaf- of hijswerkzaamheden uitvoeren
- kan sloopplan lezen en bespreken
- kan sloopwerkterrein beoordelen
- kan sloopwerkzaamheden met de machine uitvoeren zoals slopen met een graafbak of een speciaal hulpuitrustingsstuk,
knippen van staal en vergruizen van beton, kan werken met magneten en met een hydraulische sloophamer
- kan tekeningen lezen waaronder sloopwerktekeningen
- kan verschillende handgereedschappen bedienen
- kan wettelijke regels, voorschriften en bedrijfsprocedures toepassen met betrekking tot veiligheid, gezondheid en milieu