Open menu

Materialenpaspoorten

Eigenlijk zou je in een database op willen slaan welke materialen in welk gebouw zitten en wat de waarde ervan is (aan het einde van de rit). Hoeveel en hoe ze er in zitten zodat ze kunnen worden hergebruikt. 

Dit kan je bepalen

(1) Bij sloop of renovatie 
(2) Bij bestaande gebouwen 
(3) Bij nieuwbouw   

Je kan op verschillende schalen werken en vastleggen hoe het zit met materialen/grondstoffen op het niveau van een gebied, een complex, een gebouw, een etage of een element 

(1) Bij sloop of renovatie Je kan dan grondstoffen, elementen of componenten gaaninventariseren of taggen op type plus foto,
aantallen,
omschrijving,
kwaliteit (technisch, esthitisch)
toxiciteit,
remontabelheid,
veiligheid bij hergebruik van onderdelen en
grondstoffen in gebouwen.

materialenpaspoortboek

Daar maakt men boekwerken als overzicht. De onderdelen kunnen dan worden hergebruikt of kunnen worden verhandeld op sites als marketplace.nl.

(2) Bij de gebouwen in het algemeen

Men is nu bezig alle huizen en gebouwen in Nederland in kaart te brengen via satelietbeelden die de hoogte van gebouwen aangeven.(Dat gaat via lasers uit satelieten). Vervolgens wordt de stand van het dak bekeken en ook kan je automatisch gevels (ruiten/deuren) in kaart brengen. Ook kan je schatten wat het bouwjaar is.

Zo krijg je big data en kan je huizen in architypen rubriceren en weet je grofweg welke materialen er in zitten.

Je kan natuurlijk ook gebouwen bezoeken en gaan inventariseren / taggen.

Vanuit Brabant wonen is men niet echt bezig met materialenpaspoorten. Ze hebben namelijk zelf best goed in kaart wat ze hebben aan standaard metselwerk, houten kozijnen, aluminium kozijnen, houten daken. Dat weten ze redelijk goed. Het heeft dan niet zoveel zin om dat in detail inzichtelijk te krijgen.

Voor Brabant Wonen is het niet zo belangrijk te weten wat er over 50-70 jaar vrij komt. Je weet ook niet wanneer precies. Als je nu zegt een gebouw te gaan slopen kan het goed zijn dat dat over drie jaar pas gebeurt. Bouwvergunningen – aanvragen geven vertraging. Dan moet je materialen weer langer opslaan.Bij nieuwbouw zijn alle materialen gevangen in een bestekboek.

(3) Bij nieuwbouw 

Bij nieuwbouw weet je wat je allemaal bestelt, waar wat zit en welke waarde dat nog heeft aan het einde van de rit. 
Je kan er voor zorgen dat die waarde zo hoog mogelijk blijft. Dit kan je in BIM  hangen. 

Bij Breeman voorzien ze alle materialen die gebruikt worden van een chip.

Madaster

Afval is materiaal dat in de anonimiteit terecht is gekomen. Veel afval wordt verbrand, maar dat is eigenlijk een ‘crematorium voor grondstoffen’. Hoe kunnen we dat voorkomen? Dit kan door alles een identiteit te geven en dus te documenteren, oftewel een paspoort te geven. Vandaar het materialenpaspoort.

Vervolgens moet de toegang tot de materiaalpaspoorten gefaciliteerd worden. Alsof het een bibliotheek is. Zo zijn ze op een kadaster van materialen in vastgoed gekomen, een Madaster. Een publiek platform voor de hele vastgoedwereld. Een soort van Burgerlijke Stand voor materialen. Zie https://madaster.nl/

Schermafbeelding 2024 05 29 085933 

Hoe Volker Wessels met een materialenpaspoort omgaat is hier onder te zien.