Open menu


Denk in tweede levens en aanpasbaar (adaptief) bouwen.


In veel steden is er sprake van leegstand van kantoren en winkelpanden. Slopen en opnieuw bouwen is vaak een dure aangelegenheid. Het zou beter zijn, als er zo gebouwd wordt dat het gebouw makkelijk aangepast kan worden aan nieuwe gebruikers. Zo kunnen gebouwen gemakkelijk een tweede of derde leven krijgen.

Hier valt ook onder levensbestendig bouwen. Je zou je huis gemakkelijk moeten kunnen aanpassen voor ongemakken als je ouder wordt.

Het is niets nieuws dat gebouwen na verloop van tijd een andere bestemming krijgen. Iedereen kent wel voorbeelden van kerken of kantoorpanden die omgebouwd zijn tot woningen, of een bank waarin een school wordt gevestigd. De mate waarin een gebouw aangepast kan worden aan een nieuwe functie, wordt het ‘adaptief vermogen’ van dat gebouw genoemd.

Meestal is er bij de oorspronkelijke bouw geen rekening mee gehouden dat een gebouw een andere functie zou kunnen krijgen. Daarom is de aanpassing aan de nieuwe bestemming vaak een kostbare en tijdrovende aangelegenheid.

In welke gevallen is het rendabel om een gebouw te behouden en om het te verbouwen?

En in welke gevallen is het een betere optie om verder te zoeken naar een andere locatie of het oorspronkelijke gebouw zelfs te slopen

Je kan dan rekening houden met
- hoe hoog maak je een verdieping
- waar plaats je liften, trappen, kernen
- wat is het draagvermogen van de vloeren
- kan je het gebouw uitbreiden horizontaal of verticaal
- is de gevel demontabel 
- zijn de installaties aan te passen
- zijn de installatiecomponenten te ontkoppelen
- is de drager en de inbouw los van elkaar ontworpen
- hoe slim is de horizontale routing m.b.t. corridors en ontsluiting
- zijn de units verplaatsbaar
- zijn de binnenwanden verplaatsbaar
- hoe de binnenwanden zijn aangesloten aan de dragers 

Meer zie hier
tweedeleven1

tweedeleven2

Je kan houtvezelisolatie toegepassen. Een schoon materiaal, dat terug in de natuur gebracht kan worden als het niet meer gebruikt wordt.
Of circulaire gevelplaten die na afloop zo in de machine kunnen om er nieuwe platen van te maken.

Je kan met citumen werken wat een circulaire dakbedekking is.

Hergebruikt hout in Velux dakramen. 

 

Betonpuingranulaat in mutatie-onderhoud om b.v. een slechte houten vloer te vervangen