Open menu

Keuzedeel Van afval naar grondstof

De beginnend beroepsbeoefenaar:
- bezit brede kennis van afvalsoorten en grondstoffen
- bezit kennis van de logische indeling van productgerichte monostromen op basis van VANG
- bezit kennis van de mogelijkheden van inzamelen volgens methoden die aansluiten bij de doelstellingen van VANG
- bezit kennis van de haal- en brengtechnieken in relatie tot de VANG–doelstellingen
- bezit basiskennis over de rol van de politiek en het gemeentebestuur m.b.t. VANG en de circulaire economie
- bezit kennis van voorwaarden, overwegingen en beslissingen die spelen bij de invoering van specifieke VANG
inzameltechnieken

Dit keuzedeel is hier te bekijken

Keuzeldeel machinist slopen

De beginnend beroepsbeoefenaar:
- bezit basiskennis van bouwmaterialen
- bezit basiskennis van constructies (toegepaste mechanica)
- bezit kennis van de gebruikelijke vaktermen binnen de sloopbranche
- bezit kennis van de opbouw en werking uitrustingsstukken sloopmachine
- bezit kennis van de opbouw en werking van sloopmachines
- bezit kennis van de veiligheidsvoorzieningen aan de sloopmachine
- bezit kennis van het uitvoeringsproces van machinaal slopen
- bezit kennis van puinverwerking
- bezit kennis van veiligheidsaspecten met betrekking tot sloopwerkzaamheden
- bezit kennis van werking van hulpmaterieel
- bezit kennis van wet- en regelgeving bij sloopwerkzaamheden
- kan systematisch, veilig en milieubewust werken bij sloopwerkzaamheden
- kan asbest herkennen
- kan de functies van de sloopmachine controleren
- kan de uitrustingsstukken van de sloopmachine aansluiten
- kan een werkterrein opleveren volgens de gestelde voorschriften en/of eisen
- kan de gebruikershandleiding van de sloopmachine raadplegen
- kan gevaarlijke stoffen en materialen herkennen
- kan verschillende vrijgekomen materialen machinaal scheiden en sorteren
- kan hulpmaterieel bedienen zoals sloophamers, slijptol, autogene snijapparatuur, hydraulische knippers en aggregaten.
- kan onderdelenboeken van de sloopmachine hanteren, ook in het Engels
- kan persoonlijke beschermingsmiddelen kiezen, onderhouden en gebruiken
- kan sloopgerelateerde graaf- of hijswerkzaamheden uitvoeren
- kan sloopplan lezen en bespreken
- kan sloopwerkterrein beoordelen
- kan sloopwerkzaamheden met de machine uitvoeren zoals slopen met een graafbak of een speciaal hulpuitrustingsstuk,
knippen van staal en vergruizen van beton, kan werken met magneten en met een hydraulische sloophamer
- kan tekeningen lezen waaronder sloopwerktekeningen
- kan verschillende handgereedschappen bedienen
- kan wettelijke regels, voorschriften en bedrijfsprocedures toepassen met betrekking tot veiligheid, gezondheid en milieu

Het hele keuzedeel is hier te downloaden.

Andere relevante keuzedelen:

Duurzaamheid in het beroep A 

Duurzaamheid in het beroep B

Duurzaamheid in het beroep C

Duurzaamheid in het beroep D

Energieneutraal ontwerpen en bouwen

Basisvakmanschap verduurzaming gebouwde omgeving elektrotechnische installaties

Basisvakmanschap verduurzaming gebouwde omgeving werktuigbouwkundige installaties

Duurzaam vakmanschap elektrotechnische installaties

Duurzaam vakmanschap werktuigbouwkundige installaties

Duurzaam bouwen voor leidinggevende bouwbedrijf

Duurzaam stukadoren en lesmateriaal is hier te verkrijgen.

Specialist vakmanschap bij duurzaam bouwen

Dak en gevelbegroening niveau BCD

Samenwerken in de bouw.

Duurzame kunststoftechnologie