Open menu

Welke circulair skills onderscheiden we?

In het algemeen zijn de onderstaande kennis, vaardigheden en competenties nodig.

Kennis

Circulaire vakmensen hebben 

- kennis van de nieuwste technologie,
- kennis van grondstoffen,
- kennis van kringlopen en
- kennis van technische innovaties

ze kunnen meedenken hoe je nog beter circulair kunt werken.

Vaardigheden

Circulaire vakmensen 
- zijn wendbaar,
- denken systemisch en
- werken effectief met anderen samen.

En vaardigheden doe je niet op uit een boek: die leer je op de werkvloer als

- zorgvuldige montage
- zorgvuldige demontage
- zorgvuldige reparatie
- zorgvuldig opknappen van materialen
- zorgvuldig geschikt maken voor hergebruik, herfabricage, andere toepassingen, recycling of herwinning
- zorgvuldig uitvoeren van onderhoud
- zorgvuldige gescheiden opslag
- zorgvuldig transport
- het kunnen werken met biobased materalen als het maken van houten casco's, het aanbrengen van cellulose isolatie, het stuken met kalkhennep.

- zorgvuldig digitaal verwerken van de stromen naar databanken (materialenbanken, materialenpaspoorten, BIM)
- zorgvuldig taggen van materialen RFID (passieve trace) Track&trace (actieve trace)

- zorgvuldige inventarisatie op type, foto, aantallen, omschrijving, kwaliteit (technisch, esthitisch) toxiciteit, remontabelheid, veiligheid bij hergebruik
- zorgvuldig makelen van de materialen via sites of onderlinge afspraken

Het kunnen ontwerpen met in achtneming van gebruik van gerecyclede materialen waarbij is nagedacht over wat te doen als het gebruik eindigt, naast aandacht voor losmaakbaarheid en het vastleggen van de aard en waarde van de materialen in het gebouw (madaster).  

Daarnaast is het aanleren van een onderzoekende houding wenselijk.

Studenten moeten leren om aan de binnenkant van de keten te kijken hoe die eruitziet en op welke manier die keten voor verbetering vatbaar is. Ze moeten leren begrijpen wat de context is, die context analyseren en na de benodigde aanpassingen doorgronden wat er gebeurt. De studenten moeten opmerken
“Hé, gebeurt dit wel duurzaam?”
"Hé, gebeurt dit wel circulair?"
"Wat zullen wij doen om dit te verbeteren?"

Vaardigheden

Organisatorisch gezien
- het maken van kosten baten analyses op energetisch, sociaal, economisch en ecologisch gebied
- het optimaliseren van de processen
- het goed plannen (wanneer komen grondstoffen vrij in de buurt)
- het opzetten van een goed meetsysteem (m.b.t. zin en onzin)
- het opzetten van een normeringssysteem CB23 

Economisch gezien
Bedrijven kunnen eigenaar blijven van de grondstoffen en die aan het eind opnieuw gebruiken. 

- het ontwikkelen en op de markt zetten van product as a service
- het ontwikkelen en op de markt zetten van pay per use
- het ontwikkelen en op de markt zetten van het total cost of ownership principe

Sociaal gezien
- het ontwikkelen van samenwerkingsverbanden in de ketens
- het bespreken en afstemmen met werkvoorbereiders, inkopers, uitvoerders etc.

Vaardigheden

In een cyclisch proces zou medewerker in de bouw m.b.t. de circulaire economie

1. de motivatie moet krijgen er aan deel te nemen
2. zich bewust moeten zijn van de bijdrage en rol erin
3. er initiatief in moeten gaan nemen
4. op zoek moeten gaan naar waardevolle ideeën

5. zicht moeten krijgen op over welke materialen en principes het gaat
6. moeten gaan samenwerken
7  er creatief in moeten worden
8. er een visie op moeten ontwikkelen

9. moeten weten om te gaan met risico's
10. op zoek moeten blijven gaan naar kansen en uitdagingen
11. duurzaam moeten werken
12. moeten leren van ervaringen

en dan weer terug naar nummer 1.

Meer info https://klimapedia.nl/leerbundel/milieuprestatie/

https://circulairebouweconomie.nl/video/

http://cyclecc.eu/english/

Deze skills kunnen meer specifiek gemaakt worden naar de verschillende beroepen in de bouw-en installatiewereld.

 

circular skills

Hier nog een overzicht. Rondom de kern de circulaire economie moeten individuen en organisaties weten waarom? (why). Via innoveren, vertrouwen, samenwerken, spelen en leren kom je tot de skills die je nodig hebt om te laten zien hoe het moet. (how) Daaruit volgt wat je dan kan doen als losmaakbaar werken, bewust materiaalgebruik, hoogwaardig hergebruik, levensduur verlengen, digitaal werken, samenwerken in ketens, meervoudige waarde creatie en circulariteit herkennen en meten.