Open menu

De visie

Bouwen wordt monteren en slopen wordt demonteren.

De missie

In 2030 50 % minder primaire abiotische grondstoffen in de bouw. In 2050 is de bouw volledig circulair.

circulair bouwen

Toelichting

m.b.t. de visie

Bouwsector is verantwoordelijk voor:

• 50% van de natuurlijke grondstoffen;
• 35% van het totale energie gebruik;
• 35% van de CO2 emissie;
• 30% van het totale water verbruik;
• 40% van het bouw en sloopafval.

De bouw procudeert meer CO2 dan al het vliegverkeer, alle auto's en alle schepen bij elkaar. Het is de sector met de hoogste CO2 productie. Eén op de vijf auto's op de weg heeft met de bouw te maken. 

Door circulair te werken kan dit verbeterd worden.

circulair bouwen

Tijdens de bouw gaan grondstoffen, materialen of onderdelen in het gebouw (de input) en na de levensduur gaan die er weer uit (de output). Wat er uit gaat kan weer worden gebruikt als input,

Vroeger bestond er een lineaire economie waarin grondstoffen werden gewonnen uit de aarde in grote mijnen of groeves. Daarvan werden gebouwen neergezet en als die worden afgebroken gingen de materialen naar de stort. 

In de toekomst, in de circulaire economie, worden gebouwen goed onderhouden om de levensduur te verlengen. Vervolgens worden de onderdelen gedemonteerd waarna die opgeknapt en elders weer gebruikt kunnen worden. Als de kwaliteit er van te laag is, kan je de onderdelen recyclen tot grondstoffen die daarna weer gebruikt wordenin nieuwe producten.  

lineaircirculair 

Dus we moeten tijdens het ontwerp nadenken hoe we een gebouw zodanig uit elkaar kunnen halen dat we delen kunnen hergebruiken. Of de grondstoffen opnieuw voor hoogwaardige producten kunnen inzetten. Er wordt dus niet meer gesloopt maar gedemonteerd:

Aan het geheel pleeg je onderhoud, reparaties en renovaties om de levensduur te verlengen
De gedemonteerde onderdelen knap je op en hergebruik je om te kunnen recyclen of upcyclen 
De grondstoffen uit de zorgvuldige sloop lever je gescheiden aan voor opslag en hergebruik.

De definitie van circulair bouwen is

Circulair bouwen betekent het ontwikkelen, gebruiken en hergebruiken van gebouwen, gebieden en infrastructuur, zonder natuurlijke hulpbronnen onnodig uit te putten, de leefomgeving te vervuilen en ecosystemen aan te tasten. Bouwen op een wijze die economisch verantwoord is en bijdraagt aan het welzijn van mens en dier. Hier en daar, nu en later. 

De missie

In 2030 50 % minder primaire abiotische grondstoffen in de bouw. Grondstoffen moeten zoveel mogelijk hun waarde behouden. In 2050 is de bouw volledig circulair !

Circulair werken zal leiden tot een betere maatschappij. Zie het onderstaande filmpje.

Wat is C2C

We zullen dus circulair moeten gaan werken in plaats van lineiar.

Wat betekent dat voor de bouw? 

Wat betekent dat voor de inhoud van je opleiding?