Open menu

Hoe circulair is een gebouw, een element of een product?

Je kan dit bepalen door te kijken naar
- de materialen (herkomst, het toekomstscenario)en de 
- losmaakbaarheid (type, bereikbaarheid)

Door die te combineren krijg je een maat voor hoe circulair gebouwen, elementen of producten zijn.  

Building - Element - Product Circularity Index

Logo BCI
Die index geeft inzicht in hoe circulair gebouwen, elementen of materialen zijn.
Via resp. de
Building circularity index (BCE)
Element circularity index (ECI) en de
Product circularity index (PCI)

 

De index kijkt naar materialen en losmaakbaarheid.

De herkomst van de materialen. 

 herkomst

verntwoorde herkomst

Is het materiaal
- nieuw en voor hoeveel procent 
- afkomstig van gerecycled materiaal en voor hoeveel procent,
- afkomstig van hergebruikt materiaal en voor hoeveel procent
- biobased en voor hoeveel procent. 

 toekomst
Hoeveel procent wordt gestort, verbrand, gerecyceld of hergebruikt.

De materialen recycle index kent er dan een waarde aan toe.

MCI

Vervolgens kijk je naar de losmaakbaarheid van de materialen.

  losmaakbaarheid
Het bovenstaande leidt tot niet losmaakbare materialen of producten.

losmaakbaar2

Beter is losmaakbaar te bouwen zoals hier boven te zien is.

Uiteindelijk leidt dat tot een index waarin de materiaalidex en de losmaakbaarheidsindex wordt gecombineerd tot de
- PCI product circularity index
- ECI element circularity index
- BCI building circularity index
afhankelijk op welk niveau je wil kijken. 

BCI 2

Dus de product circularity index (PCI)

bestaat uit de MI (materiaal index) en de LI (de losmaakbaarheidsindex) waarbij
m.b.t. de MI gekeken wordt naar
- de herkomst van materialen
- het afvalsenario
- de technische levensduur
- de milieulast 
de LI gekeken wordt naar
- type verbinding
- toegankelijkheid van de verbinding

De element cirucarity index (ECI)
doet hetzelfde waarbij een element bestaat uit een clustering van producten die met elkaar verbonden zijn. 

gevelelement

De building circularity index (BCI)
doet hetzelfde waarbij een gebouw een verzameling is van elementen die weer uit producten bestaan. 

BCI

Die leidt tot inzicht in hoeveel nieuw, hergebruikt, gerecycled of biologisch is in een gebouw.
Hoeveel gestort, verbrand, gerecycled of hergebruikt kan worden.
Dat leidt tot een versie 2 index m.b.t. herkomst, toekomstsenario en losmaakbaarheid wat uiteindelijk leidt tot en BCI V2©

service

Het is mogelijk de data te stoppen in www.bcigebouw.nl waarna het geprocessed wordt tot een buiding circularity index.
Je krijgt er dan ook meteen een materialenpaspoort bij.