Open menu

Werkplek en gereedschap

Om vlot te kunnen werken zorg je ervoor dat voordat je gaat beginnen alle gereedschappen en benodigde materialen klaar liggen. 

Gereedschappen:

• Zaag
• Potlood
• Rolmaat
• Keukenmes
• Mondkapje
• Handschoenen

Bekijk wat je kan doen met de 5S methodiek om je werkplek veilig en schoon te houden.

Scheiden

Ga na wat je regelmatig nodig hebt en hou dat bij je. Leg de rest weg zodat je werkplek schoon blijft en niets in de weg ligt.

Sorteren

sorteer je materialen en gereedschap zodat iedereen ze snel kan vinden. Zorg dat je op tijd nieuw besteld als dingen opraken. Leg je gereedschap op een vaste plek wardoor je in een oogopslag kan zien of iets ontbreekt.

Schoonmaken en inspecteren

Maak je werkplek en gereedschap regelmatig schoon. Daardoor kan je veilig en plezierig werken. inspecteer je gereedschap voor gebruik op onvolkomendheden en ouderhoud gereedschap volgens de voorschriften.

Standaardiseren

door scheiden, sorteren en schoonmaken vast te leggen in vaste standaardprocedures en beschreven werkmethoden is voor iedereen duidelijk hoe de werkwijze is.

Stimuleren

Daarna kan je iedereen stiluleren hetzelfde te doen en het nog beter te doen.

Opslag van materiaal

Neem bij opslag van materiaal de volgende punten in acht:


• Sla materiaal vochtvrij en goed geventileerd op liefst in een onverwarmde en geventileerde opslagruimte.
• Leg plaatmateriaal onder een zeil dat goed ventileert.
• Voorkom beschadiging van gipsplaten e.d.

◦ Leg materiaal op pallets of op regels, met een hart op hartafstand van 600 mm.
◦ Leg de zijkanten van plaatmateriaal recht boven elkaar.      
◦ Leg plaatmateriaal nooit in vocht of vuil, alleen op een droge en vlakke ondergrond en gebruik op de bouwplaats balkjes of een pallet.
◦ Bij stapelen van meer pakketten: plaats de balkjes tussen de pakketten recht boven elkaar.

• Beveilig materiaal tegen diefstal.

Lopen

Probeer op de bouwplaats alles zo te doen dat je zo min mogelijk hoeft te lopen.

Wachten

plan goed dat je niet hoeft te wachten en als je moet wachten kan je iemand anders ook meehelpen.

Zoeken

Probeer te voorkomen dat je moet zoeken en zorg dat gereedschappen altijd overzichtelijk op een vaste plek liggen.
Zorg dat voorraadmaterialen goeed te vinden zijn en op een vaste plek liggen (en zo dicht mogelijk bij het werk).