Open menu


Duurzaamheid op de bouwplaats

bouwplaats2
Hier een filmpje over duurzaamheid op de bouwplaats

13 % van de materialen die worden aangevoerd op de bouwplaats worden niet gebruikt. Dus koop beter in,

De bouwketen zijn vaak slecht geïsoleerd

3 % van het energieverbruik vindt plaats op de bouwplaats (= meer dan het vliegverkeer). Daar is nog veel te besparen.

Een gemiddelde bouwkeet gebruikt dagelijks ongeveer 6 tot 8 kilowattuur aan energie. Uit de eerdere pilot bleek al dat elektrische auto’s in die energievraag kunnen voorzien. Daarnaast zorgen ze voor duurzamer woon-werkverkeer van medewerkers. Daardoor kan de inzet van Vehicle to Grid V2G-technologie leiden tot een jaarlijkse CO2-reductie van 2341 ton.(2022)

Recyclen en afvalscheiding is nodig want materialen beginnen schaars en duur te worden.

Reduce, re-use en recycle moet het devies zijn.

bouwplaats

Aan de people-kant vaan duurzaamheid op de bouw gaat het om
- veiligheid
- gezondheid
- diversiteit in werk
- persoonlijke ontwikkeling
- communicatie
- verantwoorde inkoop 

Dat betekent
- verhogen veiligheidsbesef ook bij de onderaannemers en het stellen van veiligheidsdoelen.
  Dit ondersteunen door bijvoorbeeld valbeveiligingen in prefab elementen op te nemen (b.v. bij liftsparingen)
- garanderen van een gezonde leefomgeving
  Beschermingsmiddelen tegen inademen van vezels, stof, bacteriën en schimmels, asbest. 

bouwplaats

Er moeten juiste keuzes gemaakt worden ten aanzien van een gezond ventilatiesysteem,
dus makkelijk te onderhouden systemen waardoor filters schoon blijven,
het voorkomen van richels en vlakken waar stof kan ophopen,
kiezen van juiste bouwmethodes (b.v. prefab om ter plaatse zagen en slijpen te voorkomen),
bewuste bouwmaterialen (voorkomen van emissies, zoals formaldehyde en vezels);

- werknemers moeten tevreden gehouden worden door het aanbieden van diversiteit in werkzaamheden (houd het leuk) en goede ontwikkelmogelijkheden;

- maar ook rekening houden met de omgeving, direct rond de bouwplaats (b.v. het attente bouwers-plan) en ver weg (b.v. voorkomen van kinderproductie en uitbuiting).

Winst zit 'm in gezondheid, imago en arbeidsproductiviteit.

Wat te denken van een bouwkeet waarin een ruimte is om te kolven of te bidden of even rustig te kunnen zitten.

Bedenk goed dat het ook een economische winst oplevert als de arbeidsproductiviteit stijgt.

De eerste volledig elektrische bouwplaats (2023)

De gemeente Östersund had als eis dat elektrische machines gebruikt worden.
Op de bouwplaats kan 95 procent van alle machines een elektrische aandrijving krijgen.

Elektrificatie (2021)

Er wordt nu gewerkt aan een routekaart emissie-loos bouwen door Rijkswaterstaat, Prorail en machinebouwers. Er wordt veel over gepraat, maar er zijn in de markt nog geen ontwikkelingen.Er is onvoldoende goed en elektrisch groot bouwmateriaal beschikbaar wat ook betaalbaar is. De meeste beschikbare machines draaien nog steeds op diesel. Je ziet ook dat emissie-loos te duur is, dat vergt een investering. En om die te kunnen doen, moet je opdrachtgevers krijgen die daarin willen mee-investeren.

De overheid moet kaders creëren, zeggen: dit mag, dit mag niet en goede acties belonen met gunningvoordeel in aanbestedingen en subsidies voor innovatief materieel, en daarnaast vervuilende machines in de komende jaren verbieden.

Eerste elektrische hijskraan

De City Boy, de eerste elektrische hijskraan ter wereld, die in Oss werd gemaakt. De bouwwereld staat te springen op 'groen' groot materieel.
De machinist gaat in een cabinelift naar boven. 
cityboy 
500 miljoen voor eletrificatie bouwmachines (2020)

De overheid gaat geld geven zodat op de bouw elektrische vrachtwagens, grondverzetmachines en bouwkranen kunnen worden ingezet. Hierdoor gaat de stikstofuitstoot op de bouw omlaag waardoor bouwprojecten door kunnen gaan. 

Eerste elektrische heipaal machine (2023)

Ipv 500 liter diesel per dag nu op accu's evenveel als 20 Tesla's.