Open menu

SDG’s in BREEAM-NL

Twaalf van de zeventien Duurzame Ontwikkelingsdoelen komen ook terug in BREEAM-NL. Het volgen van de BREEAM-NL methode draagt vooral bij aan SDG 3 Goede gezondheid en welzijn, SDG 6 Schoon water en sanitair, SDG 8 Eerlijk werk en economische groei, SDG 11 Duurzame steden en gemeenschappen, SDG 12 Verantwoorde consumptie en productie en SDG 15 Leven op land.

Alle BREEAM-NL richtlijnen bevatten bijvoorbeeld criteria om uitputting van hulpbronnen en vervuiling van lucht, bodem en oppervlaktewater te voorkomen. Verantwoorde en duurzame inkoop is onderdeel van de beoordelingscriteria, net als hergebruik en recycling van materialen. De ecologiecredits waarborgen het behoud van ecosystemen en bevorderen biodiversiteit rondom het perceel waarvoor het keurmerk gaat gelden. Per BREEAM-NL keurmerk zijn er ook specifieke credits te onderscheiden die bijdragen aan SDG’s. Binnen BREEAM-NL Duurzame huisvesting en organisaties zijn bijvoorbeeld punten te halen met het voorkomen van voedselverspilling.

SDGindebouw

SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen

De bouw- en vastgoedsector heeft vooral een grote invloed op de ontwikkeling van duurzame steden en gemeenschappen (SDG 11). Dit doel heeft ook een sterke relatie met BREEAM-NL. Zo krijgt het toegankelijk en inclusief maken van openbare ruimtes in alle richtlijnen een waardering. Het keurmerk vraagt bijvoorbeeld om het inzichtelijk maken van klimaatrisico’s. Daarnaast stelt BREEAM-NL eisen om vervuiling en afval te voorkomen tijdens de hele levenscyclus van een gebouw.

DGBC is naast beheerder van het BREEAM-NL keurmerk ook alliantiecoördinator van SDG 11. Dit betekent dat DGBC het aanspreekpunt is voor iedereen die wil bijdragen aan dit Duurzame Ontwikkelingsdoel. Vanuit deze rol brengt DGBC knelpunten en kansen in kaart om SDG 11 te halen en zoekt naar mogelijkheden om daar ook andere doelen en allianties bij te betrekken.

Bekijk alle BREEAM-NL criteria die bijdragen aan de SDG’s

SDG's

1 56 1010 1314 17