Open menu

De bouwwereld is aan het veranderen en moet veranderen.

Waarom zijn huizen niet veel goedkoper? In de landbouw is de productiviteit enorm omhoog gegaan. In de bouw niet terwijl die 40 % van de CO2 produceert. 10 % vanwege de grondstoffen en 30 % in de bouw zelf.

In de bouw worden allemaal losse producten aangeleverd. Het zou veel meer als systeem moeten worden benaderd b.v. vai geautomatiseerde gevelproductie units. Drones die inmeten en men moet serieus gaan kijken naar printtechnieken en nieuwe materialen. Wie weet kunnen we algoritmen bedenken die robots aan het werk zetten om huizen te bouwen. Je moet gevels voor € 600 kunnen bouwen.

Systeemdenken. Er zijn veel te veel partijen betrokken bij de bouw. Hierdoor heeft men te maken met opstapeling van faalkosten, transactiekosten etc. Die kosten kunnen met 35 % omlaag.

De klant zou eigenlijk met één leverancier te maken moeten hebben. Die leverancier levert het gebouw, de installaties, de domotica als een geintegreerd geheel.  Vergelijk bouwen met assembleren, robotisering, standaard modules maar ook gepersonifieerde confectie.

Maak ook energiemodules met warmtepompen e.d. die buiten neergezet kunnen worden.
Factor Zero is bezig ze steeds kleiner te maken. Nog maar 70x130.

Steven Jobs, Walt Disney en Henry Ford maakten niet wat de klant wilde maar startten bij een vraag die de klant zelf niet had. Als je de klant vroeg hoe vervoer verbeterd kan worden zouden ze vroeger hebben gezegd snellere paarden.
Als huizen van het gas af gaan heb je ook geen schoorstenen meer nodig, eerder ventilatieroosters en wel 50 sensoren die kijken naar onderhoud/services en slim management van warmte, koude en frisse lucht in woningen. Gevels zonder kozijnen, waardoor een buitenschil ontstaat zonder lekkage van warmte. Mensen inzicht geven in het energieverbruik.

Vakmensen blijven nodig, cross-overs tussen opleidingen zoals bouwkunde, werktuigbouwkunde (E &W) en ICT worden steeds waardevoller.

 

Innovatieve technieken doen hun intrede

Nieuwe aanbestedingsinzichten. Je definieert goed wat je wil en laat dan de markt komen met oplossingen.
Een markt waarin je in gezamenlijkheid de oplossingen zoekt; dus waar (landschaps)architecten, installateurs, stedebouwkundigen e.d. bij elkaar zitten 
Je kiest dan die oplossing(en) waar je het meeste vertrouwen in hebt. Als je de markt laat nadenken komen er oplossingen uit waarr je soms niet van had kunnen dromen. Zie Alliander te Duiven.

Het gaat om 
1. inspiratie, indicatie, calculatie.
2. integrale waardepropositie tbv de uitvraag
(de valuecase inzetten voor ambitiedefinitie/ kaders en businesscase) 
3. borging, besluitvorming & aanbesteding en gunning

Dus eerst

Visie-vorming vraag- definitie selectie- dialoog- gunnng-contract-management

Vraagdefenitie (ambitie ipv bestek)
Vraag – Aanbod (selectie op klik & visie)
Wie betrekken in de opgave?
Losser worden in de dialoog!
Er kan/ mag meer dan je denkt

Valuecase tools zijn
1. Interviews (ambitie, proces, financieel kader)
2. Baten - baathouders
3. Kernwaarden samenwerking
4. Future-backcast 
5. Cirkel van belang

energie-eisen worden opgeschroefd  
In 2020 wordt de EPC 0

Wat betekent dat voor de bouw en de mensen die er werken ?

•Aandacht voor energiezuinigheid en luchtdichtheid

•Toename installatiecomponenten

•Van bouwplaats naar fabriekshal

•Innovatieve technieken

•Gebruik van PV panelen

•Warmte koude opslag

•Zonneboilers

•Warmte-terugwinapparatuur

•Lucht-warmte pomp technieken

•Accu-techniek

-> meer installatiekennis, maar vooral integrale kennis noodzakelijk

bouw
huis1
huis 2
heijmans
heijmans2