Open menu

Duurzame wijken

Bolderburen

De duurzame wijk of buurt van de toekomst

daarin zijn mensen bezig met
- lokale energieopwekking
- verbouwen van voedsel
- zorg voor de oude dag
Huizen en kantoren moeten kleine energiefabriekjes worden. - daken en gevels voor energieopwekking. Groen tegen fijn stof.
Elektrische auto's als the THI!NK en scooters. Vervoersmakelaars die vraag en aanbod bijeen brengen. Voedsel uit algen, stadslandbouw en dat ook op daken. 

250 huishoudens in Brabant willen duurzaam gaan wonen. Zie Ecodorpbrabant 

Ecoerf Vathorst Oneplanet projecten ecoerf vathorst gaat een leefgemeenschap bouwen die energieneutraal is maar ook self supporting en in een groene omgeving die men zelf bijhoudt.

Voorhoutse nieuwbouwwijk Hooghkamer met plus op de meter woningen in een plus leven woonconcept (2018)

33 plus-op-de-meterwoningen die zelfvoorzienend zijn op het gebied van energie, netto meer energie opwekt dan ze verbruikt. Bewoners die geen energierekening meer betalen, voorzien van de nieuwste technieken met een aaneenschakeling van innovaties op het gebied van mobiliteit, energievoorziening, gezondheidszorg.

Uiteraard gasloos, voorzien van het maximum aan zonnepanelen. Een hypermoderne klimaatvloer die zowel kan verwarmen als verkoelen, geen losse besturingseenheden meer, maar één centraal besturingssysteem,  een warmtepomp die geïntegreerd is in het dakvlak en een compacte installatieruimte, zonder veel leidingen. Onderdelen en materialen kunnen na hun levensduur worden hergebruikt. Elke woning bevat een tweedehands accu, afkomstig van een elektrische auto van Nissan. Dat is genoeg om een dag energieverbruik in op te slaan. Niet veel zou je zeggen, maar omdat de batterijen collectief aan het grid zijn gekoppeld, is het genoeg om al delend in het stroomverbruik grotendeels zelfvoorzienend te zijn. Voor de momenten waarop er een piekvraag is beschikt de wijk over een extra stroombuffer in de vorm van twee elektrische auto’s.

Om off grid vraag en aanbod zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen heb je een goede software-partij nodig. Daarin heeft EXE een belangrijke rol. De softwareontwikkelaar is onderdeel van netbeheerder Alliander. Om de opwek en het verbruik te balanceren en klanten te laten profiteren van de fluctuerende energieprijs op de beurs heeft EXE de tool R.E.X. (Realtime Energy Exchange) ontwikkeld. Door slim te sturen en energie te delen met elkaar, ontstaat er een nieuw, sociaal model. Elektriciteit is inbegrepen als service. Binnen het ecosysteem wordt vraag en aanbod constant in balans met elkaar gebracht.

De wijk bevat naast eengezinswoningen ook levensloopbestendige (seniorenwoningen). Die woningen bevatten innovaties waarmee in de toekomst, indien gewenst voor de bewoners zorg op afstand kan worden verleend (e-health). De slimme technologie die hiervoor benodigd is, zit nu al in de woning verwerkt. Het is in de toekomst een kwestie van een abonnement bij 4YEF nemen . Artsen kunnen dan op afstand met de bewoner contact hebben bijvoorbeeld, zonder hiervoor de deur uit te hoeven.

De wijk Oosterwold in Almere

Daar kunnen mensen een kavel kopen en deze vervolgens naar eigen inzicht inrichten. Er zijn wel een aantal regels. Zo moet op elke kavel ruimte komen voor stadslandbouw en openbaar groen. Bewoners leggen zelf groen, water, wegen en paden aan op de kavel. Ook zijn Oosterwolders verantwoordelijk voor het verzamelen en verwerken van afval. Een aansluiting op drinkwater, elektra, glasvezel en riolering is niet verplicht.

Village Bolderburen

Terwijl de huizenprijzen in Amsterdam tot recordhoogtes stijgen, kun je op nog geen half uur rijden van Amsterdam en Utrecht voor een redelijke prijs wonen in het zelfgebouwde Tiny Village Bolderburen.

Er was steeds meer vraag naar houten woonhuizen en dit gaf de mogelijkheid een Zweeds dorp te creeren. Een klein dorpje in het groen met heel veel ruimte om samen te wonen, te spelen en de mogelijkheid om zelf je eten te verbouwen. En: je bent in 25 minuten in de stad. De achtertuin van Amsterdam.

Het dorp bestaat uit een mix aan huizen, die allemaal als uitgangspunt hebben 'groter wonen op een kleinere oppervlakte'. De huizen zijn ontworpen voor verschillende gezinssamenstellingen en levensfasen: starters, gezinnen en senioren. Mensen die een woongemeenschap zoeken om samen oud te worden, ouders die hun kinderen willen laten opgroeien in het groen en mensen die de behoefte hebben om zelfvoorzienend te zijn- samen, maar wel in je eigen vrijstaande huis. Van een villa met de mogelijkheid tot vijf slaapkamers, tot een Tiny House voor één persoon. Voor iedereen een huis dat precies groot genoeg voelt, oftewel bijna perfect. Maar ook met veel privacy in een vrijstaand houten huis met een grote tuin.

Omdat onze Zweedse huizen van natuurlijke materialen zijn gemaakt en goed geïsoleerd zijn tegen de koude winters is het een kleine stap naar ecologisch en energieneutraal bouwen. Het dorp bestaat uit 22 huizen en ligt op een terrein van 2 hectare biologische landbouwgrond. Hier is volop ruimte voor moestuinen en fruitboomgaarden. Water wordt op eigen terrein gezuiverd en energie wordt grotendeels zelf opgewekt. Op deze manier wil men wonen in een ecodorp laagdrempelig en aantrekkelijk maken. De Tiny Houses hebben een eigen tuin van zo’n 200 m2 en de villa’s ongeveer 1000 m2. De huizen worden geschilderd opgeleverd met badkamer, ecologisch stucwerk en grenen vloerdelen. Er wordt hout gebruikt uit duurzaam beheerde bossen in Zweden; voor elke boom die gekapt wordt, worden er twee teruggeplaatst.

geerpark

Het Geerpark te Vlijmen 

Centraal bij de ontwikkeling van deze wijk staat duurzaam wonen en leven, bouwen voor minstens 100 jaar en bouwen aan het landschap. Aan de woningen worden hoge eisen gesteld. Ze moeten wooncomfort en een gezond binnenklimaat bieden, levensloop bestendig, zeer energiezuinig en betaalbaar zijn en duurzaam gedrag bevorderen. Bijzondere aandacht gaat uit naar de architectuur. De wijk wordt dusdanig opgezet dat het een brede bevolkingsgroep aantrekt. Geerpark krijgt een dorps karakter, wordt autoluw, moet een prettige en woon- en leefomgeving bieden en aantrekkelijk zijn om in te spelen. De nieuwbouwwijk vormt straks een passende overgang tussen de huidige bebouwing aan de rand van Vlijmen en het landschap rondom de Abdij Mariënkroon. Elementen als veel groen en water en een hoge biodiversiteit moeten daarvoor zorgen.

Bijzonder is dat de drie partijen het bedrijfsleven uitdagen om met innovatieve oplossingen (zoals energievoorzieningen uit de eigen buurt en de inzet van innovatief groen) en slimme financieringsconstructies te komen. Ook maatschappelijke organisaties en toekomstige bewoners worden actief bij de ontwikkeling van de wijk betrokken.

eva

De wijk Eva Lanxmeer te Culemborg  Voor ppt zie hier

Veel kleuren en groen. Veel gebruik van hout en glas. Geen auto's, duurzame materialen, gemeenschappelijke wilde tuin, zonnepanelen.

venmolenoost

De duurzame wijk in Uden; Velmolen Oost

De symboliek van de kersenbomen, het hoge duurzame karakter van de wijk en het afgewogen financieringsplan in relatie tot woonlasten. Het maakbare, integraal en uiterst duurzaam ontworpen plan was precies wat de gemeente Uden van de markt wenste te krijgen.

“Dit is een prachtige vorm van duurzaam ontwerpen. Het plan is echt maakbaar en toch betaalbaar. Het zal zeker winst opleveren voor het milieu, voor de ondernemers, voor de mensen die er gaan wonen en voor de gemeente Uden en wellicht zelfs de regio, aldus Michel Baars, directeur van het Ingenieursbureau van Search. Het bevorderen van de biodiversiteit en het laten terugkeren van kersenbomen in het gebied scoorden hoog.

Grote meerwaarde is ook het feit dat de toekomstige bewoners nog echt mee kunnen denken bij de verdere uitwerking van het plan. Ook zijn de woningen zó ontworpen dat zij in een later stadium nog gemakkelijk aan te passen of mogelijk uit te breiden zijn, afhankelijk van de veranderende gezinssituatie.

De keuze voor trekbellen in plaats van een standaard elektrische deurbel is heel gemakkelijk te verklaren. Baars: “In eerste instantie gaat het om de symboliek. Duurzaamheid hoeft niet duurder te zijn en ook niet nieuw. Bovendien hebben de bellen een grote educatieve waarde, want reken maar dat er vragen over komen van de bezoekers van deze nieuwbouwwijk. Daarnaast is er ook echt een technische reden. Door de standaard elektrische deurbellen te vervangen door trekbellen besparen we in de wijk 3500 kilowatt aan stroom, en daarmee kunnen we één huis(houden) een jaar van stroom voorzien.”

Verder kent de wijk geen gasaansluiting en wordt de verwarming gevoed met door de zon opgewarmd water. De woningen zijn van robuuste en duurzame materialen gemaakt. Omdat het gebruik van zonne-energie in de toekomst zal toenemen, is nu reeds rekening gehouden met de positie en de hellingshoek van de daken. In de nabije toekomst zijn deze woningen dus uitermate geschikt om de nieuwe technieken te omarmen.

De meest duurzame wijk in Drenthe gemeente Tynaarlo

Drenthe heeft in 2012 de meest duurzame wijk van Nederland. De nieuwbouwwijk Nieuwe Stukken in Vries kan zo zuinig worden dat de wijk zijn eigen energie opwekt en zelfs energie overhoudt voor de rest van het dorp. Dat liet de gemeente maandag weten.

Volgens de woordvoerster gaat het verder dan zonnecollectoren op het dak en zonneboilers. ,,Voor de 550 te bouwen woningen worden lokale duurzame producten gebruikt. Nu al worden gewassen aangelegd om later als isolatiemateriaal te gebruiken. Verder wordt gebruik gemaakt van duurzame energie als zonne-energie, bodemenergie en biomassa.''
Voor dit project hebben de gemeente Tynaarlo en de provincie Drenthe 660.000 euro Europese subsidie ontvangen. De ontwikkeling van de wijk in Vries staat als voorbeeld voor de andere gemeenten in Nederland, aldus de woordvoerster.

Ecodorp Boekel
http://www.ecodorpboekel.nl/

Muren van kalk en hennep, cementloos beton en energieopslag via een basaltbatterij:
De 50-centimeter-dikke kalkhennep muren kunnen warmte goed vasthouden. Zijn huis staat op het zuiden en daar werd het op een zonnige winterse dag 26 graden met de gordijnen dicht, terwijl het vroor. Het plan is om luiken toe te voegen. Op die manier wil hij voorkomen dat het in de zomer nog veel heter wordt in de woning. En de luiken beschermen tegen stormen.

Ecodorp Boekel is bijvoorbeeld niet aangesloten op het riool. In plaats daarvan zuiveren bewoners het afvalwater in de wijk zelf. Bij ons blijft bet water gelijk doordat het water niet via het riool wegspoelt maar zuiveren met behulp van een helofytenfilter. Daarnaast vangen de bewoners zoveel mogelijk regenwater op, wat ze gebruiken voor wasmachines en het doorspoelen van de toiletten. 

De elektriciteitskabels zijn circulair van kabelwereldleider Prysmian. Huidige stroomkabels kunnen na hun levensduur alleen nog verbrand worden om het metaal eruit te halen. Deze kan makkelijk gestript worden, waardoor alles klaar is voor hergebruik. De kabel bestaat bijvoorbeeld uit één soort PVC-afvalplastic in plaats van meerdere soorten plastic. 

Er is gebouwd met cementloos beton dat bestaat uit zand en grind dat eerder als asfalt werd gebruikt, en wordt gebonden met afval uit hoogovens.

boekel

Levensbestendige lofts, circulair gebouwd etc.

lofts

Abu Dabi

Masdar city

Aan de rand van Abu Dhabi,verrijst de stad van de toekomst Masdar City Ze gaat helemaal op groene energie draaien. CO2 en afval zijn er taboe.
Er gaan vijftigduizend mensen wonen. ‘Al Masdar’ betekent de bron. De stad mag enkel hernieuwbare energie gebruiken en moet volledig CO2-neutraal zijn. Vergaande recycling moet de stad helemaal afvalvrij maken en het waterverbruik aanzienlijk verminderen. Een ondergronds transportsysteem moet de straten autovrij houden en de energie gaan komen van de zon.

Masdar City werkt samen met gereputeerde organisaties en bedrijven van over de hele wereld. “We willen de ontwikkeling van innovatieve duurzame technologieën versnellen en die wereldwijd beschikbaar maken”, zegt sultan Al Jaber, ceo van het bedrijf dat begin dit jaar het contract van 1,6 miljard dollar binnenhaalde om Masdar City te bouwen. “Het is onze overtuiging dat wereldwijde samenwerking nodig is om dit doel te bereiken.