Open menu

Vloeren en vloerisolatie 

(isoleren kost € 1800 en bespaart € 210 tvt 8,6 jaar)

Bodemisolatie

isolatie op de bodem van de kruipruimte gecomibeerd met een dampremmende laag die de ruimte minder vochtig maakt. Materialen als PS-korrels (piepschuim) of schuimbeton.

Onderzijde vloer

Naisolatie van de begane grondvloer m.b.v. platen minerale wol, kunststofschuim, PUR of luchtzakken (Tonson) Het verhoogt de vloertemp en dus het comfort. Oppassen bij houten vloer en vocht.  

Bovenzijde vloer

Nadeel is dat de bewoners dan uit huis moeten


Tonzon PUR
www.tonson.nl http://dekruipruimte-isolatiespecialist.nl

Zorg dat bij het aanbrengen het isolatiemateriaal goed aansluit (geen kieren tussen het materiaal, geen stukjes overslaan, ook het luik van de kruipruimte isoleren en de gaten van leidingen door de vloer opvullen).

Kies voor een hoge isolatiewaarde (een Rc tussen 3,5 en 5).

Met een lagere isolatiewaarde bespaar je nauwelijks op de materiaalkosten, maar je levert wel flink in op comfort en energiebesparing. Wil je je huis energieneutraal maken? Kies dan voor een Rc van 5.

Heb je vloerverwarming, streef dan naar een Rc-waarde van minstens 5. Aangezien de verwarming in de vloer zit, heb je meer isolatiemateriaal nodig om warmteverlies via de vloer tegen te gaan. Besparing en kosten isolatie onderkant vloer

Besparing  € 1800,-- per jaar

Een gemiddelde eengezinswoning met hr-combiketel bespaart jaarlijks 320 m3 gas, ofwel 210 euro (prijspeil 2016), door isolatie van de onderkant van de begane grondvloer. Milieu Centraal gaat hierbij uit van 57 m2 vloer, Rc-waarde isolatiemateriaal = 3,5 en PE-folie op de bodem.

Hoeveel je uiteindelijk bespaart, hangt af van jouw stookgedrag: hoe hoog je de verwarming zet en hoe vaak je de verwarming aan hebt. Als je bijna nooit thuis bent en al nauwelijks stookt, bespaar je netto minder dan wanneer je elke dag thuis bent en altijd de verwarming hoog hebt staan.

Bij uitbesteden kost het isoleren van de onderkant van 57 m2 vloer (Rc = 3,5) ongeveer 1.800 euro; dat is inclusief het verlaagde btw-tarief van 6 procent, volgens de belastingregeling woningisolatie.

Een doe-het-zelver is alleen materiaalkosten kwijt: ongeveer 800 euro (inclusief 21 procent btw).

Ter vergelijk: bodemisolatie met dezelfde isolatiewaarde bespaart maar 250 m3 gas (160 euro, prijspeil 2016), zorgt voor veel minder comfort en kost zo'n 1.100 euro (inclusief 6 procent btw).

Aandachtspunten vloerisolatie

Kruipruimte ventileren!

Ventilatie in de kruipruimte is erg belangrijk. Zonder ventilatie kan radongas ophopen in de kruipruimte en kunnen vochtproblemen ontstaan - zowel bij een betonnen als een houten vloer. Let er dus op (of bespreek met het isolatiebedrijf) dat het isolatiemateriaal de ventilatiegaten niet blokkeert.

Afmetingen ventilatiegaten

Bij een kruipruimte onder een betonnen vloer moeten er minstens 2 ventilatie-openingen (roosters) zijn met een totaal oppervlak van minstens 100 mm2 per vierkante meter vloeroppervlak, en in tegenover elkaar liggende buitengevels.

Bij een houten vloer (of een betonnen vloer met een gasleiding zonder mantelbuis) moeten de openingen groter zijn: totaal minstens 400 mm2 per vierkante meter vloeroppervlak.

PUR-schuim en gezondheidsklachten

In een aantal gevallen hebben bewoners melding gemaakt van gezondheidsklachten na het aanbrengen van PUR-schuim voor vloerisolatie. Bij het aanbrengen worden ter plekke twee stoffen gemengd. Als de mengverhouding van deze stoffen niet goed is, kan een verhoogde hoeveelheid gas vrijkomen. Het vermoeden bestaat dat bewoners met klachten hier ziek van werden. Het gas kan alleen in de woning vrijkomen als het PUR-schuim ter plekke gemengd wordt; bij kant en klare PUR producten zoals PUR-schuimisolatieplaten zijn dit soort klachten uitgesloten.

Onderzoeksinstituut TNO heeft in augustus 2013 geconcludeerd dat de kans op gezondheidsklachten klein is bij het correct aanbrengen van PUR-schuim vloerisolatie in een woning met een betonnen vloer, maar dat klachten niet volledig uit te sluiten zijn.

Als reactie op de klachten heeft de Europese brancheorganisatie voor PUR-schuim en de branche-organisatie van verwerkers van gespoten PUR-schuim de richtlijnen voor het aanbrengen van PUR-schuim aangescherpt:
- Bewoners moeten voortaan tijdens en kort na de werkzaamheden hun huis uit als de woning met PUR-schuim wordt geïsoleerd. •Er komt een verplichte opleiding, certificering en onafhankelijke controle van verwerkers en certificering en controle van installaties voor gespoten PUR-schuim.
- Voorlichting aan bewoners is verplicht over veiligheidsmaatregelen vooraf, tijdens en na het aanbrengen van gespoten PUR-schuim.

Voor isolatiebedrijven komt er een nieuw streng Europees certificaat. Je kunt hier naar vragen als je een bedrijf zoekt voor het uitvoeren van vloerisolatie met PUR-schuim. SKG-IKOB heeft een lijst met gecertificeerde bedrijven die onafhankelijk worden gecontroleerd op de kwaliteit van het uitgevoerde werk volgens de nieuwe richtlijnen. Consumenten kunnen SKG-IKOB bellen om te vragen welke bedrijven op de lijst staan, T 088 2440100. Ook bedrijven die aangesloten zijn bij de branchevereniging VENIN voldoen aan de eisen.

Vloerisolatie: goed voor het milieu

Minder energieverbruik is beter voor het milieu. En vloerisolatie is een goede manier om dat te bereiken. Het huis verliest daardoor minder warmte en de cv-ketel hoeft dus minder hard te stoken. Voor een gemiddelde eengezinswoning betekent dat 320 m3 minder verbruik van gas, (een fossiele brandstof die een keer op raakt). En daarmee minder uitstoot van vervuilende stoffen en broeikasgassen: bij 320 m3 gasbesparing zo'n 600 kilogram minder CO2.

Isolatiemateriaal: minder slecht voor het milieu

De materialen die nodig zijn voor vloerisolatie, belasten zelf ook het milieu. Er zijn immers grondstoffen en fossiele brandstoffen nodig voor de productie en het transport, en voor het verwerken van oud materiaal. Dat zorgt voor vervuiling en draagt bij aan klimaatverandering. Maar deze milieubelasting van isolatiemateriaal is zeer klein ten opzichte van de milieuwinst die vloerisolatie met een hoge isolatiewaarde oplevert. dubokeur.jpg Tussen de isolatiematerialen zijn wel verschillen in milieubelasting; de netto verschillen zijn echter klein vergeleken met de grote milieuwinst die ze tijdens gebruik opleveren. Thermoskussens met DUBOkeur belasten het milieu het minst; ze bevatten weinig materiaal en zijn lichtgewicht. Daardoor zijn er weinig grondstoffen en brandstof voor transport nodig en leveren ze weinig afval op.

Voor het milieu is het dus vooral belangrijk dat je de vloer isoleert. Van groot belang is dat dit gebeurt met isolatiemateriaal dat geschikt is voor jouw type vloer en dat het goed wordt aangelegd.