Open menu

Gezond bouwen en wonen

Het belang van een gezond gebouw wordt vaak over het hoofd gezien. De luchtkwaliteit in een gebouw heeft b.v. effect op de leerprestaties, de arbeidsproductiviteit en het algemeen welbevinden van medewerkers.  Investeren in gezonde gebouwen kan hierdoor bijdragen aan gezondere medewerkers én een hogere klant- en medewerkerstevredenheid. Bovendien is een gezond gebouw ook financieel aantrekkelijk.

Gezond bouwen is namelijk duurzaam én stimuleert de productiviteit van medewerkers. Als je dat meerekent kan een wat duurder gebouw zich al snel terugverdienen.

Wat bevordert de gezondheid in huis.

- Stofzuiginstallatie -> microstof allergenen naar buiten
- Stralings verwarming en koeling -> gezondere lucht
- Natuurverf afwerking -> geen chemische emmissies
- Ecologisch interieur en schoonmaakmiddelen idem
- Truelight verlichting =gezond kunstlicht spectrum
- Natuurlijke ventilatie zonder energie en geluid
- Luchtbevochtiging met planten
- Daglicht invloed op melatonine voor welbevinden

Reuk -> Onbehandeld hout
Geluid - > natuurlijke ventilatie
Daglicht -> lichtkoepels en serre
Electrische velden electra -> alleen aan plafond ,geen TL
Vloerverwarming -> geen verbrand stof, geen huisstofmijt ,veilig
Stofvrij stofzuiginstallatie -> geen microstof
Kleuren -> geen overprikkeling door schreeuwende kleuren

 Criteria:

GEZONDHEID EN PRODUCTIVITEIT IN DUURZAME GEBOUWEN

LUCHTKWALITEIT
• Natuurlijke ventilatie of mixed-mode-systeem
• Plafondhoogtes: hoe groter de beschikbare hoogte boven de ademhaling van de inzittenden zone, des te groter de ruimte voor stratificatie
• Bouwmaterialen: eliminaties van vluchtige organische stoffen (VOC's) en andere verontreinigende stoffen
• Speciale uitlaatventilatie voor printrooms, kopieerapparaten en laserprinters (dat ozon uitzenden)
• Specificatie van lage en nul-emissie tapijten en verlaagde plafonds
• Specificatie van lage of nul-emissie afwerkingen en lijmen
• Luchtkwaliteitssensoren (CO2) en variabele ventilatie-intensiteit

THERMISCH COMFORT
• Sensortechnologie en gezoneerde bedieningselementen die het comfort van personen of kleine personen garanderen groepen
• Verstelbare externe zonwering aangesloten op daglichtsensoren

VERLICHTING EN DAGLICHT
• Luminantieniveaus geschikt voor taken
• Hoge kleurweergave
• Hoogfrequente en efficiënte lichten
• Beperkte schittering en goed visueel comfort
• Aanwezigheidsmelders, kleurverandering en daglichtbinding
• Zonering van kunstlicht
• Daglicht- / verblindingsbesturing

GELUID EN AKOESTIEK
• Correcte geluidsabsorptie van de ruimte die wordt geboden door absorberende materialen
op oppervlakken afhankelijk van de kamer en zijn functie
• Gecontroleerd achtergrondgeluidsniveau geschikt voor bepaalde activiteit of kamertypologie
• Biedt de behoefte aan concentratie en privacy aan de ene kant en de wens voor openheid en communicatie aan de andere kant
• Een scala aan verschillende werkruimtes met verschillende niveaus van akoestische privacy

BINNENLANDSE LAY-OUT EN ACTIEF ONTWERP
• Task-gebaseerde en sociale ruimtes
• Actief ontwerp

BIOPHILISCH ONTWERP EN KWALITEITSBEELDEN
• Weergave op grotere afstand van computer of geschreven documenten waardoor het voor de ogen gemakkelijker is om aan te passen en opnieuw scherp te stellen
• Uitzicht op de natuur

KIJK EN VOEL
• Energiezuinige verlichtingsstrategie
• Materialen met weinig vluchtige organische stoffen (VOS)
• Makkelijk schoon te maken
• Reiniging met weinig VOS
• Aanpassen van de plafondhoogte aan de aard van taken - hoog voor creatieve taken, laag voor
op nauwkeurigheid gebaseerd (impact op HVAC-strategie)

TOEGANG TOT VOORZIENINGEN
• Restaurants
• Detailhandel en diensten
• Knooppunten voor openbaar vervoer
• Sociale ruimtes (ruimtes van sociale activiteit in de buurt)

Gewoon Gezond Wonen

(GGW) ontwerpt woningen met een goede balans tussen licht, geluid, temperatuur en luchtkwaliteit.

Wooncomfort hangt samen met voldoende ‘frisse’ buitenlucht, die binnenlucht ververst. Daarin wijken ze af van de huidige methode, waarbij buitenlucht die de woning inkomt wordt opgewarmd.
Ze gebruiken een verwarmingsysteem dat niet de lucht verwarmt, maar mensen. Het is gebaseerd op een warmtebron die we van nature kennen, namelijk de zon. Ze bedoelen IR-verwarming. Ze gebruiken een product dat NASA heeft ontwikkeld voor de Spaceshuttle.
Het aantal voordelen zijn:
• Schimmel krijgt geen kans en verdwijnt;
• Buitenlucht is gezond voor de mens;
• All Electric.

Dit doen we door te kijken naar verschillende aspecten:
• duurzaamheid van een product;
• hoeveelheid energie en CO2 om het product te maken;
• hoeveelheid CO2 die vrijkomt bij het gebruik van het product;
• onderhouden van het product gedurende 30 tot 50 jaar;
• kosten voor hergebruik van het product;
• kosten voor het recyclen van het product;
• leveranciersgaranties.

Gewoon Gezond Wonen stimuleert een nieuw bouwproduct dat bestaat uit prefab bouwelementen. Voordeel is dat vloeren, gevels en daken ongeacht de weersomstandigheden kunnen worden geproduceerd in een fabriek.
Prefab biedt ook voordelen op de bouwplaats. Bouwers hoeven dan minder te reizen, waardoor er minder files ontstaan en er uiteindelijk ook minder brandstof wordt gebruikt. Zo voorkomen we CO2-uitstoot en dragen we bij aan het milieu.

Gewoon Gezond Wonen heeft een prefab-bouwconcept ontworpen, waarmee verschillende woningen kunnen worden gerealiseerd. Er is ruim voldoende ontwerpvrijheid zonder de essentie van het prefab bouwen aan te tasten. Met dit bouwsysteem is het mogelijk om woningen en of gebouwen in korte tijd op de bouwlocatie neer te zetten.

GGW wil graag een fieldlab beginnen en van daaruit continu verbeteren en mensen steeds beter opleiden.

 

Gezond huis met leem en sensoren

De Lanen is de jongste buurt-in-wording in de Rosmalense uitbreidingswijk De Groote Wielen. Marc Hoedemakers bouwt er in totaal ongeveer 300 woningen. Energiezuinig is de standaard. Over deze energiezuinigheid verbaast intussen bijna niemand zich meer. Maar er is nog een werkelijkheid: de binnenkant van een huis. Het lijkt wel of bijna niemand zich druk maakt over hoe gezond of ongezond het daar is. 

Recente onderzoek toont aan dat slechte luchtkwaliteit binnen voor gezondheidsproblemen kan zorgen. Binnenlucht kan vele malen sterker vervuild zijn dan buitenlucht. En mensen brengen gemiddeld van één etmaal wel twintig uur binnenskamers door, waarvan een belangrijk deel in hun eigen huis. Er kan schimmelvorming ontstaan door te hoge luchtvochtigheid; eczeem bij mensen door een te lage luchtvochtigheid; uitstoot van fijnstof door koken en wasdrogers; slecht werkende ventilatiesystemen en te veel CO2 in de lucht kunnen zorgen voor lichamelijke klachten.

Juist die binnenkant van woningen verdient daarom meer aandacht. Vandaar de gezonde woning. Die is om te beginnen een nul-op-de-meterwoning (NOM-woning). Daarnaast worden extra maatregelen genomen en technieken toegepast om het binnenklimaat te verbeteren. Allereerst gebruik van natuurlijke materialen: leemstuc op de muren, vlasvezels als spouwmuur- en dakisolatie, houten kozijnen. ,Natuurlijke materialen passen zich aan veranderende omstandigheden aan.

In de gezonde woning komt balansventilatie. Omdat de gemiddelde temperaturen buiten stijgen, komt er een extra zware koel-unit. De ventilatie wordt gestuurd door sensoren, die in elke ruimte van het huis zitten. Als er vijf mensen in één ruimte zijn zal de sensor meer ventilatie regelen. Er komen extra (zware) afzuiginstallaties voor fijnstof die vrijkomt in de keuken en bij de wasdroger. Ook de badkamer krijgt extra ventilatie.

De komende twee jaar worden allerlei technische gegevens verzameld van de gezonde woning. Deze worden vergeleken met een NOM-woning in hetzelfde rijtje. Naast technische data moeten de twee testgezinnen in de woningen hun ervaringen met hun leefmilieu aanleveren. Bij de proef zijn onder meer de TU Eindhoven, Avans Hogeschool en Spark Campus betrokken.

Leem

Hier een mooie ppt over leem en haar voordelen.

Zie ook https://healthybuildingnetwork.com/